Pavel Zvolánek

předseda Komise pro handicapované děti a mládež rady města, Ostrava

– za přínosnou a dlouholetou práci pro handicapované občany a u příležitosti životního jubilea