Libuše Ludíková

děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

– za dlouhodobé prosazování práv občanů se znevýhodněním v evropském kontextu

Heřman Volf

tělesně handicapovaný sportovec

– za mimořádné sportovní úspěchy

Libuše Gajdová

muzikoterapeutka

– za významnou dlouholetou práci ve prospěch lidí se zdravotním postižením

Anna Koleková

parkinsonička, členka Klubu Parkin-son-Help Ostrava

– za významnou dlouholetou práci ve prospěch lidí postižených parkinsonovou chorobou