Libuše Ludíková

děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

– za dlouhodobé prosazování práv občanů se znevýhodněním v evropském kontextu