Rubriky
EDH 2012

SEMINÁŘ A VERSINÁŽ

SOCIÁLNÍ PODNIK NENÍ JEN ALTERNATIVA, ALE I POTŘEBA

Sociální podnikání a otázky související se zaměstnáváním osob se znevýhodněním v Česku, Itálii a Francii se staly 4. října v hotelu Imperial hlavním tématem semináře EDH. Partnery akce byly Úřad práce ČR – krajská pobočka Ostrava, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií a také ostravské Družstvo NAPROTI. Jeho předsedkyně Olga Rosenbergerová má zkušenosti se založením prvního sociálního podniku v Ostravě v oblasti pohostinství. „Lidé našli cestu do mléčného baru Naproti velmi rychle a na začátku roku se záměr vytvořit v Ostravě podnikatelskou aktivitu zaměřenou na pohostinství, stal realitou. V našem mléčném baru jsme vytvořili pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením – z osmi míst jsou tři určena pro mentálně postižené a lidi s psychiatrickou diagnózou, zejména pro absolventy praktických škol. Právě ti mají minimální možnosti najít uplatnění na trhu práce,“ řekla O. Rosenbergerová.

Giuliani Galassi z CILS Cesena připomněl, že sdružení CILS vzniklo už v létě 1974 ve snaze čelit výzvě zrozené z nutnosti poskytnout pracovní příležitosti mentálně postiženým lidem, kteří dokončili odborné vzdělávací kurzy. „Dnes naši klienti nacházejí uplatnění v tiskárně, pracují v květinářství, na parkovišti, jako recepční a vrátní ve firmách, zajišťují úklid průmyslových a veřejných prostor i hlídání mateřských a základních škol. CILS Cesena se neustále snaží stát se stále více strukturovaným podnikem schopným nabízet kvalitní služby za konkurenční ceny a síť firem, které nabízejí pracovní smlouvy našemu sdružení, se každý rok rozšiřuje,“ řekl G. Galassi.

Součástí semináře byly také výsledky studentského výzkumu s názvem Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. Výzkum je podpořen v rámci Studentské grantové soutěže Ostravské university. Realizují ho studentky doktorského a magisterského studia Fakulty sociálních studií Ostravské university v období od února do prosince letošního roku. „Naším cílem je pokusit se odpovědět na otázku: Jaké jsou oblasti a podoby sociální práce uplatňované v oblasti sociálního podnikání. Obecně se od sociální práce očekává, že bude svým klientům poskytovat ochranu před sociální exkluzí a podporovat je v jejich reintegraci do společnosti. Sociální práce sama o sobě ale obvykle není schopna vytvářet pracovní příležitosti,“ řekla Vendula Gojová, jedna ze studentek.

DĚTI Z POLSKA VYSTAVUJÍ V GALERII NAPROTI

Vernisáž v galerii NAPROTI zahájila 4. října 2012 generální konzulka Polské republiky v Ostravě Anna Olszewska. Převzala záštitu nad výstavou EDH 2012 dětí Družstva vzdělávacích, výchovných a rehabilitačních institucí ve Wodzisław Śląski v Polsku.

Půvabné keramické reliéfy a další exponáty byly vypáleny v keramické dílně, v technické dílně vznikaly hliněné a dřevěné výrobky. Obrázky malované různými technikami pocházejí z výtvarné dílny a studenti floristiky přivezli originální aranžérské práce s přírodními prvky. „Autoři všech těch nádherných věcí jsou děti a mládež s mentálním nebo tělesným postižením ve věku do 25 let a patří jim náš velký obdiv. Představují nám svůj velký svět plný úsměvů a obrovského talentu,“ řekla generální konzulka A. Olszewska.

Výstava potrvá do 30. října.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
EDH 2012

JARMARK, KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

O VÝROBKY KLIENTŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN BYL OPĚT ZÁJEM

Vstupní prostor Domu kultury města Ostravy se 3. října zcela zaplnil – své výrobky tady nabízely chráněné dílny z celého Moravskoslezského kraje. Tradiční Jarmark, který je nedílnou součástí Evropských dnů handicapu, lákal kolemjdoucí pestrou nabídkou výrobků lidí s handicapem.

Jak řekla Eva Vozníčková z pořádající Asociace TRIGON, letos zboží nabízelo 13 vystavovatelů. „Velmi nás těší zájem našich partnerů o prezentaci na Jarmarku. Jsou tady zaměstnanci chráněných dílen a charit i jejich klienti. Rok od roku je vidět, jak se posouvají možnosti a rozvíjejí schopnosti lidí s postižením, jak přibývá materiálů a jak se zlepšují pracovní postupy. To všechno je zásluha terapeutů a velká motivace pro pracovníky v chráněných dílnách,“ uvedla Vozníčková.

Své výrobky nabízela například Charita Opava, Charita Hrabyně, Chráněná dílna Kaštanový krámek, Náš svět, Centrum sociálních služeb Bohumín, Centrum pro zdravotně postižené Ostrava nebo Domov pro osoby se zdravotním postižením Albrechtice, který pozvání na Jarmark přijal poprvé.

Proutí, keramika, textil, sklo, výrobky z vosku, papíru, dřeva, kůže, ovčí vlny, trička s potiskem, polštářky, koberce, vázy… taková byla nabídka Jarmarku. „Nejčastěji lidé nakupovali drobnosti pro potěšení, obrázky, šperky,“ řekla Vozníčková s tím, že všechny utržené peníze poputují do dílen na nákup materiálu k další tvorbě.

KŘIŠŤÁLOVÉ KAMÍNKY 2012 BYLY ROZDÁNY

Večer 3. října byly v rámci jubilejního 20. ročníku EDH sedmi českým osobnostem předána už posedmé prestižní ocenění Křišťálový kamínek.

Návštěvníci slavnostního večera byli svědky setkání všech těch, kteří mají velmi blízko k lidem s handicapem, kteří jsou sami znevýhodněni, ale postižení jim v žádném případě nebrání být aktivní a kreativní.

Držitelům Křišťálových kamínků 2012 přišli poděkovat hudebníci a zpěváci Trigon Bandu, studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, kteří svou gratulaci „zabalili“ do francouzských šansonů, a naprosto strhující bylo závěrečné vystoupení Lidové konzervatoře a Múzické školy, kapely Teamate a ostravských filharmoniků. Jejich společné podání písní legendárních Beatles odměnilo nadšené publikum ve stoje.

OCENĚNÍ ZÍSKALI:

ZA PRÁCI VE PROSPĚCH OSOB S HANDICAPEM (OCENĚNÍ V RÁMCI EVROPSKÉHO ROKU AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ)

JANA TICHÁ, vychovatelka a osobní asistentka, Základní škola pro tělesně postižené, Opava

Narodila se v roce 1948. Vystudovala zdravotní školu, získala kvalifikaci nižší zdravotní pracovník. Byla zaměstnána v opavském kojeneckém ústavu a Krajském úřadě národního zdraví na dětském oddělení. Po založení rodiny pracovala jako pokladní, ale doufala, že se k práci s dětmi opět vrátí. Přání se jí splnilo v roce 1985, kdy nastoupila do Ústavu sociální péče jako zdravotnický pracovník. V 90. letech vystudovala a stala se kvalifikovanou vychovatelkou. Se svými handicapovanými svěřenkyněmi sklízela úspěchy zejména ve sportovní oblasti (získaly dvě zlaté medaile ve specifické míčové hře hře Boccia na Olympiádě pro handicapované jedince v Shangai). V roce 2007 odešla do důchodu, dva roky na to ale s radostí přijala nabídku na místo vychovatelky v Základní škole pro tělesně postižené, kde působí jako osobní asistentka.

„Paní Jana Tichá je výjimečná osobnost, která nás obohacuje svým přístupem k životu, práci a především k dětem s handicapem. Toto ocenění si rozhodně zaslouží,“ říká ředitelka školy Silvie Häuserová.

EVA STOŠKOVÁ, Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Ostravě-Radvanicích

Narodila se v roce 1946. Dlouhá léta pracovala u ostravského dopravního podniku jako průvodčí a revizorka a v Provozovnách města Ostravy jako prodavačka. Posledních 7 let se realizuje coby galeristka Slezskoostravského hradu. Od roku 1990 je plně invalidní, přesto se aktivně věnovala politice a v letech 1985 až 2010 zastávala funkci zastupitelky Městského obvodu Slezská Ostrava a Městského obvodu Radvanice. Už 28 let je členkou sociální komise, v některých obdobích jí předsedala.

Celoživotní zdravotní obtíže nepoložily paní Stoškovou na lopatky. V roce 1983 vstoupila do Svazu invalidů, dnes již Svazu postižených civilizačními chorobami, kde momentálně zastává funkci předsedkyně Základní organizace v Ostravě-Radvanicích. Mimo to je předsedkyní Krajské organizace Moravskoslezského kraje sídlící v Moravské Ostravě a Přívoz. Od roku 2001 dosud je také členkou výboru Moravskoslezské krajské rady osob se zdravotním postižením ČR. Pracuje také v Českém červeném kříži.

„Paní Tichá se velmi aktivně stará o chod Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Ostravě-Radvanicích; zajišťuje přednášky, besedy, zájezdy, pobyty pro zdravotně postižené a mnoho dalšího,“ říká sociální pracovnice Petra Fedorucová.

IRENA KUČERKOVÁ, předsedkyně Svazu invalidů v Kopřivnici

Narodila se v roce 1940. Po dopravní nehodě je už pětatřicet let upoutaná na vozíku. V roce 1977 vstoupila do místní pobočky Svazu invalidů a od roku 1991 pracovala ve výboru svazu šestnáct let jako pokladní. Stála u vzniku organizace Asociace zdravotně postižených, která vznikla v březnu roku 2003 jako nástupnická organizace Svazu invalidů. Od roku 2007 stanula v čele Asociace, která sdružuje téměř tři stovky zdravotně handicapovaných členů z Kopřivnice a přilehlých měst a obcí. Jako předsedkyně se zasloužila o stabilizaci práce výboru a důvěrníků, kteří zprostředkovávají informace mezi vedením organizace a jejími členy. Její zásluhou vychází dvakrát ročně zpravodaj pro všechny členy, měsíčně se pořádají dvě až tři kulturní, sportovní nebo společenské akce. Výkladní skříní činnosti Asociace jsou Sportovní hry zdravotně handicapovaných dětí a dospělých, které se v květnu letošního roku uskutečnily už popatnácté.

„A za tím vším stojí mravenčí práce naší předsedkyně, která navzdory svým 72 letům a zdravotnímu handicapu je hnacím motorem celé organizace a to i přesto, že loňského roku ovdověla,“ říká Ilona Mazalová.

ZA DLOUHODOBOU PRÁCI A MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VE PROSPĚCH OSOB S HANDICAPEM

MILENA ČERNÁ, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Praha

Narodila se v roce 1942. Pracovala jako zdravotní laborantka a přitom vystudovala medicínu. Působila v Československé akademii věd, pracovala na II. kožní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, byla odbornou asistentkou na lékařské fakultě Karlovy univerzity a poté obvodní lékařkou. Od založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové byla jeho poradkyní a členkou správní rady, od roku 1993 je jeho ředitelkou. Po sametové revoluci byla několik let zastupitelkou v hlavním městě Praze a předsedkyní Sociální komise Zastupitelstva hl. m. Prahy. Spoluzaložila SKOK – Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti, v jehož čele stála v letech 1998-2008, nyní je jeho čestnou předsedkyní. Kromě toho je také zakladatelkou EAPN ČR, české sítě organizací proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Jako lékařka působí v občanském sdružení Rozkoš bez rizika. Bohatá je její publikační činnost, v níž se zejména věnuje problémům lidí s handicapem.

Nejen jako lékařka a pracovnice v nadačním sektoru, ale v celém svém občanském i pracovním životě se zasazuje o práva a potřeby lidí s handicapem. Byla jednou z prvních, která prosazovala a stále aktivně podporuje v České republice (i v dřívějším Československu) myšlenku, aby v systému péče o handicapované byl zdravotně postižený člověk na prvním místě a aby byl jejím aktivním účastníkem. Věnovala nemalé úsilí tomu, aby péče o handicapované v rodinách měla přednost před ústavní péčí a aby ústavní péče o lidi s handicapem měla humánnější charakter.

„Navrhujeme MUDr. Milenu Černou na ocenění Křišťálový kamínek 2012 proto, že ve svém dosavadním životě pomohla svou radou, zkušeností i praktickou pomocí velmi mnoha lidem s handicapem,“ říkají Karel Schwarz, výkonný předseda Asociace nestátních neziskových organizací v České republice a Ivo Kaplán, místopředseda Asociace nestátních neziskových organizací v České republice.

HELENA JANÍRKOVÁ, praktická lékařka pro dospělé, Valašská Bystřice

Řadu let pracuje na pozici „venkovského lékaře“. V obci Valašská Bystřice spolupracuje se zařízeními sociálních služeb a orientuje se poradensky na možnosti zkvalitnění sociální péče pro uživatele těchto služeb. Aby mohla co nejefektivněji realizovat kvalitní poradenskou službu vystudovala při zaměstnání speciálněpedagogickou andragogiku. Studium ji inspirovalo k osvětové činnosti mezi venkovskými lékaři. Velký prostor svého volného času věnuje seznamování svých kolegů s touto problematikou v regionu. Řadě lidí, kteří byli ohroženi sociální okluzí, pomohla vyřešit nejpalčivější problémy. Připravuje projekt, který bude zahrnovat celý region Moravy, a týká se setkávání lékařů v jednotlivých regionech, kde bude prezentovat problematiku sociální práce a úlohu venkovských praktických lékařů při aplikaci speciálně pedagogických a sociálních postupů v práci s pacienty. Realizuje poradenskou činnost pro subjekty zaměstnávající osoby se zdravotním postižením a pomáhá těmto osobám při zařazení na trhu práce. Je významným poradcem pro rodiče dětí se zdravotním postižením při jejich pracovním uplatnění, ale také poradcem těchto rodičů při jejich edukačních problémech se svými dětmi s handicapem. Zároveň pomáhá řešit problémy respitní péče. Partnersky spolupracuje v řadě projektů řešících zaměstnávání osob se zdravotním postižením a napomáhá při řešení klíčových aktivit těchto projektů.

„Nominuji MUDr. Mgr. Helenu Janírkovou na ocenění Křišťálový kamínek 2012 jako osobnost, která se celoživotně a nad rámec svých pracovních povinností lékaře věnuje osobám s handicapem v systému sociální práce a péče, kde působí především v prevenčních a osvětových aktivitách a dosahuje mimořádných úspěchů,“ říká Olga Krejčířová z Ústavu Speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

ZA MIMOŘÁDNÝ ČIN NEBO AKTIVITU PRO OSOBNOST S HANDICAPEM

RADOVAN GRUBER, žák Lidové konzervatoře a Múzické školy, Ostrava

Narodil se v roce 1993. Už 14 let je žákem Múzické školy. Přestože trpí závažným onemocněním, má spinální svalovou atrofii 2. typu, svými pěveckými výkony doslova udivuje odbornou i laickou veřejnost. Sólovému zpěvu se věnuje odmalička. Je mimořádně talentovaný a jeho pěvecké aktivity jsou rozsáhlé – koncertoval na mnoha významných koncertech a pódiích. Je velikým vzorem pro všechny handicapované, kteří chtějí obohatit svůj život aktivními uměleckými činnostmi. Před 3 lety stál spolu se spolužáky u zrodu pěveckého kvarteta Melody Flash.

Radovan Gruber o sobě říká: „…Mým snem je, aby lidé přestali hodnotit handicapované a zdravé jako dvě různé kategorie. Možná, že to handicapovaní umělci mají malinko složitější, ale to neznamená, že by na ně měli lidé pohlížet jako na „zdravotně postižené umělce“. Vždyť mnoho zdravých lidí ani nedokáže to, co někteří handicapovaní. Já osobně dělám hudbu, protože mě baví, protože hudbou se dá vyjádřit tolik věcí, které člověk nedokáže říct slovy. A když už mi někdo řekne, že se mu líbí to, co dělám, jak zpívám, tak mám radost teprve tehdy, když mě nebere jako handicapovaného. Přál bych si tedy, aby obecně v hodnocení uměleckého výkonu nehrálo žádnou roli to, že jsem handicapovaný. Za handicap se schovávat nechci.“

„Je velikým vzorem pro všechny handicapované, kteří chtějí obohatit svůj život aktivními uměleckými činnostmi,“ dodává Miloslava Soukupová, ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava.

STANISLAV ŠMEIDLER, Fulnek

Přes zdravotní handicap napomáhá všestrannému rozvoji poznání našeho regionu, podporuje a dokumentuje tradice za účelem uchování a záchrany jejich jedinečnosti. Významná je také jeho publikační činnost v regionálním tisku a především aktivity zaměřené na záchranu drobných sakrálních staveb regionu.

Pan Stanislav Šmeidler mapuje kulturní, duchovní a přírodní dědictví za spolupráce města Fulneku, památkové péče a ochránců přírody.

BABIČKA S DĚDOU, TI ALE JEDOU

Letošní rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 je v mnohém inspirativní a toto téma se také stalo ústředním motivem výtvarné soutěže s příznačným názvem Babička s dědou, ti ale jedou.

Do Asociace TRIGON přišlo 129 obrázků dětí a mládeže se znevýhodněním z celého Česka a dokonce až z Estonie. Všechny kresby byly vystaveny 3. října v Domě kultury města Ostravy a nejlepší autoři si přišli na slavnostním večeru pro hodnotné ceny, které jim předala Taťána Kudějová, ředitelka Nadace Táni Kuchařové, z IS Europe Direct a Návštěvnického centra Miroslava Krbová a také předseda soutěžní komise – výtvarník Jiří Surůvka.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036