Jindřich Jonák

tělesně handicapovaný, cestovatel a provozovatel portálu Vysočinou na vozíku

– za úsilí vynaložené k usnadnění cestování osob na vozíku

Eva Liberdová

sociální pracovnice, publicistka

– za rozsáhlou činnost ve prospěch lidí se sluchovým postižením

Lubomír Řehůřek

ředitel společnosti REEHAP s.r.o.

– za skvělé výsledky při podpoře zaměstnávání osob se znevýhodněním

Věra Barová

klientka ústavního zařízení Zámek Nová Horka

– za mimořádné úspěchy při malbě ústy