Roman Lupoměský

sluchově postižený, koordinátor, Neslyšících s nadějí Praha

– za mimořádné úsilí a odhodlání pomáhat sluchově postiženým a obdivuhodnou profesionalitu a cílevědomost, s jakými řídí činnost organizace Neslyšící s nadějí