Věra Strnadová

předsedkyně Komise pro skryté titulky při ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)

– za mimořádné zásluhy na zlepšení životních podmínek neslyšících v České republice

Bohumil Vaněk

učitel

– za úspěšnou pedagogickou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu sluchově postižených dětí

Jan Kubík

klient, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením

– za vynikající sportovní reprezentaci Ostravy a České republiky i za kulturní a společenské aktivity

Petr Koutný

trenér florbalového týmu vozíčkářů, ABAK Ostrava

– za dlouholetou dobrovolnou práci trenéra florbalistů – vozíčkářů