Věra Strnadová

předsedkyně Komise pro skryté titulky při ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)

– za mimořádné zásluhy na zlepšení životních podmínek neslyšících v České republice