Rubriky
Aktuality EDH 2022

Nominace na ocenění Křišťálový kamínek 2022

Slavnostní vyhlášení prestižních cen Křišťálový kamínek se letos uskuteční pošestnácté. Asociace TRIGON opět poděkuje, tentokrát v průběhu 30. ročníku Evropských dnů handicapu
(EDH) v Ostravě, osobnostem za jejich výjimečné a záslužné aktivity.

Nominanty na udělení prestižního ocenění Křišťálový kamínek může navrhnout jednotlivec i organizace z České republiky. Při zdůvodnění svého návrhu věnujte prosím pozornost konkrétním příkladům činnosti kandidující osobnosti, za kterou by měla ocenění převzít.

Vyhlášení a předání Křišťálových kamínků se uskuteční na slavnostním večeru EDH, a to 4. října v 18 hodin v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

Kategorie:

 • Osobnost / za záslužnou aktivitu při pomoci druhým
 • Organizace / za mimořádnou aktivitu ve prospěch lidí, kteří se bez solidární pomoci neobejdou

Nominace:

Chci nominovat osobnost

Nominace KK osobnost

Kontaktní údaje nominovaného


Kontaktní údaje předkladatele

Chci nominovat organizaci

Nominace KK organizace

Kontaktní údaje nominované organizace


Kontaktní údaje předkladatele

Uzávěrka je 16. září 2022 do 12 hodin

Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním formuláře, napište nám na e-mail: lsobkova@asociacetrigon.eu.

Rubriky
Aktuality EDH 2022

Pozvánka k účasti na výtvarné soutěži

U příležitosti Evropských dnů handicapu 2022 v Ostravě bychom vás, respektive vaše nadané kreslíře a malíře, rádi pozvali k účasti ve výtvarné soutěži dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími  potřebami.  

Jubilejní 30. ročník Evropských dnů handicapu je zařazen mezi akce pořádané v rámci předsednictví ČR  v Radě Evropské unie. 

Téma výtvarné soutěže: DĚLÁNÍ VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ. 

Písnička Dělání, dělání je od nerozlučné skladatelské dvojice. Jaroslav Uhlíř je autorem hudby  a text písně napsal Zdeněk Svěrák. Písnička zazněla v legendárním českém filmu Princové jsou  na draka v osmdesátých letech minulého století a okamžitě se stala hitem.  

Refrén si dnes pobrukují děti v mateřských školách i babičky a dědečkové. Kdo by neznal slavné: 
Dělání, dělání, všechny smutky zahání, 
dělání, dělání, je lék. 
Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání, 
dělání, dělání je lék.  

A ještě malá poznámka – píseň je nejen, jak se říká, mimořádně nakažlivá, ale má nesporně i silně  výchovný charakter. Ukazuje totiž na to, že práce a každé dělání, konání i činnost pozitivně  zaměstnávají tělo i mysl. Stále jednoduše platí, že DĚLÁNÍ VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ.  

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY  

Kdo se může výtvarné soutěže zúčastnit: 

• děti a mládež do 26 let se speciálními vzdělávacími potřebami; 
• vzdělávací, sociální a zdravotní instituce se zaměřením na tuto cílovou skupinu.

Za organizaci může být zasláno nejvýše 20 výtvarných prací. Jednotlivec může přihlásit pouze jednu práci. 

Soutěžní kategorie: 

I. kategorie do 6 let 
II. kategorie 6–11 let  
III. kategorie 12–15 let
IV. kategorie 15–26 let 
V. kategorie skupinové práce

Výtvarné práce musí být opatřeny iniciálami autora, názvem obrázku, věkovou kategorií  a kontaktem na organizaci, za kterou se autor soutěže účastní.  

Účastí v soutěži vyjadřuje každá organizace nebo instituce souhlas s prezentací autorského díla  na veřejnosti i s tím, že Asociace TRIGON může dílo použít k propagačním či jiným účelům (např.  na webových stránkách, facebookovém profilu, v elektronických prezentacích a dalších  tištěných materiálech souvisejících s obecně prospěšnou činností organizace), a to bez nároku  na autorský honorář a jiné uplatnění autorských práv.  

Z důvodu následné prezentace výtvarné soutěže se zaslané výtvarné práce nevracejí. 

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE je 30. června 2022! 

Jak se zúčastnit:

Obálky se soutěžními pracemi posílejte na adresu:

Asociace TRIGON, o. p. s.,
Skautská 1045/3 
708 00 Ostrava-Poruba

Na obálku nezapomeňte připsat heslo: VÝTVARNÁ SOUTĚŽ. 

KONTAKT 

Koordinátorka výtvarné soutěže: Lucie Peterková 

mobil: 770 164 382 

e-mail: lpeterkova@asociacetrigon.eu 

Odborná komise vybere z každé kategorie dva nejhezčí obrázky (celkem 10 kreseb). V říjnu proběhne  výstava vítězných děl v Mléčném baru NAPROTI, ve kterém dne 6. října 2022 také předáme v rámci  30. jubilea Evropských dnů handicapu, ceny a dárky výhercům. V dalších měsících připravujeme navazující výstavy. Podrobné informace dostanete s předstihem.  

Rubriky
Aktuality EDH 2020

Když nemůžeš, tak přidej

Předat poděkování a dárky vítězům výtvarné soutěže, kterou Asociace TRIGON vyhlašuje v rámci Evropských dnů handicapu, dalo organizátorům letos zabrat. Kvůli nouzovému stavu se za každým z výtvarníků vydali osobně. Téma letošního ročníku Když nemůžeš, tak přidej! jakoby reflektovalo situaci, ale děti se ho i přes náročné podmínky a omezenou školní docházku zhostily skvěle.

Rubriky
Aktuality EDH 2020

Křišťálové kamínky byly letos jiné, přesto radostné i dojemné

Pěti osobnostem a jedné organizaci udělila letos odborná komise prestižní ocenění Křišťálový kamínek 2020. Popatnácté v řadě tak poděkovala za obětavou práci pro druhé, péči o potřebné a inspirující přístup k náročné profesi těm, kdo se jí věnují nad rámec své pracovní doby, kteří jí zkrátka žijí.

Rubriky
Aktuality EDH 2020

Pro vrchní sestru Darju Waczyńskou je Křišťálový kamínek oceněním snahy pomoci druhým

Pro nemocnici pracuje Darja Waczyńska přes čtyřicet let. Nastoupila do ní jako dětská sestra a od roku 1995 pracuje na pozici vrchní sestry Dětského rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici Ostrava. Křišťálový kamínek 2020 v kategorii Osobnost získala za dlouhodobou a obětavou pomoc druhým. Převzala ho z rukou ředitelky Asociace TRIGON Olgy Rosenbergerové.

Rubriky
Aktuality EDH 2020

Podařilo se nám vybudovat komplexní síť sociálních služeb, říká držitelka Křišťálového kamínku Jaroslava Rovňáková

Za dlouhodobou práci a obětavou pomoc druhým byla letos v listopadu oceněna Jaroslava Rovňáková, někdejší vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu. Křišťálový kamínek 2020 obdržela z rukou ředitelky Asociace TRIGON Olgy Rosenbergerové. Právě asociace prestižní cenu už patnáct let uděluje výjimečným osobnostem a organizacím zapojujícím se do pomoci a péči o potřebné.

Rubriky
Aktuality EDH 2020

Křišťálový kamínek by si zasloužili všichni kolegové, míní vychovatelka Petra Kremerová

Podpora a láska v rodině, spolupráce, vzájemný respekt a humor mezi kolegy, spolupracovníky a vedením školy – to všechno aktuálně nejvíc těší Petru Kremerovou, další osobnost oceněnou Křišťálovým kamínkem 2020. Vychovatelka v opavské Základní škole při zdravotnickém zařízení a Mateřské škole při zdravotnickém zařízení hledá stále nové cesty, jak hospitalizovaným dětem zpříjemnit pobyt a dopřát jim úspěch i radost.

Rubriky
Aktuality EDH 2020

Fyzioterapeutka Eva Benešová vnímá Křišťálový kamínek jako příležitost poděkovat

Popatnácté v řadě udělovaný Křišťálový kamínek putoval letos také do rukou fyzioterapeutky Evy Benešové. Prestižní ocenění předává v rámci Evropských dnů handicapu výjimečným osobnostem a organizacím Asociace TRIGON.

Rubriky
Aktuality EDH 2020

Speciální pedagožka Pavla Olšáková: Křišťálového kamínku si velmi vážím

„Vždy je odhodlaná… zajede i do té nejzapadlejší vísky v rámci kraje, i za jeho hranice, třeba na Slovensko… Řeší i ty nejzapeklitější případy v mateřských, základních a středních školách, v rodinách, v zařízeních sociálních služeb a jinde,“ tak popsaly jednu z letošních držitelek Křišťálového kamínku kolegyně ze Speciálně pedagogického centra při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě. Pavla Olšáková se coby speciální pedagožka věnuje dětem s autismem od roku 1996.

Rubriky
Aktuality EDH 2020

Zdravotní klaun: Křišťálový kamínek nám přinese harmonii, sílu a ochranu

Řady držitelů prestižního ocenění Křišťálový kamínek se v polovině listopadu 2020 rozrostly o pět osobností a jednu organizaci. Dobročinná společnost Zdravotní klaun s národní i mezinárodní působností pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Za dlouholetou, prospěšnou činnost jí poděkovala Asociace TRIGON, která křišťálové sošky předávala už popatnácté.

Rubriky
Aktuality EDH 2020 Nezařazené

Křišťálové kamínky 2020 převezme šest osobností

Asociace TRIGON, která v rámci Evropských dnů handicapu každoročně uděluje prestižní ocenění Křišťálový kamínek, se letos rozhodla vyhlásit jména osobností bez účasti diváků. Z důvodu stále trvajícího nouzového stavu a mimořádných epidemických opatření nahradí tradiční slavnostní večer pro veřejnost komorní setkání s každým oceněným zvlášť 19. a 20. listopadu.

Rubriky
Aktuality

Hodnotit vědomostní soutěž bylo těžší než kdy dřív

Každoroční příprava žáků se speciálními potřebami českých, polských a slovenských škol nepřišla vniveč ani tentokrát. Přestože se třináctý ročník mezinárodní soutěže Co víš o EU? přesunul na monitory a promítací plátna, děti i organizátoři si 8. října 2020 výjimečnou atmosféru užili od prvního do posledního okamžiku. Hodnocení vědomostí a výtvarné invence tak bylo pro porotu nebývale těžké.

Rubriky
Aktuality EDH 2020

Debata odborníků poukázala na úskalí psychiatrické péče i možná řešení

Tradiční setkání u kulatého stolu, které k Evropským dnům handicapu neodmyslitelně patří, se letos uskutečnilo online. Technický přenos byl zajištěn ve spolupráci s Ostravskou univerzitou. Zvolené téma Multidisciplinarita v kontextu reformy psychiatrické péče a zdravotně sociálního pomezí zaujalo tři desítky odborníků.

Rubriky
Aktuality EDH 2020

KONFERENCE EDH 2020: PŘED AGRESIVITOU NESMÍME ZAVÍRAT OČI

„Myšlenka zůstává stejná, i když forma se změnila,“ řekl 6. října 2020 při zahájení 28. ročníku Evropských dnů handicapu (EDH) Zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy. Letošní konference, která každoročně EDH otevírá, se totiž konala online. Z Multifunkční auly Gong v Dolní oblasti Vítkovice ji moderovala Eva Sroková, speciální pedagožka a předsedkyně správní rady Asociace TRIGON.

Rubriky
Aktuality EDH 2020

EDH 2020: O AGRESIVITĚ, SEBEPÉČI I POMOCI OSTATNÍM

Program 28. ročníku Evropských dnů handicapu je tradičně postaven na mezinárodní konferenci, večeru s předáním prestižních ocenění, výstavě a vědomostní soutěži. Letos je doplňují workshop a diskuze u kulatého stolu. Slavnostní zahájení EDH 2020 se uskuteční 6. října v ostravských Dolních Vítkovicích.

Rubriky
Nezařazené

Desetiletá spolupráce Ostravy, Bretaně a Polska

Workshop 10 let spolupráce s asociací Zlatý déšť, vzdělávací organizací AFPE z Bretaně a speciální školou Jana Pavla II. z Katovic se konal ve čtvrtek 9. října v ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu.
„Na začátku jsme chtěli zjistit možnosti spolupráce v oblasti péče o handicapované občany v jiných zemích Evropské unie, konfrontovat naše a jejich zkušenosti a získávat nové. Ale musím přiznat, že desetiletou spolupráci odstartovala obyčejná láska. Naše česká učitelka francouzštiny se platonicky zamilovala do muže z Bretaně, což vyústilo v její nebývalou snahu kontaktovat svou lásku. To tak trošku schovávala za navázání spolupráce s Bretaní. Ale všem nám bylo jasné, že za vším stojí onen muž. A výsledek se záhy dostavil. Dnes si Ostrava a Bretaň připomínají deset let vzájemného přátelství,“ řekla s úsměvem ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy Eva Sroková.
Za celé období trvající spolupráce se podařilo řešit a projednat otázky autismu, dysfázie, možnosti alternativní komunikace, zaměstnávání, chráněného bydlení, integrace. V současné době se odborníci zabývají problémy seniorského věku handicapovaných osob.
S účastníky workshopu se přes internet spojila významná specialistka Armelle Thomas z asociace AFPE (Francie). „Při partnerství s Ostravou se mi vybaví osobnosti, jako jsou Eva Sroková, Radovan Maresz, Olga Rosenbergerová, Pavel Zvolánek, Lubomír Pospíšil a Jaroslava Wenigerová. Díky nim mají Evropské dny handicapu prestiž a smazávají bariéry mezi zdravými a znevýhodněnými v celé Evropě.“

Školy pro všechny

Konferenci Integrace dětí s handicapem do běžného školního prostředí zahájila v pátek 10. října náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Wenigerová. „V současnosti je do běžných základních a středních škol začleňováno mezi zdravé žáky daleko více dětí s postižením. Nový školský zákon z roku 2005 zrušil zvláštní školy. Bude nám však trvat nejméně deset let, než se nám podaří vytvořit materiální, finanční a další podmínky v základních a středních školách, bez nichž je integrace dětí prakticky nemožná. V mnohém nám mohou být nápomocny zkušenosti kolegů z italské Boloně, kde se s touto otázkou vypořádali už před třiceti lety.“
Vychovatel Fabrizio Miraglia z Kooperativy APAD (Itálie) upozornil, že bez osobní asistence nelze některé případy integrace zvládnout. „Starám se o devítiletého autistu Enrica. Jsem jediným prostředníkem mezi tímto chlapcem a okolním světem. Jeho spolužáci ho dnes přijímají bez předsudků a jako sobě rovného kamaráda. Enrico se velmi zklidnil a dnes už se snaží sám komunikovat. Děti si začaly prostě rozumět. Pro mne osobně je to obrovská výhra.“Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

V Ostravě schází sociální byty

Diskuze u kulatého stolu na téma Podporované bydlení pro lidi se zdravotním postižením se konala ve středu 8. října v Nové radnici. Náměstek primátora města Ostravy Lubomír Pospíšil uvítal kolegy z Francie a Itálie. „Toto téma je pro českou stranu nesmírně zajímavé, jelikož Ostrava je v oblasti chráněného bydlení teprve na začátku.“
„Největší problém máme s investory a chráněné bydlení spolu se sociálními byty je dosud prakticky na mrtvém bodě. Úpravy a rekonstrukce bytů neodpovídají potřebám znevýhodněných lidí,“ řekla ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.
Bohaté zkušenosti s podporovaným bydlením pro znevýhodněné občany mají naopak Francouzi. „U nás to funguje tak, že dospělým handicapovaným osobám nabízíme různé formy ubytování a pomoci. Konkrétně jde o rezidence, specializované domy k bydlení a rezidence se stálou zdravotní péčí. V kombinovaných domech mohou naši klienti zůstat časově neomezeně. Financování těchto zařízení je řešeno podle toho, zda jde o spíše zdravotní nebo sociální formy bydlení. Rezidence pro život jsou financovány ze zdrojů departmentu, specializované domy spadají do kompetencí zdravotních pojišťoven a kombinované domy mají dvojí tarifikaci,“ řekla Patricia Le Jallé z organizace AFPE.

Znevýhodnění zvládají hádky i základy etiket

Workshop Řešení krizových a konfliktních situací mezi jednotlivci, práce s mentálně postiženými se uskutečnil ve čtvrtek 9. října v sídle Asociace TRIGON v Porubě. Lidé s mentálním postižením v rámci mezinárodního projektu Sebeobhájci – Inclusion Europe prezentovali, jak zvládají běžné situace v životě. „Jde například o schopnost nakoupit, umět požádat o pomoc, naučit se komunikovat s cizími lidmi i v rodině, správně se chovat v divadle, zvládat konfliktní situace nebo hádku s partnerem. Ale my víme, že nic není zadarmo a naši klienti vědí, že nelze jen stát s napřaženou rukou, ale i dávat druhým,“ řekla vedoucí ostravských Sebeobhájců Luisa Benedíková. Dodala, že její svěřenci pomáhají také v hospicích, kde udržují zahrady. Sociální terapeut Asociace TRIGON Petr Rokosz plně využívá při nácviku metody podle vzoru Komenského. Škola hrou jim pomáhá uvědomit si, v čem udělali chybu a naopak, jak správně postupovat a jednat.Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

Křišťálový kamínek 2008

Na slavnostním hudebním večeru s názvem ROZUMÍME SI, který se konal v rámci letošních Evropských dnů handicapu 8. října v Domě kultury města Ostravy bylo předáno ocenění Asociace TRIGON Křišťálový kamínek 2008:

Pavle Čichoňové

za vynikající reprezentaci města Ostravy a mimořádné výkony v koncertní činnosti

Mladá nevidomá pěvkyně se zpěvu věnuje od dětství. V současné době studuje Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Její touhou bylo vždy svým zpěvem těšit lidi a dokázat, že člověk s handicapem může být také potřebný, prospěšný pro druhé a úspěšný. Její koncertní činnost je velmi bohatá, zpívala na mnoha významných pódiích.

Táně Jonášové

za kulturní a společenské aktivity a úspěchy v pěveckých soutěžích

Oceněná dívka je vnímavá a kamarádská, velmi oblíbená mezi klienty i zaměstnanci Centra pracovní výchovy. Od září 2005 navštěvuje denní stacionář Centrum pracovní výchovy v Ostravě-Vítkovicích, kde nacvičuje soběstačnost v domácnosti a ve společnosti.
Je členkou kulturního souboru Notička, v němž moderuje, recituje i zpívá. Jako vypravěčka vystupuje také s divadelním souborem Centra pracovní výchovy.
T. Jónášová dosáhla řady úspěchů – v loňském roce účinkovala v prestižním koncertním projektu Všechny barvy duhy, kde se představila písní Hany Zagorové Mys dobrých nadějí, získala také dvě druhá místa na 17. ročníku městské soutěže ve zpěvu lidových písní Skřivánek 2007 v Ostravě a na 13. ročníku recitační soutěže studentů středních škol Šavrdův pohár.

Ireně Chmelové

za mimořádné zásluhy a dlouhodobý přínos v oblasti péče o handicapované občany

Iniciovala zásadní změny v péči o člověka s handicapem, dlouhodobě a profesionálně vedla Dětský rehabilitační stacionář v Ostravě-Porubě na Ukrajinské ulici.
Irina Chmelová je nositelkou myšlenky komplexní rehabilitační péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením, především s diagnózou dětská mozková obrna. Křišťálový kamínek jí patří za precizní práci v Komunitním plánování skupiny Občané s tělesným a kombinovaným handicapem, osobní iniciativu a vstřícný přístup k handicapovaným i jejich rodinám.

Vlastě Polové

za celoživotní práci pro handicapované občany

V. Polová se v říjnu 1992 stala vedoucí tehdejšího Denního a týdenního pobytu pro děti a mládež v Ostravě-Třebovicích. Dnes je toto zařízení součástí Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava a nese název Stacionář Třebovice. V. Polová se věnovala a stále věnuje rozvoji sportovních aktivit klientů, jako motivujícího prvku k podpoře jejich sebedůvěry a vytrvalosti. Právě díky ní se klienti brzy zapojili do Českého hnutí speciálních olympiád. Tak vznikl sportovní klub„Medvědi“, ve stacionáři se začalo se stolním tenisem a lehkou atletikou, později také se sjednocenou kopanou, přehazovanou a boccou. Právě tato sportovní odvětví se stala hlavní motivací pro pořádání „Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech“, jejíž VI. a VII. ročník se uskutečnil i s mezinárodní účastí sportovců. V loňském roce se kompletní tým klubu „Medvědů“ a dalších sportovců Čtyřlístku zúčastnil pod vedením paní Polové světových letních her Speciálních olympiád v Šanghaji, odkud přivezl celkem pět medailí.

Gérardu Haonovi

za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o handicapované občany

G. Haon stál u vzniku mezinárodní spolupráce Bretaně a Ostravy. Jako ředitel francouzského sdružení Zlatý déšť (odstoupil z vážných rodinných důvodů) se zasazoval vždy o to, aby se každý člověk, ať je jeho handicap či věk jakýkoliv, mohl rozvíjet a dělat pokroky.

Zvláštní cenu Asociace TRIGON obdrží Mgr. Eva Sroková, ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh, a to za mimořádný přínos ke vzniku a úspěšnému rozvoji desetileté spolupráce Bretaně a Ostravy.Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

Handicapovaní budou vyrábět buněčnou vatu

Workshop Podporované zaměstnávání, chráněné dílny byl na programu druhého dne (7. října 2008) Evropských dnů handicapu.

O zkušenostech družstva Cils Cesena (Itálie) hovořil prezident organizace Giuliano Galassi. „Naše družstvo vzniklo na základě iniciativy rodičů, kteří požadovali, aby jejich děti mohly být bezprostředně po skončení školní docházky zařazeny do placeného pracovního procesu. Jednodušší by bylo začlenit je do chráněných dílen, to u nás není problém, ale dali jsme přednost složitějšímu hledání odpovídajících pracovních příležitostí pro handicapované. Tak vzniklo Cils, jehož aktivním členem je také město Cesena. Díky němu můžeme nabídnout našim pracovníkům profese v oblasti údržby zeleně, úklidových služeb ve školách, nemocnicích a na městských parkovištích. V současné době se můžeme pochlubit spoluprací se soukromým sektorem. Naši klienti pracují ve firmách jako baliči výrobků, dokážou plést copy z cibulí, zastanou drobné montážní práce a pomáhají také v místní tiskárně.“

Francouzi z chráněných dílen Landivisiau z organizace Zlatý déšť představili nový projekt. V příštím roce začnou jejich klienti třídit novinový papír a vyrábět z něj buněčnou vatu. Už dnes mají zájemce o odběr. „Největší problém máme s financováním celého projektu. Na jeho realizaci včetně investiční části potřebujeme 3,314 milionu euro. Samozřejmě počítáme s veřejnými prostředky a s tím, že zaměstnáme 15 až 20 handicapovaných lidí,“ řekl Hervé Poullaouec. Tento záměr získal ve Francii Cenu za projekt v oblasti udržitelného rozvoje. Jde o zajímavý způsob pomoci při začleňování postižených do pracovního procesu.

„Přiznám se, že mne prezentované projekty kolegů ze zahraničí nadchly. V Ostravě jsme teprve na začátku, přesto věřím, že součinnost s úřadem práce přispěje ke vzniku nových pracovních příležitostí pro handicapované občany. Vzory máme,“ uvedla ředitelka Asociace TRIGON Olga RosenbergerováZpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

Bára má ráda orientální tance

Kdo si myslí, že život handicapovaných je naplněn smutkem a beznadějí, ten se plete. Devatenáctiletá Barbora Štěpánková z Frýdku-Místku je odkázaná na invalidní vozík od narození. Přesto jí to na elánu neubírá. Tancuje, hraje stolní tenis, jezdí na koni a ještě stíhá studium. Na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Porubě se vyučila košíkářkou a v současné době zde studuje prvním rokem maturitní obor Sociální výchova a humanitární činnost. „Mým snem je dostat se na vysokou školu, nejraději bych se věnovala speciální pedagogice. Ze všeho nejvíc mne ale baví práce se zvířaty. Chtěla bych cvičit psy pro nevidomé. Zvířatům rozumím. Naši sousedi mají dvacet sedm koní, pštrosy a jsem tam jako doma,“ říká Bára.
K jejím velkým koníčkům patří tanec, zvláště pak orientální. Donedávna trénovala v Múzické škole při Lidové konzervatoři v Mariánských Horách. Slavnostního hudebního večera Rozumíme si, který se uskuteční v rámci Evropských dnů handicapu 8. října v Domě kultury města Ostravy, se tentokrát nezúčastní jako tanečnice, ale pouze jako divák. „Učení mi zabírá hodně času, a tak svým kamarádům budu zítra držet palce, ať všechno vyjde podle jejich představ,“ dodává sympatická studentka Barbora Štěpánková.Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

Evropské dny handicapu zahájila konference a divadlo

 • Konference Syndrom vyhoření – mýtus nebo realita? zahájila 6. října XVI. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě. Sedm desítek účastníků přivítal náměstek primátora Lubomír Pospíšil.
  „Velmi oceňuji, že se v našem městě každoročně konají akce zaměřené na výměnu zkušeností v péči o handicapované občany. Také letošní Evropské dny handicapu vypovídají o mimořádném rozvoji této oblasti,“ říká L. Pospíšil.
  O zkušenostech, jak předejít vyhoření u terénních sociálních pracovníků, hovořil vedoucí lidských zdrojů Konsorcia EPTA Francesco Spoto z Itálie, který apeloval především na vytváření kvalitních podmínek pro samotnou práci těchto lidí, například jim umožnit změnu místa působení a také změnu klienta.
  Vedoucí sociálně vzdělávacího střediska Asociace AFPE Ghislaine Bre z Francie připomenula roli ředitelů jednotlivých organizací. „Vedoucí musí umět naslouchat třeba i drbům a řešit konfliktní situace už v zárodku. Velký důraz kladu vždy na výběr nových zaměstnanců. Naším cílem je najít v týmu rovnováhu,“ dodala G. Bre.
  Ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová a zároveň organizátorka Evropských dnů handicapu říká: „Zájem o konferenci je dokladem toho, že otázky spojené s vyhořením jsou stále víc aktuální. Proto jsem ráda, že se nám podařilo uspořádat dnešní setkání na toto téma a poslechnout si odborníky z Francie, Itálie a České republiky.“
 • Přítomni na odpoledním workshopu Supervize jako nástroj zvládání syndromu vyhoření si mohli vyzkoušet, zda jsou také oni osobně ohroženi vyhořením. Jak mu úspěšně předejít, jim radila Dagmar Úlehlová ze SPONDEA Brno.
 • V rámci dopoledního programu prvního dne EDH se v Divadle loutek konalo představení My a stigma čas ZŠ Rýmařovská z Bruntálu. „Chtěli jsme ukázat, jak se naše děti dokážou bavit a jak zajímavě tráví svůj volný čas,“ uvedla učitelka Ladislava Zdražilová. Na scéně se představili žáci všech tříd základní i pomocné školy. Hra mapovala období od mamutů přes rytíře v brnění, Karla IV., Marii Terezii, obě světové války, sametovou revoluci až po současnost.Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

Evropské dny handicapu byly zahájeny

V podvečer 6. října slavnostně zahájil šestnácté Evropské dny handicapu primátor města Ostravy Petr Kajnar.
„Jsem velmi rád, že moravskoslezská metropole je městem, kde spontánně vznikla iniciativa dávající prostor lidem, kteří pomáhají handicapovaným občanům. Každý člověk potřebuje být na něco hrdý. Pokud přemýšlím o základu hrdosti na to, že jsem Ostravan, Čech, Evropan, zjišťuji, že Evropa je místem, kde je solidarita samozřejmostí.
Ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová přivítala zástupce organizace EPTA z Boloně a vzdělávací organizace AFPE z Bretaně. „Je mi ctí, vidět mezi námi kolegy z italské Ceseny, pana profesora Antonia Vincenza Piccione z Říma a zástupce francouzské ambasády Erica Trottmana, kteří jsou dnes v Ostravě poprvé.“
Eric Trottman připomenul hornickou historii města, a to z jednoho prostého důvodu: „Těžká profese horníků je úzce spjata se solidaritou. Proto mne nepřekvapuje a je naprosto přirozené, že se Evropské dny handicapu konají právě zde v Ostravě. Obdivuji všechno, co se prostřednictvím Asociace TRIGON a její ředitelky Olgy Rosenbergerové pro handicapované dělá.“

Francesco Spoto z Konsorcia EPTA (Itálie) vyzdvihnul několikaletou spolupráci s Ostravou i francouzskou organizací Zlatý déšť. „Za posledních několik let můžeme vidět obrovský pokrok v práci pro handicapované občany právě v České republice. Jsme potěšeni, že se můžeme Evropských dnů handicapu pravidelně účastnit. Jsme si plně vědomi toho, že pokud budeme – zdraví i handicapovaní bez výjimky – úzce spolupracovat a hledat optimální řešení jako dosud, pak v oblasti péče o handicapované půjdeme pořád dopředu.“
Slavnostní přípitek pronesl náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Poděkoval organizátorům za přípravu této mezinárodní akce a všem přítomným popřál krásný podzimní týden v Ostravě.Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.