Patricie Balážová

klientka Domova Barevný svět, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

– za mimořádné umělecké aktivity a úspěchy na prknech, která znamenají svět