Jaroslava Wenigerová

náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

– před patnácti lety stála u zrodu Česko-francouzských dnů, za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Jarmila Kunderová

sportovkyně a klientka, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením

– za vynikající sportovní výkony ve stolním tenisu a reprezentaci města i České republiky

Petr Baďura

žák pěvecké třídy Múzické školy při Lidové konzervatoři se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Ostravě-Mariánských Horách

– cenu přebírá paní Soukupová

Petr Dzido

šéfredaktor ostravského časopisu Vozka

– cena za mimořádný čin nebo aktivitu