Evropské dny handicapu 2006

Křišťálový kamínek - ocenění

DALIBOR SUCHÁNEK
nevidomý telefonista

- za mimořádnou aktivitu nebo čin osoby s mentálním nebo duševní handicapem pro společnost

ALEŠ JAKUBČÍK
mentálně postižený

- za mimořádnou aktivitu nebo čin osoby s mentálním nebo duševní handicapem pro společnost

JOSEF KOVÁŘ
klient chráněného bydlení

- dokáže se starat nejen o sebe, ale pečovat i o těžce nemocného otce a mladší sestru

MILOSLAVA SOUKUPOVÁ
ředitelka Múzické školy se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Mariánských Horách

- za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem