ZDEŇKA ŠUPÍKOVÁ

dobrovolnice, Klub Parkinson-Help Ostrava, sportovkyně

– za dlouholetou dobrovolnou a obětavou práci pro lidi s handicapem, kterým se snaží pomocí sportovních aktivit a organizováním společenských akcí ulehčovat a zpříjemňovat život.

TOMÁŠ PĚTNÍK

dobrovolník, Centrum Kociánka, Brno, handicapovaný

– za profesionální práci a neúnavnou a aktivní pomoc při propojování světů zdravých a handicapovaných ve společnosti. Tomáš Pětník do Ostravy nemohl přijet, ocenění KK za něj převzala Tereza Ivičičová, manažerka PR a marketingu z Centra Kociánka.

DAGMAR ZÁPOTOČNÁ

doktorka práv, ředitelka, Integrační centrum SASOV, Jihlava

– za odbornou pomoc a spolupráci s neziskovými organizacemi, za aktivní a průkopnickou činnost ve prospěch lidí s postižením a neocenitelnou podporu těm, kteří pomáhají osobám s autismem.

Kateřina Thorová

Psycholožka

– za dlouhodobou práci s mimořádnými výsledky ve prospěch osob s handicapem, rozsáhlou vzdělávací a osvětovou činnost a zejména za aktivity, které vedou ke zlepšení života lidí s poruchami autistického spektra v České republice i zahraničí.