Roman Lupoměský

sluchově postižený, koordinátor, Neslyšících s nadějí Praha

– za mimořádné úsilí a odhodlání pomáhat sluchově postiženým a obdivuhodnou profesionalitu a cílevědomost, s jakými řídí činnost organizace Neslyšící s nadějí

Jan Vavřička

pedagog

– za neúnavnou práci s dětmi s mentálním postižením v kombinaci s více vadami a rozvoj vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra

Zdeňka Faltýnková

fyzioterapeutka a ergoterapeutka

– za dlouholetou vysoce profesionální práci a mimořádné výsledky v oboru fyzioterapie a ergoterapie

Tomáš Dvořák

tělesně handicapovaný/vozíčkář, Ostravská organizace vozíčkářů

– za prosazování samostatného života lidí na vozíku a dlouholetou neúnavnou propagaci sportu vozíčkářů