Rubriky
Aktuality EDH 2022

DĚLÁNÍ VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ 

Kdo by neznal písničku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka s názvem Dělání, dělání. Poprvé zazněla v legendárním českém filmu Princové jsou na draka v osmdesátých letech minulého století a okamžitě se stala hitem. Text i melodie jsou mimořádně nakažlivé, ale zároveň mají i silně výchovný charakter. Už samotný název ukazuje, že práce a každé lidské konání i činnost pozitivně zaměstnávají tělo i mysl. Pořád platí, že dělání všechny smutky zahání.

Rubriky
Aktuality EDH 2022

Přípravy Evropských dnů handicapu v Ostravě vrcholí

V Evropě ojedinělý projekt s názvem Evropské dny handicapu (EDH) není třeba popisovat. Tato podzimní akce se výrazně propsala do programu významných počinů města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Nutno připomenout, že letošní už 30. ročník EDH se bude konat ve dnech od 4. do 6. října v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a s partnerstvím Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR.

Rubriky
Aktuality EDH 2022

Evropské dny handicapu v Ostravě (EDH)

30. ročník / od 4. do 6. října 2022

V úterý 4. října 2022 se uskuteční v Multifunkční aule GONG v areálu Dolních Vítkovic mezinárodní multioborová konference s názvem Vzdělávání a sociální politika 21. století v kontextu faktorů ovlivňujících kvalitu života znevýhodněných skupin. Debata o cílech, příležitostech a proměnách české společnosti včetně sdílení stávajících zkušeností a příkladů dobré praxe v kontextu školství, rodiny, bydlení a práce.

Rubriky
Aktuality EDH 2022

Maraton příprav Evropských dnů handicapu byl odstartován

Existuje třicet let a mezinárodní projekt Evropské dny handicapu (EDH) se stal fenoménem. Každý rok na podzim je bezesporu důležitou a dnes už tradiční akcí, která svými jasnými požadavky a novými formami spoluvytváří a zlepšuje život lidí s postižením, reaguje na aktuální otázky zkvalitňování sociální i zdravotní péče a vzdělávání znevýhodněných skupin v kontextu priorit Evropské unie a v souladu se závazky přijatými v rámci Evropského pilíře sociálních práv. Jubilejní 30. ročník EDH 2022 se letos uskuteční ve dnech od 4. do 6. října, a to v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Rubriky
Aktuality EDH 2021

Co víš o EU? Děti vyplňovaly test a točily i video

Ve dnech od 7. do 12. října 2021 se uskutečnil už 14. ročník vědomostní soutěže Co víš o EU?, kterou uspořádala v rámci Evropských dnů handicapu Základní škola, Kpt. Vajdy v Zábřehu ve spolupráci s Asociací TRIGON a s podporou Konzulátu Polské republiky v Ostravě, statutárního města Ostravy a Eurocentra.  

Rubriky
Aktuality EDH 2021

15 let s námi aneb Asociace TRIGON zůstává ve formě

Středeční odpoledne (6. října) a přátelské neformální setkání jdou velmi dobře dohromady, zvlášť když se do sídla Asociace TRIGON vypravili lidé, kteří si rozumějí a spolupracují dlouhých patnáct let. Přesně tolik roků nevládní nezisková organizace funguje a její aktivity i projekty přinášejí lidem s handicapy potřebnou pomoc a širokou nabídku kvalitních služeb.

Rubriky
Aktuality EDH 2021

V Moravskoslezském kraji scházejí zejména služby pro seniory s duševním onemocněním

Účastníci konference Reforma psychiatrie v Moravskoslezském kraji se anonymně vyjadřovali k aktuální situaci v oblasti duševního zdraví. S koordinátorem ostravského Centra duševního zdraví Graciánem Svačinou jsme si bezprostředně po skončení akce povídali o problémech, s nimiž se v obcích s rozšířenou působností setkávají nejčastěji.

Rubriky
Aktuality EDH 2021

Největší štěstí očima malých výtvarníků

S mámou a tátou, Babička je moje blaho, Čtyřlístkové květy, Neslyším, ale vidím, Papoušek Ara… Takto pojmenovali své soutěžní obrázky malí výtvarníci z 16 škol a zařízení z celého Moravskoslezského kraje, které letos poslali do soutěže 29. ročníku Evropských dnů handicapu s podtitulem Moje největší štěstí.

Rubriky
Aktuality EDH 2021

Reforma psychiatrie v Moravskoslezském kraji

Za účasti více než 70 zástupců měst a obcí s rozšířenou působností, psychiatrických i speciálních vzdělávacích zařízení se 5. října uskutečnila v sále Krajského úřadu MSK pod záštitou náměstka hejtmana Jiřího Navrátila konference s názvem Reforma psychiatrie v Moravskoslezském kraji. 

Rubriky
Aktuality EDH 2021

Výtvarná soutěž Evropských dnů handicapu zná své vítěze

Své největší štěstí ztvárnili talentovaní výtvarníci od 6 do 26 let z 16 škol a organizací Moravskoslezského kraje ve výtvarné soutěži 29. ročníku Evropských dnů handicapu. Odborná komise ze 138 došlých prací vybrala 3. září odpoledne deset nejlepších, z každé kategorie dvě díla. Pro úspěšné autory je připraveno slavnostní vyhodnocení s předáním cen, které se uskuteční 6. října v Mléčném baru NAPROTI v centru Ostravy.

Rubriky
Aktuality EDH 2021

Příprava podzimních Evropských dnů handicapu vstupuje do finále

Ačkoli to ještě před pár týdny vypadalo, že se letošní Evropské dny handicapu (EDH) v Ostravě konat nebudou, lehce nepříznivá situace, včetně té pandemické, se nakonec překvapivě změnila a Asociace TRIGON spolu se svými partnery, zejména s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Základní školou Kpt. Vajdy v Zábřehu a dalšími, může oznámit, že od 5. do 7. října se uskuteční konference REFORMA PSYCHIATRIE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, ocenění autorů výtvarné soutěže MOJE NEJVĚTŠÍ ŠTĚSTÍ, neformální setkání 15 LET S NÁMI a vědomostní klání CO VÍŠ O EU?