Předchozí ročníky

Historie EDH

Příběh Evropských dnů handicapu se začal psát v roce 1992, v době roztříštěnosti neziskového sektoru a hledání inspirace v zahraničí. Navázání partnerství a přátelství s francouzskými specialisty na péči o postižené děti tehdy vedlo k uspořádání prvního ročníku Česko-francouzských dnů v Ostravě.

Jubilejní patnáctý pořádala Asociace TRIGON pod novým názvem Evropské dny handicapu. V roce 2008 přijala akce novou vizi: prohlubovat spolupráci se zahraničními partnery z Evropské unie a posilovat partnerství mezi sektory zdravotnictví, školství a sociální oblasti.