Gérard Haon

bývalý ředitel francouzského sdružení Zlatý déšť

– za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a ČR v oblasti péče o handicapované občany