Roman Pišný

tělesně handicapovaný novinář, sportovec, organizátor

– za neúnavnou a profesionální organizaci sportovních akcí, aktivní pomoc osobám se znevýhodněním a za novinářskou činnost v oblasti sportovní žurnalistiky

Milan Linhart

zrakově handicapovaný publicista, sportovec

– za aktivní a nezištnou práci pro nevidomé a slabozraké osoby, rozsáhlou publikační činnost a za mimořádně úspěšnou reprezentaci České republiky na světových soutěžích Abilympiády

Marie Helebrandová

speciální pedagožka

– za vynikající výsledky v oblasti speciální pedagogiky s uplatňováním uměleckých a kreativních postupů ve výuce mentálně postižených dětí a mládeže

Jarmila Smolková

speciální pedagožka

– za celoživotní a úspěšnou pedagogickou činnost ve prospěch dětí s psychiatrickými problémy