Gérard Haon

bývalý ředitel francouzského sdružení Zlatý déšť

– za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a ČR v oblasti péče o handicapované občany

Vlasta Polová

vedoucí Denního a týdenního pobytu pro děti a mládež

– za celoživotní práci pro handicapované občany

Irina Chmelová

přednostka Kliniky léčebné rehabilitace při Fakultní nemocnici Ostrava

– za mimořádné zásluhy a dlouhodobý přínos v péči o handicapované občany

Táňa Jonášová

recitátorka a zpěvačka souboru Notička

– za kulturní a společenské aktivity a úspěchy v pěveckých soutěžích

Pavla Čichoňová

nevidomá pěvkyně, studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

– za vynikající reprezentaci Ostravy a mimořádné výkony v koncertní činnosti