Rubriky
Aktuality EDH 2020

Křišťálový kamínek by si zasloužili všichni kolegové, míní vychovatelka Petra Kremerová

Podpora a láska v rodině, spolupráce, vzájemný respekt a humor mezi kolegy, spolupracovníky a vedením školy – to všechno aktuálně nejvíc těší Petru Kremerovou, další osobnost oceněnou Křišťálovým kamínkem 2020. Vychovatelka v opavské Základní škole při zdravotnickém zařízení a Mateřské škole při zdravotnickém zařízení hledá stále nové cesty, jak hospitalizovaným dětem zpříjemnit pobyt a dopřát jim úspěch i radost.

Křišťálový kamínek, který je nedílnou součástí Evropských dnů handicapu už patnáct let, uděluje Asociace TRIGON. Právě její ředitelka Olga Rosenbergerová laureátům obvykle blahopřeje a sošku z českého křišťálu předává na pódiu, před zraky publika. Tentokrát se slavnostní akt kvůli nouzovému stavu uskutečnil až koncem listopadu a v soukromí. Nebyl však o nic méně důstojný…

„Především si myslím, že Křišťálový kamínek by si zasloužili všichni kolegové a spolupracovníci v naší škole a také na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice Opava. Toto ocenění pro nás znamená poděkování a motivaci do další společné práce. Moc si toho opravdu ceníme,“ uvedla Petra Kremerová.

Nominaci zaslaly organizátorům Křišťálového kamínku její kolegyně. Neopomněly v ní zdůraznit její spolehlivost, samostatnost, kreativitu a pedagogickou zdatnost, s níž přistupuje k vedení dětí s těžkými poruchami chování a poruchami autistického spektra. „Této práci věnuje spoustu volného času, každoročně se ve svém volnu zúčastňuje formou výtvarné dílny Hradeckého slunovratu, dále festivalu Cesty za oponu pro pacienty psychiatrických léčeben ve spolupráci s psychoterapeuty Psychiatrické nemocnice v Opavě, se svými svěřenci se účastní regionálních i celostátních výtvarných soutěží, vždy s úspěchy a výborným umístěním, organizuje výstavy dětí a žáků s psychiatrickými diagnózami v různých institucích. Také připravuje canisterapeutické programy, pravidelně se zapojuje se svými žáky do celostátního projektu Srdce s láskou darované,“ stálo v nominaci.

Vychovatelka je mezi dětmi i spolupracovníky známá i jako velká milovnice a ochránkyně zvířat. „Jsem ráda, že nejen v současné době chodí na dětské oddělení Psychiatrické nemocnice 14 A a 14 B se mnou třikrát týdně náš pes, který přináší dětem i dospělým lepší náladu, úsměv, pohlazení, pomazlení. Dětem chybí rodiče a blízcí, zvlášť při omezeném provozu, což jim touto formou můžeme alespoň trochu nahradit. Děkuji za tuto možnost,“ řekla držitelka Křišťálového kamínku 2020 Petra Kremerová.