Rubriky
EDH 2012

SEMINÁŘ A VERSINÁŽ

SOCIÁLNÍ PODNIK NENÍ JEN ALTERNATIVA, ALE I POTŘEBA

Sociální podnikání a otázky související se zaměstnáváním osob se znevýhodněním v Česku, Itálii a Francii se staly 4. října v hotelu Imperial hlavním tématem semináře EDH. Partnery akce byly Úřad práce ČR – krajská pobočka Ostrava, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav speciálněpedagogických studií a také ostravské Družstvo NAPROTI. Jeho předsedkyně Olga Rosenbergerová má zkušenosti se založením prvního sociálního podniku v Ostravě v oblasti pohostinství. „Lidé našli cestu do mléčného baru Naproti velmi rychle a na začátku roku se záměr vytvořit v Ostravě podnikatelskou aktivitu zaměřenou na pohostinství, stal realitou. V našem mléčném baru jsme vytvořili pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením – z osmi míst jsou tři určena pro mentálně postižené a lidi s psychiatrickou diagnózou, zejména pro absolventy praktických škol. Právě ti mají minimální možnosti najít uplatnění na trhu práce,“ řekla O. Rosenbergerová.

Giuliani Galassi z CILS Cesena připomněl, že sdružení CILS vzniklo už v létě 1974 ve snaze čelit výzvě zrozené z nutnosti poskytnout pracovní příležitosti mentálně postiženým lidem, kteří dokončili odborné vzdělávací kurzy. „Dnes naši klienti nacházejí uplatnění v tiskárně, pracují v květinářství, na parkovišti, jako recepční a vrátní ve firmách, zajišťují úklid průmyslových a veřejných prostor i hlídání mateřských a základních škol. CILS Cesena se neustále snaží stát se stále více strukturovaným podnikem schopným nabízet kvalitní služby za konkurenční ceny a síť firem, které nabízejí pracovní smlouvy našemu sdružení, se každý rok rozšiřuje,“ řekl G. Galassi.

Součástí semináře byly také výsledky studentského výzkumu s názvem Sociální práce v kontextu sociálního podnikání. Výzkum je podpořen v rámci Studentské grantové soutěže Ostravské university. Realizují ho studentky doktorského a magisterského studia Fakulty sociálních studií Ostravské university v období od února do prosince letošního roku. „Naším cílem je pokusit se odpovědět na otázku: Jaké jsou oblasti a podoby sociální práce uplatňované v oblasti sociálního podnikání. Obecně se od sociální práce očekává, že bude svým klientům poskytovat ochranu před sociální exkluzí a podporovat je v jejich reintegraci do společnosti. Sociální práce sama o sobě ale obvykle není schopna vytvářet pracovní příležitosti,“ řekla Vendula Gojová, jedna ze studentek.

DĚTI Z POLSKA VYSTAVUJÍ V GALERII NAPROTI

Vernisáž v galerii NAPROTI zahájila 4. října 2012 generální konzulka Polské republiky v Ostravě Anna Olszewska. Převzala záštitu nad výstavou EDH 2012 dětí Družstva vzdělávacích, výchovných a rehabilitačních institucí ve Wodzisław Śląski v Polsku.

Půvabné keramické reliéfy a další exponáty byly vypáleny v keramické dílně, v technické dílně vznikaly hliněné a dřevěné výrobky. Obrázky malované různými technikami pocházejí z výtvarné dílny a studenti floristiky přivezli originální aranžérské práce s přírodními prvky. „Autoři všech těch nádherných věcí jsou děti a mládež s mentálním nebo tělesným postižením ve věku do 25 let a patří jim náš velký obdiv. Představují nám svůj velký svět plný úsměvů a obrovského talentu,“ řekla generální konzulka A. Olszewska.

Výstava potrvá do 30. října.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036