Evropské dny handicapu 2022

Mezinárodní projekt EVROPSKÉ DNY HANDICAPU (EDH) se letos uskuteční už potřicáté ve dnech od 4. do 6. října. Blahopřání patří všem partnerům, sponzorům i organizátorům! Ti všichni se zasadili o to, že podstatou EDH jsou stále vysoce odborné a zajímavé doprovodné akce se zahraničním přesahem, že vzájemná spolupráce nabízí častokrát nezištnou pomoc a podporu postiženým a hlavně pak ucelenější pohled na jejich svět.

Přihlášky a nominace 2022

Stále se můžete přihlásit do výtvarné soutěže, která má letos téma „Dělání všechny smutky zahání“.

Do 16. září je možné nominovat osobnost či organizaci na ocenění Křišťálový kamínek.

Program EDH 2022

Program letošního ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě pro vás teprve připravujeme, ale zveřejníme ho již brzy.

Křišťálový kamínek 2022

Prestižním oceněním Křišťálový kamínek chceme poděkovat osobnostem, které pomáhají lidem s handicapem, a také handicapovaným, jejichž aktivity, postoje a nasazení jsou pro ostatní inspirací a povzbuzením.

Chci nominovat osobnost

Nominace KK osobnost

Kontaktní údaje nominovaného


Kontaktní údaje předkladatele

Chci nominovat organizaci

Nominace KK organizace

Kontaktní údaje nominované organizace


Kontaktní údaje předkladatele

Aktuality 2022

Partneři 2022