Rubriky
Nezařazené

KULATÝ STŮL

JAK VZDĚLÁVAJÍ A CO NABÍZEJÍ SPECIÁLNÍ ŠKOLY HANDICAPOVANÝM ŽÁKŮM, O TOM SE DISKUTOVALO TŘETÍ DEN EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU

Takzvané kulaté stoly jsou osvědčenou platformou pro předávání zkušeností, živé debaty a navazování profesních i osobních partnerství. Setkání u kulatého stolu na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, které se v rámci Evropských dnů handicapu uskutečnilo 1. října, svůj účel splnilo. Celé dopoledne se šedesát jeho účastníků věnovalo systému vzdělávání a pedagogickým terapiím ve speciálním školství. Pozvání do Ostravy přijali také hosté z Rumunska, Francie, Itálie a Belgie.

„V Moravskoslezském kraji funguje k dnešnímu dni 14 speciálních mateřských škol, které navštěvuje více než 450 dětí. Máme 43 základních škol určených pro děti se zdravotním postižením s kapacitou přibližně 3 tisíce žáků. V posledních letech pozorujeme pokles zájmu o takové vzdělávání a nárůst počtu dětí individuálně integrovaných do běžných základních škol. To je velmi potěšitelný trend,“ řekla na úvod náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Věra Palková.

Zástupce ředitele ostravské SŠ prof. Z. Matějčka přiblížil historii školy, kapacitu a vzdělávací činnost: „Vyučujeme jeden tisíc žáků, z toho děti se speciálními potřebami tvoří asi jednu třetinu. Nabízíme obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou i vzdělání zakončené výučním listem.“

Inspektorka pro speciální vzdělávání v rumunské Alexandrii seznámila přítomné se zákony a systémem tamních škol pro žáky s handicapem. „Legislativní rámec v Rumunsku stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Pro děti se speciálními potřebami jsou k dispozici krajská informační a pomocná vzdělávací centra, mimoškolní kabinety, školní centra inkluzivního vzdělávání a speciální školy. Nabízíme podporu každému dítěti,“ uvedla Marilena Ion. Odpovídala ale také na otázky, například jak vypadá v Rumunsku integrace postižených dětí do běžných tříd. „Většinou máme ve třídách 30 dětí. Za každé integrované dítě může ředitel snížit počet zdravých dětí, a to v poměru – za jedno handicapové dvě zdravé. Děti s lehkým mentálním postižením navštěvují běžné školy. U složitějších případů se k zařazení vyjadřuje odborná komise. Konečné rozhodnutí je ale vždy na rodičích. Když trvají na integraci i vážně postiženého dítěte do klasické školy, pak jsme povinni mu poskytnout asistenty, řečovou terapii i jakoukoli další pomoc,“ vysvětlila M. Ion.

O ergoterapii, dramaterapii, arteterapii a muzikoterapii mluvily pedagožky SŠ prof. Z. Matějčka Jarmila Volná a Eva Sedlačíková. Školní poradenské pracoviště školy přiblížila Jana Matochová. „Práce s handicapovanými dětmi je stejná jako se zdravými. Mají úplně identické potíže s láskami, rodiči, kamarády. Mohou se obrátit na školního psychologa, výchovného poradce, školního metodika prevence, speciální pedagogy. Svěřují se i prostřednictvím schránky důvěry, e-mailem nebo osobně svým učitelům. Naše poradenské pracoviště nabízí krizová řešení šikany, záškoláctví, drog, pomoc při volbě vhodného oboru vzdělávání, adaptační programy, diagnostiku sociálního klimatu i různá dlouhodobá podpůrná opatření,“ uvedla školní psycholožka.

Prezidentka Asociace podporující děti se speciálními vzdělávacími potřebami z Rumunska hovořila o metodách psychodiagnostiky, tréninku autonomie osobnosti, pracovních terapiích, logopedické, fyzikální a ludo terapii i kognitivní stimulaci, kterým se v Alexandrii věnují.

Závěr kulatého stolu patřil prezentaci interaktivní podlahy vyvinuté pro výuku a pohyb postižených dětí. „Náš program podporuje abstraktní myšlení, emoce, paměť, motoriku a orientaci v prostoru. Pomocí projektoru promítáme na podlahu nebo stěnu obrázky, které reagují na pohyb dětí. Skvělé uplatnění má interaktivní podlaha v kinezioterapii, rehabilitačních psychoterapiích, snižuje sociální izolaci, pomáhá porozumění řeči a rozvoji motoriky,“ řekl Martin Kožoušek, jednatel společnosti Interactstyle ČR. Produkt, který vzbudil velký ohlas, bude podle něj možno hradit z evropských dotací.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036