Rubriky
EDH 2017

KŘIŠŤÁLOVÉ KAMÍNKY 2017 JSOU ROZDÁNY

Na jevišti společenského sálu Domu kultury města Ostravy převzali 4. října ocenění za celoživotní práci lidé s handicapem, kteří jsou svému okolí mimořádně prospěšní, i ti, kdo o osoby se znevýhodněním bez ohledu na vlastní prospěch pečují.

Jubilejní, už 25. Evropské dny handicapu tak vyvrcholily slavnostním večerem s bohatým doprovodným programem. Ještě než zazněly první autorské písničky kapely TRIGON BAND, vyhlásila moderátorka večera výsledky výtvarné soutěže určené handicapovaným dětem a mládeži. Pódium zaplnilo 11 talentovaných autorů, aby převzali drobné dárky.

Krátký videospot připomínající historii Evropských dnů handicapu uvedl předávání Křišťálových kamínků. Soška z českého křišťálu nově ozdobí 4 domácnosti.

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2017 ZÍSKALI:

Mgr. Bohumír Večerek – za mimořádné aktivity ve prospěch osob s handicapem, podporu sportovní činnosti, zapojení do komunitního plánování obce i dlouholetou práci pro několik neziskových organizací.

Po nevydařené operaci páteře pracuje jako speciální pedagog ve spolku ITY, jehož je zakládajícím členem a místopředsedou. Zároveň založil spolek GO ON podporující sport nejen osob s handicapem, pomáhá tyflopedickému kabinetu a mnoha dalším organizacím Novojičínska. Ve volném čase se věnuje bratrovi s Aspergerovým syndromem. Díky své laskavosti, empatii, humoru a nadhledu i obsáhlým znalostem je vnímán jako nezastupitelný odborník a skvělý spolupracovník.

Ing. Ludmila Vítková – za dlouhodobou nezištnou práci a mimořádné výsledky ve prospěch dětí s handicapem, aktivní zapojení do tvorby metodiky canisterapie a předávání dlouholetých zkušeností svým studentům.

Jako majitelka fenky labradora se začala věnovat canisterapii a aktivně vyhledávat zařízení, jimž by mohla pomoci. 14 let bez nároku na odměnu spolupracuje se Základní školou pro tělesně postižené v Opavě a dalšími organizacemi. Vycvičila 3 canisterapeutické psy, vyučovala na Slezské univerzitě. Svému poslání se věnuje s velkou chutí a energií, svou empatií a trpělivostí si získává všechny děti s tělesným postižením.

Alena Kosmáková – za nezištnou pomoc rodinám s handicapovanými dětmi, neutuchající optimismus a každodenní péči o svá těžce mentálně, smyslově a tělesně postižená patnáctiletá trojčata.

Zakladatelka organizace Společnou cestou s námi, organizátorka setkání rodin s handicapovanými dětmi, matka čtyř dětí. Silná a energická žena nemyslí jen na své kluky, ale snaží se pomáhat i ostatním rodinám. Je zdrojem optimismu, radosti ze života i respektu a pokory.

Marcela Špaková – za pěstounskou péči o velmi postižené děti z dětských domovů a vybudování skvělého zázemí pro všechny členy domácnosti.

Vychovala 3 vlastní děti, dnes již dospělé, z nichž 2 jsou postižené. Svou pozornost a lásku se rozhodla věnovat dalším dětem s handicapem a spolu s partnerem si do pěstounské péče vzala 5 postižených dětí. Dokáže vytvořit klidnou atmosféru a dobrou náladu. Celá rodina ráda cestuje po Evropě, léto tráví všichni společně na chalupě.

Finále patřilo programům Bílé holubice a Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava. Slavnostní večer zakončil standing ovation.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036