Rubriky
EDH 2019

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2019: OCENĚNÍ PŘEVZALY TŘI OSOBNOSTI

Slavnostní večer Křišťálový kamínek patří k Evropským dnům handicapu už 14 let. Letos připadl na 8. října, kdy se v prostorách Brick House (Staré koupelny) v Areálu Dolu Hlubina sešli hosté EDH 2019 i zástupci odborné veřejnosti, aby ocenili osobnosti, které profesně nebo ve volném čase pomáhají lidem s handicapem.

„Přijali jsme celkem 14 nominací ve dvou kategoriích: Za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch dětí a mládeže se speciálními potřebami nebo osob se zdravotním postižením a Osobnost, která i přes svůj handicap dokáže vyvíjet pořádné aktivity a pomáhat druhým,“ říká Olga Rosenbergerová, ředitelka pořádající Asociace TRIGON.

Křišťálový kamínek 2019 převzala speciální pedagožka a ředitelka školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Frýdku-Místku Ilja Maloušková. Jako jedna z prvních v Moravskoslezském kraji se začala systematicky zabývat utvářením podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. Je považována za průkopnici zavádění nových trendů ve speciálním vzdělávání, pomáhala se začleněním osob s tělesným postižením do vzdělávání ve všech školách v kraji. Jejím záměrem a přáním je, aby se žáci po ukončení vzdělávání aktivně zapojili do praktického života.

Prestižní cenu obdržel také Jan Horák, zakladatel organizace KAFIRA o.p.s., která pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením při začlenění na trh práce a do společnosti. Podporuje jejich soběstačnost, pomáhá s volbou kompenzačních pomůcek i zvládnutí informačních a komunikačních technologií. Ambulantní i terénní služby poskytuje bezplatně v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Poslední Křišťálový kamínek putoval do rukou Pavla Kremla, předsedy Slezského klubu stomiků Ostrava. Během více než pětadvacetileté práce ve prospěch zdravotně postižených lidí uspořádal stovky osvětových, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí, přednášel na světových kongresech. Organizuje mezinárodní setkání stomiků, je šéfredaktorem a editorem časopisu stomiků ILCO. Svou obětavou prací pro pacientskou organizaci pomáhá závažně zdravotně postiženým lidem zbavit se strachu. Vlastním příkladem, empatií a humorem dokazuje, že i se stomií lze dobře a dlouho žít.

Zvláštní ocenění patří Jiřímu Neduhovi. Kapelník TRIGON Bandu pomáhá členům oblíbeného uskupení prožívat radost z hudby, podporuje je v autorské tvorbě a každého muzikanta podporuje při nalézání sebedůvěry. Všestranný umělec, hudebník, básník, spisovatel a loutkoherec se lidem s handicapem věnuje dlouhodobě, prostřednictvím hudby i divadla.

Na slavnostní události nechyběl ani kulturní program. S písněmi z vlastní tvorby vystoupila kapela TRIGON band a o závěrečný koncert se postarali žáci, studenti a pedagogové Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036