Rubriky
EDH 2015

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK MÁ DALŠÍ ČTYŘI DRŽITELE: VÝJIMEČNÝM OSOBNOSTEM TLESKALY STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ OSTRAVSKÉHO DOMU KULTURY

Slavnostní večer, který je právem považován za vyvrcholení Evropských dnů handicapu, se letos odehrál v divadelním sále Domu kultury města Ostravy. Ve středu 7. října ocenil mladé výtvarníky i mimořádně tvůrčí a aktivní osobnosti, které se věnují práci pro handicapované. A to bez ohledu na fakt, zda se sami potýkají se zdravotním omezením či nikoli.

Dramaturgie jubilejního desátého ročníku stavěla na lidové písničce Červená, modrá fiala. Ta byla také názvem výtvarné soutěže pro děti s nejrůznějšími typy postižení z celé České republiky. Na pódiu se vystřídali členové Slezského souboru Heleny Salichové, Naděje pro všechny a nechyběli ani muzikanti z Trigon Band. Folklor spojil skutečně všechny.

Mladí výtvarníci od 4 do 26 let z Frýdku-Místku, Havířova, Fulneku, Krnova, Bruntálu, Opavy, Vítkova, Ústí nad Labem a samozřejmě Ostravy, jejichž obrázky vybrala odborná komise, si slávu na divadelních prknech patřičně užili.

Prestižní cenu v podobě sošek z českého křišťálu pak převzala jedna žena a tři muži. Křišťálový kamínek jim udělila Asociace TRIGON za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem.

Křišťálový kamínek 2015 získali:

Tomáš Dvořák – za prosazování samostatného života lidí na vozíku a dlouholetou neúnavnou propagaci sportu vozíčkářů. T. Dvořák je po úrazu hrudní páteře odkázán na invalidní vozík. Nesmazatelně se zapsal do historie řady sportovních klubů, pracoval například pro Ostravskou organizaci vozíčkářů nebo Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR. Aktivně a s velkým nadhledem se zapojuje do obhajování problémů osob odkázaných na ortopedický vozík.

Zdeňka Faltýnková – za dlouholetou vysoce profesionální práci a mimořádné výsledky v oboru fyzioterapie a ergoterapie. Z. Faltýnková patří k zakládajícím členům Svazu paraplegiků. Specialistka na spinální poškození a vyhledávaná fyzioterapeutka a ergoterapeutka pracovala na Klinice lékařství FN Královské Vinohrady a Klinice rehabilitačního lékařství Albertov. Kolegové i veřejnost oceňují odbornost a vysokou empatii Z. Faltýnkové. Je praktickou lektorkou studijních programů, autorkou osvětových materiálů. V roce 2012 obdržela výroční cenu ministra zdravotnictví. Profese se jí promítá do osobního života – pečuje o partnera kvadruplegika.

Jan Vavřička – za neúnavnou práci s dětmi s mentálním postižením v kombinaci s více vadami a rozvoj vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. J. Vavřička je speciální pedagog, věnuje se žákům s mentálním postižením SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek. Jeho zásluhou byla škola vybavena mnoha pomůckami pro rozvoj výuky postižených žáků, věnoval se a stále věnuje dobrovolnické práci. V současné době například poskytuje psychoterapeutický výcvik pacientům frýdecko-místeckého hospice.

Roman Lupoměský – za mimořádné úsilí a odhodlání pomáhat sluchově postiženým a obdivuhodnou profesionalitu a cílevědomost, s jakými řídí činnost organizace Neslyšící s nadějí. R. Lupoměský je sluchově postižený. Dlouhodobě spolupracuje s kanceláří OSN a zároveň řídí občanské sdružení Neslyšící s nadějí. Jeho
posláním je aktivně zvyšovat povědomí o problematice neslyšících v rozvojových zemích a podílet se na projektech bilaterální spolupráce v oblasti sociální, zdravotnictví a školství pro neslyšící.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036