Jaroslava Wenigerová

náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

– před patnácti lety stála u zrodu Česko-francouzských dnů, za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem