Zdravotní klaun o.p.s.

dobročinná organizace s národní i mezinárodní působností pomáhající dětským a geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Přináší radost a dobrou náladu do míst, kde je jich nejvíce potřeba

Petra Kremerová

vychovatelka (Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava)

Darja Waczyńská

vrchní sestra (Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava)