Stanislav Šmeidler

tělesně handicapovaný publicista, restaurátor

– za významnou práci v oblasti mapování duchovních, kulturních a přírodních dědictví regionu

Radovan Gruber

student Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava

– za mimořádné pěvecké úspěchy

Helena Janírková

praktická lékařka

– za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Milena Černá

ředitelka Výboru dobré Vůle Nadace Olgy Havlové

– za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Irena Kučerková

tělesně handicapovaná, předsedkyně Svazu invalidů v Kopřivnici

– oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch zdravotně postižených

Eva Stošková

předsedkyně ZO Svazu postižených civilizačními chorobami

– oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch postižených civilizačními chorobami

Jana Tichá

vychovatelka a osobní asistentka

– oceněna v rámci Evropského roku aktivního stárnutí za významnou práci ve prospěch tělesně postižených