Rubriky
Aktuality EDH 2023

KŘIŠŤÁLOVÉ KAMÍNKY JSOU V TĚCH NEJLEPŠÍCH RUKOU

Dne 4. října byla na slavnostním setkání EDH 2023 v Ostravě (Evropské dny handicapu) předána prestižní ocenění Křišťálový kamínek. Už posedmnácté.

Organizační tým Asociace TRIGON překvapil počet nominací. Přišlo 28 návrhů z celé České republiky.„Jen pro zajímavost, dosud jsme v Ostravě předali 73 Křišťálových kamínků. A věřte, že každé setkání bylo výjimečné, vzácné a inspirující. Potěšující ale je, že ochota všech, kteří pomáhají druhým a snaží se dělat svět lepším, přetrvává. Každý takový odhodlaný a vzácný člověk se prostě počítá, každému se patří poděkovat a smeknout před ním,“ řekla po předání cen Olga Rosenbergerová, ředitelka EDH 2023 z pořádající Asociace TRIGON.

Ještě jedna důležitá věc stojí za připomenutí. Křišťálový kamínek se stal pojmem také díky svým partnerům a podporovatelům v čele se statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

Křišťálový kamínek 2023 získaly osobnosti a organizace za pracovní nasazení a záslužné aktivity ve prospěch osob s handicapem:

Mgr. Jana Heřmanová (Ostrava)

První, kdo si v Brick House v Dolní oblasti Vítkovice přišel na pódium pro Křišťálový kamínek, byla učitelka a speciální pedagožka ze Základní školy a Mateřské školy na Ukrajinské ulici v Ostravě. Ve škole působí 27 let, z toho od roku 2010 na pozici ředitelky. Škola poskytuje základní, předškolní a zájmové vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem a žákům hospitalizovaným v ostravských nemocnicích. Paní ředitelka je obrovský srdcař. Svou práci nebere jako zaměstnání, ale jako poslání. Zná všechny děti jmény. Je vždy ochotná řešit všechny problémy dětí i rodičů, a hlavně nic pro ni není problém.

PhDr. Jan Jakeš (Praha)

Další Křišťálový kamínek byl udělen Janu Jakešovi za dlouholetou intenzivní a z velké části dobrovolnickou činnost v oblasti hluchoslepoty nejen v České republice, ale také v zahraničí. Laureát sám nejlépe ví, jaké je to žít s duálním senzorickým postižením. V roce 1991 byl členem přípravného výboru a spoluzakladatelem občanského sdružení LORM Společnosti pro hluchoslepé a do roku 1998 působil jako jeho předseda. V roce 1999 založil Sdružení hluchoslepých VIA (Syrovice, okres Brno-venkov), kde byl rovněž dlouholetým předsedou. Participoval i na řadě důležitých rozhodnutí a realizací změn v legislativě České republiky, které vedly ke zlepšení kvality života neslyšících a hluchoslepých osob. Jednalo se mezi jiným například o zavedení červenobílé hole jako pomůcky pro osoby s hluchoslepotou či o novelizaci zákona o znakové řeči.

Etincelle, o. s. (skupina sociálních podniků)

Ve všech provozech Etincelle (Praha, Kladno, Slaný, Ledce a Nové Hutě) pracují lidé s handicapem. Na začátku byla myšlenka – normální je být různí. A tak se ředitel a zakladatel tohoto spolku Jakub Knězů spolu se svými kolegy rozhodli lidem s postižením dát příležitost rozvíjet svůj talent, aby mohli žít samostatný a smysluplný život. „Dnes jich u nás pracuje téměř 200. Patnáct let naší činnosti přesvědčilo nejen nás, že handicap není žádná překážka,“ řekl Knězů s tím, že v Etincelle mohou handicapovaní kromě práce najít také podporu prostřednictvím služby sociální rehabilitace.

Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava (Ostrava)

Poslední Křišťálový kamínek obdrželo zdravotnické zařízení, detašované pracoviště Městské nemocnice v Ostravě. Toto zařízení již 33 let poskytuje komplexní péči zejména dětským klientům s dětskou mozkovou obrnou, kombinovaným postižením, senzorickými problémy a potížemi v oblasti příjmu potravy. Jedná se o závažné onemocnění, které vyžaduje komplexní týmovou péči řady specialistů – fyzioterapeutů, ergoterapeutů, zdravotních sester, rehabilitačních lékařů, logopeda, psychologa, speciálních pedagogů a dalších odborníků. Tato péče je v tomto zařízení poskytována jak ambulantně, tak i formou denního pobytu, kde pečují o 28 dětí předškolního věku do 7 let.


„Práce je to nebývale náročná psychicky i fyzicky, a proto zde pracují jen lidé, kteří jsou nadšenci v oboru a také mají srdce na správném místě. Společně s rodiči dětí se těšíme z každého úspěchu, někdy z většího, někdy z menšího,“ uvedla vrchní sestra Renáta Nedomová. Slavnostní setkání zakončil koncert žáků, studentů a pedagogů Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava, kteří připravili pro oceněné i ostatní hosty v zaplněném sále hudební poděkování s příznačným názvem Na vlnách přátelství.