Evropské dny handicapu 2022

Mezinárodní projekt EVROPSKÉ DNY HANDICAPU (EDH) se letos uskuteční už potřicáté ve dnech od 4. do 6. října. Blahopřání patří všem partnerům, sponzorům i organizátorům! Ti všichni se zasadili o to, že podstatou EDH jsou stále vysoce odborné a zajímavé doprovodné akce se zahraničním přesahem, že vzájemná spolupráce nabízí častokrát nezištnou pomoc a podporu postiženým a hlavně pak ucelenější pohled na jejich svět.

Letošní ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě proběhne v rámci akcí předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pod záštitou místopředsedy vlády ČR a ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky, ministra pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA, náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. a Zastoupení Evropské komise v ČR. Hlavním partnerem akce je Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Program EDH 2022

Úterý 4. října 2022

Konference / VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA V KONTEXTU FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KVALITU ŽIVOTA ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN

Na čem závisí úspěch ve vzdělávání dětí s duševním onemocněním? Jaké existují podpůrné programy? Dokážeme vyrovnávat statusové rozdíly? Je už rodina zprofanovaný pojem? Naplňování strategie vzdělávací politiky, inkluze a zkušenosti z praxe jsou tématem prvního bloku ŠKOLA, RODINA, HODNOTY.

Známe základní potřeby lidí s duševním onemocněním v dospělosti? Mají kde bydlet a pracovat? Jsou ohroženi chudobou? Nakolik jsou přínosná Centra duševního zdraví? Tyto a další otázky jsou předmětem druhého bloku DOSTUPNÉ BYDLENÍ A PRÁCE v kontextu reformy psychiatrie.

Do diskuze jsou zapojeni odborníci různých oborů z České republiky, Polska, Slovenska, Francie a Itálie.

Místo konání: Multifunkční aula Gong, ul. Ruská, Ostrava-Vítkovice
Čas: 9.00–15.00

Program konference

Přihláška na konferenci

Registration for the conference

Slavnostní večer / KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2022

Už pošestnácté se uskuteční předání ocenění Křišťálový kamínek osobnostem a organizacím za jejich nasazení a záslužné aktivity ve prospěch osob s handicapem. V kulturní části slavnostního večera zahrají a zazpívají studenti Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava.

Místo konání: Areál Dolu Hlubina – Brick House (Staré koupelny), ul. Vítkovická, Moravská Ostrava a Přívoz
Čas: 18.00–20.00

Vstupenky na slavnostní večer můžete objednat na +420 724 360 555 nebo lsobkova@asociacetrigon.eu

Středa 5. října 2022

Panel / DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Jaké jsou potřeby lidí s duševním onemocněním v oblasti bydlení? Co se osvědčilo při podpoře klientů v samostatném nebo sdíleném bydlení? Jaké jsou možnosti neformální a komunitní péče? Jak je systém pomoci a podpory nastaven a jaké úpravy je vhodné realizovat? Co je nejdůležitější? Mnohé napoví představení současných zkušeností, dobré praxe a vizí za účasti diskutujících z České republiky a Itálie.

Místo konání: Zasedací sál Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, Krajský úřad MSK, 28. října, Ostrava
Čas: 9.00–12.15

Program panelu Dostupné bydlení

Přihláška na panel Dostupné bydlení

Application for expert panel Affordable Housing

Panel / PRÁCE, KTERÁ SE VYPLATÍ?

Lze skloubit práci a duševní onemocnění? Jaké jsou šance získat kvalitní a udržitelné zaměstnání? Krátkodobé projektové nebo agenturní zaměstnávání, strach si říci o zkrácený úvazek, exekuce, vyšší sociální dávky než mzda, ale i obava ze ztráty důchodu jsou často největšími bariérami pro první krok na trh práce. A s čím se potýkají zaměstnavatelé, kteří lidem s duševním onemocněním práci nabízejí? Využíváme dostatečně a správně potenciál sociální ekonomiky? I tyto klíčové otázky otevřou odborníci z České republiky, Francie a Itálie.

Místo konání: Aula fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, ul. Českobratrská, Moravská Ostrava a Přívoz
Čas: 13.00–16.00

Program panelu Práce, která se vyplatí?

Přihláška na panel Práce, která se vyplatí?

Application for expert panel Work that Pays?

Čtvrtek 6. října 2022

Výtvarná soutěž / DĚLÁNÍ VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ

Název slavné písničky Dělání všechny smutky zahání z českého filmu Princové jsou na draka se stal inspirací pro talentované výtvarníky se speciálními vzdělávacími potřebami z Moravskoslezského kraje.

Na autory nejzdařilejších a nejhezčích čeká slavnostní vyhodnocení v Mléčném baru NAPROTI, kde budou až do 31. října vítězné práce k vidění. Výstava se následně přesune do vestibulu novojičínské radnice.

Místo konání: Mléčný bar NAPROTI, ul. Kostelní, Moravská Ostrava a Přívoz
Čas: 10.00–12.00

Vědomostní soutěž / CO VÍŠ O EU?

V pořadí už 15. ročník mezinárodní soutěže zaměřené na vzájemné porozumění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z českých, polských a slovenských škol, respektování odlišné kultury a zvyků, stírání rozdílů mezi handicapovanými, vytváření podmínek pro integraci handicapovaných dětí a mládeže v EU. Soutěžní klání se skládá z vědomostní a výtvarné disciplíny na téma Poznáváme Česko.

Místo konání: Základní škola Kpt. Vajdy, ul. Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh
Čas: 9.00–12.00

Program EDH 2022 ke stažení

Informace pro účastníky:

• Všechny akce Evropských dnů handicapu 2022 jsou veřejně přístupné.
• Pro účast na konferenci 4. října a odborných panelech 5. října je potřeba zaslat přihlášku, kterou naleznete pod jednotlivými akcemi.
• Vstupenky na slavnostní večer Křišťálový kamínek lze objednat na tel. čísle: 724 360 555 nebo prostřednictvím e-mailu: lsobkova@asociacetrigon.eu.

Křišťálový kamínek 2022

Prestižním oceněním Křišťálový kamínek chceme poděkovat osobnostem, které pomáhají lidem s handicapem, a také handicapovaným, jejichž aktivity, postoje a nasazení jsou pro ostatní inspirací a povzbuzením.

Chci nominovat osobnost

Nominace KK osobnost

Kontaktní údaje nominovaného


Kontaktní údaje předkladatele

Chci nominovat organizaci

Nominace KK organizace

Kontaktní údaje nominované organizace


Kontaktní údaje předkladatele

Aktuality 2022

Partneři 2022

Další spolupracující organizace:

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace, Okružní
1759, Český Těšín

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,
Pionýrů 2352, Frýdek-Místek

Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava,
Olomoucká 88, příspěvková organizace, Opava

Základní škola Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, Ostrava-Zábřeh

Základní škola a Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026, příspěvková organizace

Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava, U
Cementárny 23, Ostrava-Vítkovice

Střední škola a Základní škola, Havířov – Šumbark, příspěvková organizace, Školní 601/2,
Havířov

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, Třinec, příspěvková
organizace

SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace

ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek, příspěvková organizace, Fibichova 469,
Frýdek-Místek