Rubriky
Aktuality EDH 2020 Nezařazené

Křišťálové kamínky 2020 převezme šest osobností

Asociace TRIGON, která v rámci Evropských dnů handicapu každoročně uděluje prestižní ocenění Křišťálový kamínek, se letos rozhodla vyhlásit jména osobností bez účasti diváků. Z důvodu stále trvajícího nouzového stavu a mimořádných epidemických opatření nahradí tradiční slavnostní večer pro veřejnost komorní setkání s každým oceněným zvlášť 19. a 20. listopadu.

Rubriky
Nezařazené

Desetiletá spolupráce Ostravy, Bretaně a Polska

Workshop 10 let spolupráce s asociací Zlatý déšť, vzdělávací organizací AFPE z Bretaně a speciální školou Jana Pavla II. z Katovic se konal ve čtvrtek 9. října v ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu.
„Na začátku jsme chtěli zjistit možnosti spolupráce v oblasti péče o handicapované občany v jiných zemích Evropské unie, konfrontovat naše a jejich zkušenosti a získávat nové. Ale musím přiznat, že desetiletou spolupráci odstartovala obyčejná láska. Naše česká učitelka francouzštiny se platonicky zamilovala do muže z Bretaně, což vyústilo v její nebývalou snahu kontaktovat svou lásku. To tak trošku schovávala za navázání spolupráce s Bretaní. Ale všem nám bylo jasné, že za vším stojí onen muž. A výsledek se záhy dostavil. Dnes si Ostrava a Bretaň připomínají deset let vzájemného přátelství,“ řekla s úsměvem ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy Eva Sroková.
Za celé období trvající spolupráce se podařilo řešit a projednat otázky autismu, dysfázie, možnosti alternativní komunikace, zaměstnávání, chráněného bydlení, integrace. V současné době se odborníci zabývají problémy seniorského věku handicapovaných osob.
S účastníky workshopu se přes internet spojila významná specialistka Armelle Thomas z asociace AFPE (Francie). „Při partnerství s Ostravou se mi vybaví osobnosti, jako jsou Eva Sroková, Radovan Maresz, Olga Rosenbergerová, Pavel Zvolánek, Lubomír Pospíšil a Jaroslava Wenigerová. Díky nim mají Evropské dny handicapu prestiž a smazávají bariéry mezi zdravými a znevýhodněnými v celé Evropě.“

Školy pro všechny

Konferenci Integrace dětí s handicapem do běžného školního prostředí zahájila v pátek 10. října náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Wenigerová. „V současnosti je do běžných základních a středních škol začleňováno mezi zdravé žáky daleko více dětí s postižením. Nový školský zákon z roku 2005 zrušil zvláštní školy. Bude nám však trvat nejméně deset let, než se nám podaří vytvořit materiální, finanční a další podmínky v základních a středních školách, bez nichž je integrace dětí prakticky nemožná. V mnohém nám mohou být nápomocny zkušenosti kolegů z italské Boloně, kde se s touto otázkou vypořádali už před třiceti lety.“
Vychovatel Fabrizio Miraglia z Kooperativy APAD (Itálie) upozornil, že bez osobní asistence nelze některé případy integrace zvládnout. „Starám se o devítiletého autistu Enrica. Jsem jediným prostředníkem mezi tímto chlapcem a okolním světem. Jeho spolužáci ho dnes přijímají bez předsudků a jako sobě rovného kamaráda. Enrico se velmi zklidnil a dnes už se snaží sám komunikovat. Děti si začaly prostě rozumět. Pro mne osobně je to obrovská výhra.“Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

V Ostravě schází sociální byty

Diskuze u kulatého stolu na téma Podporované bydlení pro lidi se zdravotním postižením se konala ve středu 8. října v Nové radnici. Náměstek primátora města Ostravy Lubomír Pospíšil uvítal kolegy z Francie a Itálie. „Toto téma je pro českou stranu nesmírně zajímavé, jelikož Ostrava je v oblasti chráněného bydlení teprve na začátku.“
„Největší problém máme s investory a chráněné bydlení spolu se sociálními byty je dosud prakticky na mrtvém bodě. Úpravy a rekonstrukce bytů neodpovídají potřebám znevýhodněných lidí,“ řekla ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.
Bohaté zkušenosti s podporovaným bydlením pro znevýhodněné občany mají naopak Francouzi. „U nás to funguje tak, že dospělým handicapovaným osobám nabízíme různé formy ubytování a pomoci. Konkrétně jde o rezidence, specializované domy k bydlení a rezidence se stálou zdravotní péčí. V kombinovaných domech mohou naši klienti zůstat časově neomezeně. Financování těchto zařízení je řešeno podle toho, zda jde o spíše zdravotní nebo sociální formy bydlení. Rezidence pro život jsou financovány ze zdrojů departmentu, specializované domy spadají do kompetencí zdravotních pojišťoven a kombinované domy mají dvojí tarifikaci,“ řekla Patricia Le Jallé z organizace AFPE.

Znevýhodnění zvládají hádky i základy etiket

Workshop Řešení krizových a konfliktních situací mezi jednotlivci, práce s mentálně postiženými se uskutečnil ve čtvrtek 9. října v sídle Asociace TRIGON v Porubě. Lidé s mentálním postižením v rámci mezinárodního projektu Sebeobhájci – Inclusion Europe prezentovali, jak zvládají běžné situace v životě. „Jde například o schopnost nakoupit, umět požádat o pomoc, naučit se komunikovat s cizími lidmi i v rodině, správně se chovat v divadle, zvládat konfliktní situace nebo hádku s partnerem. Ale my víme, že nic není zadarmo a naši klienti vědí, že nelze jen stát s napřaženou rukou, ale i dávat druhým,“ řekla vedoucí ostravských Sebeobhájců Luisa Benedíková. Dodala, že její svěřenci pomáhají také v hospicích, kde udržují zahrady. Sociální terapeut Asociace TRIGON Petr Rokosz plně využívá při nácviku metody podle vzoru Komenského. Škola hrou jim pomáhá uvědomit si, v čem udělali chybu a naopak, jak správně postupovat a jednat.Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

Křišťálový kamínek 2008

Na slavnostním hudebním večeru s názvem ROZUMÍME SI, který se konal v rámci letošních Evropských dnů handicapu 8. října v Domě kultury města Ostravy bylo předáno ocenění Asociace TRIGON Křišťálový kamínek 2008:

Pavle Čichoňové

za vynikající reprezentaci města Ostravy a mimořádné výkony v koncertní činnosti

Mladá nevidomá pěvkyně se zpěvu věnuje od dětství. V současné době studuje Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Její touhou bylo vždy svým zpěvem těšit lidi a dokázat, že člověk s handicapem může být také potřebný, prospěšný pro druhé a úspěšný. Její koncertní činnost je velmi bohatá, zpívala na mnoha významných pódiích.

Táně Jonášové

za kulturní a společenské aktivity a úspěchy v pěveckých soutěžích

Oceněná dívka je vnímavá a kamarádská, velmi oblíbená mezi klienty i zaměstnanci Centra pracovní výchovy. Od září 2005 navštěvuje denní stacionář Centrum pracovní výchovy v Ostravě-Vítkovicích, kde nacvičuje soběstačnost v domácnosti a ve společnosti.
Je členkou kulturního souboru Notička, v němž moderuje, recituje i zpívá. Jako vypravěčka vystupuje také s divadelním souborem Centra pracovní výchovy.
T. Jónášová dosáhla řady úspěchů – v loňském roce účinkovala v prestižním koncertním projektu Všechny barvy duhy, kde se představila písní Hany Zagorové Mys dobrých nadějí, získala také dvě druhá místa na 17. ročníku městské soutěže ve zpěvu lidových písní Skřivánek 2007 v Ostravě a na 13. ročníku recitační soutěže studentů středních škol Šavrdův pohár.

Ireně Chmelové

za mimořádné zásluhy a dlouhodobý přínos v oblasti péče o handicapované občany

Iniciovala zásadní změny v péči o člověka s handicapem, dlouhodobě a profesionálně vedla Dětský rehabilitační stacionář v Ostravě-Porubě na Ukrajinské ulici.
Irina Chmelová je nositelkou myšlenky komplexní rehabilitační péče o děti s tělesným a kombinovaným postižením, především s diagnózou dětská mozková obrna. Křišťálový kamínek jí patří za precizní práci v Komunitním plánování skupiny Občané s tělesným a kombinovaným handicapem, osobní iniciativu a vstřícný přístup k handicapovaným i jejich rodinám.

Vlastě Polové

za celoživotní práci pro handicapované občany

V. Polová se v říjnu 1992 stala vedoucí tehdejšího Denního a týdenního pobytu pro děti a mládež v Ostravě-Třebovicích. Dnes je toto zařízení součástí Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava a nese název Stacionář Třebovice. V. Polová se věnovala a stále věnuje rozvoji sportovních aktivit klientů, jako motivujícího prvku k podpoře jejich sebedůvěry a vytrvalosti. Právě díky ní se klienti brzy zapojili do Českého hnutí speciálních olympiád. Tak vznikl sportovní klub„Medvědi“, ve stacionáři se začalo se stolním tenisem a lehkou atletikou, později také se sjednocenou kopanou, přehazovanou a boccou. Právě tato sportovní odvětví se stala hlavní motivací pro pořádání „Třebovické olympiády v přizpůsobených sportech“, jejíž VI. a VII. ročník se uskutečnil i s mezinárodní účastí sportovců. V loňském roce se kompletní tým klubu „Medvědů“ a dalších sportovců Čtyřlístku zúčastnil pod vedením paní Polové světových letních her Speciálních olympiád v Šanghaji, odkud přivezl celkem pět medailí.

Gérardu Haonovi

za mimořádný přínos a zásluhy o rozvoj spolupráce mezi Francií a Českou republikou v oblasti péče o handicapované občany

G. Haon stál u vzniku mezinárodní spolupráce Bretaně a Ostravy. Jako ředitel francouzského sdružení Zlatý déšť (odstoupil z vážných rodinných důvodů) se zasazoval vždy o to, aby se každý člověk, ať je jeho handicap či věk jakýkoliv, mohl rozvíjet a dělat pokroky.

Zvláštní cenu Asociace TRIGON obdrží Mgr. Eva Sroková, ředitelka ZŠ Kpt. Vajdy, Ostrava-Zábřeh, a to za mimořádný přínos ke vzniku a úspěšnému rozvoji desetileté spolupráce Bretaně a Ostravy.Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

Handicapovaní budou vyrábět buněčnou vatu

Workshop Podporované zaměstnávání, chráněné dílny byl na programu druhého dne (7. října 2008) Evropských dnů handicapu.

O zkušenostech družstva Cils Cesena (Itálie) hovořil prezident organizace Giuliano Galassi. „Naše družstvo vzniklo na základě iniciativy rodičů, kteří požadovali, aby jejich děti mohly být bezprostředně po skončení školní docházky zařazeny do placeného pracovního procesu. Jednodušší by bylo začlenit je do chráněných dílen, to u nás není problém, ale dali jsme přednost složitějšímu hledání odpovídajících pracovních příležitostí pro handicapované. Tak vzniklo Cils, jehož aktivním členem je také město Cesena. Díky němu můžeme nabídnout našim pracovníkům profese v oblasti údržby zeleně, úklidových služeb ve školách, nemocnicích a na městských parkovištích. V současné době se můžeme pochlubit spoluprací se soukromým sektorem. Naši klienti pracují ve firmách jako baliči výrobků, dokážou plést copy z cibulí, zastanou drobné montážní práce a pomáhají také v místní tiskárně.“

Francouzi z chráněných dílen Landivisiau z organizace Zlatý déšť představili nový projekt. V příštím roce začnou jejich klienti třídit novinový papír a vyrábět z něj buněčnou vatu. Už dnes mají zájemce o odběr. „Největší problém máme s financováním celého projektu. Na jeho realizaci včetně investiční části potřebujeme 3,314 milionu euro. Samozřejmě počítáme s veřejnými prostředky a s tím, že zaměstnáme 15 až 20 handicapovaných lidí,“ řekl Hervé Poullaouec. Tento záměr získal ve Francii Cenu za projekt v oblasti udržitelného rozvoje. Jde o zajímavý způsob pomoci při začleňování postižených do pracovního procesu.

„Přiznám se, že mne prezentované projekty kolegů ze zahraničí nadchly. V Ostravě jsme teprve na začátku, přesto věřím, že součinnost s úřadem práce přispěje ke vzniku nových pracovních příležitostí pro handicapované občany. Vzory máme,“ uvedla ředitelka Asociace TRIGON Olga RosenbergerováZpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

Bára má ráda orientální tance

Kdo si myslí, že život handicapovaných je naplněn smutkem a beznadějí, ten se plete. Devatenáctiletá Barbora Štěpánková z Frýdku-Místku je odkázaná na invalidní vozík od narození. Přesto jí to na elánu neubírá. Tancuje, hraje stolní tenis, jezdí na koni a ještě stíhá studium. Na Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Porubě se vyučila košíkářkou a v současné době zde studuje prvním rokem maturitní obor Sociální výchova a humanitární činnost. „Mým snem je dostat se na vysokou školu, nejraději bych se věnovala speciální pedagogice. Ze všeho nejvíc mne ale baví práce se zvířaty. Chtěla bych cvičit psy pro nevidomé. Zvířatům rozumím. Naši sousedi mají dvacet sedm koní, pštrosy a jsem tam jako doma,“ říká Bára.
K jejím velkým koníčkům patří tanec, zvláště pak orientální. Donedávna trénovala v Múzické škole při Lidové konzervatoři v Mariánských Horách. Slavnostního hudebního večera Rozumíme si, který se uskuteční v rámci Evropských dnů handicapu 8. října v Domě kultury města Ostravy, se tentokrát nezúčastní jako tanečnice, ale pouze jako divák. „Učení mi zabírá hodně času, a tak svým kamarádům budu zítra držet palce, ať všechno vyjde podle jejich představ,“ dodává sympatická studentka Barbora Štěpánková.Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

Evropské dny handicapu zahájila konference a divadlo

 • Konference Syndrom vyhoření – mýtus nebo realita? zahájila 6. října XVI. ročník Evropských dnů handicapu v Ostravě. Sedm desítek účastníků přivítal náměstek primátora Lubomír Pospíšil.
  „Velmi oceňuji, že se v našem městě každoročně konají akce zaměřené na výměnu zkušeností v péči o handicapované občany. Také letošní Evropské dny handicapu vypovídají o mimořádném rozvoji této oblasti,“ říká L. Pospíšil.
  O zkušenostech, jak předejít vyhoření u terénních sociálních pracovníků, hovořil vedoucí lidských zdrojů Konsorcia EPTA Francesco Spoto z Itálie, který apeloval především na vytváření kvalitních podmínek pro samotnou práci těchto lidí, například jim umožnit změnu místa působení a také změnu klienta.
  Vedoucí sociálně vzdělávacího střediska Asociace AFPE Ghislaine Bre z Francie připomenula roli ředitelů jednotlivých organizací. „Vedoucí musí umět naslouchat třeba i drbům a řešit konfliktní situace už v zárodku. Velký důraz kladu vždy na výběr nových zaměstnanců. Naším cílem je najít v týmu rovnováhu,“ dodala G. Bre.
  Ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová a zároveň organizátorka Evropských dnů handicapu říká: „Zájem o konferenci je dokladem toho, že otázky spojené s vyhořením jsou stále víc aktuální. Proto jsem ráda, že se nám podařilo uspořádat dnešní setkání na toto téma a poslechnout si odborníky z Francie, Itálie a České republiky.“
 • Přítomni na odpoledním workshopu Supervize jako nástroj zvládání syndromu vyhoření si mohli vyzkoušet, zda jsou také oni osobně ohroženi vyhořením. Jak mu úspěšně předejít, jim radila Dagmar Úlehlová ze SPONDEA Brno.
 • V rámci dopoledního programu prvního dne EDH se v Divadle loutek konalo představení My a stigma čas ZŠ Rýmařovská z Bruntálu. „Chtěli jsme ukázat, jak se naše děti dokážou bavit a jak zajímavě tráví svůj volný čas,“ uvedla učitelka Ladislava Zdražilová. Na scéně se představili žáci všech tříd základní i pomocné školy. Hra mapovala období od mamutů přes rytíře v brnění, Karla IV., Marii Terezii, obě světové války, sametovou revoluci až po současnost.Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

Evropské dny handicapu byly zahájeny

V podvečer 6. října slavnostně zahájil šestnácté Evropské dny handicapu primátor města Ostravy Petr Kajnar.
„Jsem velmi rád, že moravskoslezská metropole je městem, kde spontánně vznikla iniciativa dávající prostor lidem, kteří pomáhají handicapovaným občanům. Každý člověk potřebuje být na něco hrdý. Pokud přemýšlím o základu hrdosti na to, že jsem Ostravan, Čech, Evropan, zjišťuji, že Evropa je místem, kde je solidarita samozřejmostí.
Ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová přivítala zástupce organizace EPTA z Boloně a vzdělávací organizace AFPE z Bretaně. „Je mi ctí, vidět mezi námi kolegy z italské Ceseny, pana profesora Antonia Vincenza Piccione z Říma a zástupce francouzské ambasády Erica Trottmana, kteří jsou dnes v Ostravě poprvé.“
Eric Trottman připomenul hornickou historii města, a to z jednoho prostého důvodu: „Těžká profese horníků je úzce spjata se solidaritou. Proto mne nepřekvapuje a je naprosto přirozené, že se Evropské dny handicapu konají právě zde v Ostravě. Obdivuji všechno, co se prostřednictvím Asociace TRIGON a její ředitelky Olgy Rosenbergerové pro handicapované dělá.“

Francesco Spoto z Konsorcia EPTA (Itálie) vyzdvihnul několikaletou spolupráci s Ostravou i francouzskou organizací Zlatý déšť. „Za posledních několik let můžeme vidět obrovský pokrok v práci pro handicapované občany právě v České republice. Jsme potěšeni, že se můžeme Evropských dnů handicapu pravidelně účastnit. Jsme si plně vědomi toho, že pokud budeme – zdraví i handicapovaní bez výjimky – úzce spolupracovat a hledat optimální řešení jako dosud, pak v oblasti péče o handicapované půjdeme pořád dopředu.“
Slavnostní přípitek pronesl náměstek primátora Lubomír Pospíšil. Poděkoval organizátorům za přípravu této mezinárodní akce a všem přítomným popřál krásný podzimní týden v Ostravě.Zpracoval:
Mediální zástupce Asociace TRIGON
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Rubriky
Nezařazené

WORKSHOP O ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Pracovní workshop pro pedagogy, sociální pracovníky a zájemce spolupracujících profesí vedl 8. října v Kavárně U6 Dolní oblasti Vítkovic ředitel Dětského domova se školou a základní školy, Ostrava-Kunčice. Roman Pavlovský se zaměřil na praktické možnosti, jaké mají pedagogové při zvládání agresivity dětí a dospívajících nejen s poruchou chování.

Dvacítka účastníků workshopu měla možnost prožít si jednotlivé přístupy k osobám se sklony k agresivnímu chování. Bez ohledu, zda je potřeba komunikovat s dítětem, nebo jeho rodiči pod tlakem. Podle R. Pavlovského se nabízí v takových situacích jednat s lidmi jako s podřízenými, jako s pacienty, jako s partnery i jako s VIP osobami. Lektor názorně ukázal výhody a nevýhody všech řešení a zvlášť se zaměřil na limity při práci s agresivními dětmi a dospívajícími.

„Vždy je potřeba rozlišit, zda jde o agresi proaktivní nebo reaktivní. A na tomto poznání pak postavit komunikační rámec,“ uvedl mimo jiné Roman Pavlovský. Během diskuzí došlo také na možnosti naslouchání a respekt i na základní úlohy speciální pedagogiky.

Pozornost byla věnována také řešení krizových situací, a to včetně veškerých rizik, která z nich mohou učitelům nebo sociálním pracovníkům plynout.
PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

VYROVNANÉ VÝKONY A VÝBORNÁ ATMOSFÉRA: BOCCIU SI ZAHRÁLO ŠEST TÝMŮ

Do sportovní části Evropských dnů handicapu byl stejně jako loni zařazen Turnaj v bocii nazvaný Hra, kterou zná celý svět. V paralympijské disciplíně se 10. října na palubovce ostravské Střední školy prof. Zdeňka Matějčka utkalo 6 družstev škol a zařízení Moravskoslezského kraje. Druhý ročník přinesl chvíle napětí, ale také spolupráce a radosti.

Zahrát si bocciu, sport podobný pétanque, může naprosto kdokoli, bez ohledu na zdravotní handicap. Proto také patří ke sportům ve světě velice populárním. Zúčastnit se letošního turnaje zatoužilo 37 hráčů. Role pomocníků se zhostilo 46 studentů oboru Sociální činnost pořádající SŠ prof. Zdeňka Matějčka pod vedením 4 pedagogů.

Do tělocvičny dorazily týmy SPMP Ostrava, Abak – počítadlo, Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, Chachaři Ostrava – Středisko pracovní rehabilitace, SK Sluníčko a domácí SŠ prof. Zdeňka Matějčka.

„Hráli jsme na třech kurtech v poklidné a přátelské atmosféře. Cílem bylo blíže se poznat s kamarády z jiných zařízení, předat si navzájem zkušenosti, popovídat a hlavně si soutěž sportovně užít. O napětí při hře nebyla nouze, protože výkony družstev byly vyvážené a do poslední chvíle se nevědělo, kdo bude vítězem,“ řekla garantka a organizátorka turnaje Věra Němečková s tím, že každý tým absolvoval 5 zápasů.

Jak turnaj dopadl? Týmy svedly velmi vyrovnané zápasy a o celkovém pořadí tak rozhodoval až rozdíl skóre. Zlato tentokrát zůstalo doma, radovali se z něj hráči SŠ prof. Zdeňka Matějčka. Druhé místo obsadili Chachaři Ostrava – Středisko pracovní rehabilitace a bronz patří SPMP Ostrava.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

V SOUTĚŽI CO VÍŠ O EU? ZVÍTĚZILI VŠICHNI

Ostrava, Třinec, Katovice, Ratiboř i Prievidza měly své zastoupení v soutěži Co víš o EU? Během Evropských dnů handicapu ji tradičně pořádá ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu. Dvanáctý ročník oblíbené akce byl 10. října pro padesátku dětí se specifickými potřebami nejen příležitostí k porovnání znalostí a kreativity, ale také vítanou možností k setkání s kamarády a známými.

Pro letošní ročník zvolili pořadatelé téma NEJ evropských států. Soutěžní klání se jako obvykle skládalo ze dvou disciplín – vědomostní a výtvarné. „Samozřejmě, že výtvarná soutěž nazvaná Den je krásný měla, jak se říká, navrch. Umožnila totiž rozvinout účastníkům fantazii a vložit do ní prožitek a vlastní cítění. Nicméně vědomostní část byla neméně zábavná. I když se v ní všichni museli držet faktů,“ popsala průběh akce zástupkyně ředitele pořádající školy Hana Václavíková.

Přesně 50 žáků z 11 škol České republiky, Polska a Slovenské republiky si společně užilo dopoledne, na které se podle H. Václavíkové mnozí těší celý rok. „Soutěž Co víš o EU? je mezi dětmi skutečně velmi oblíbená. Předcházejí jí totiž přípravy v domovských školách, chystání na cestu, zážitky z autobusu. Žáci si ji spojují s pohodou, legrací, ale zároveň s chvílemi napětí,“ řekla H. Václavíková.

Podle ní ovšem nejsou výsledky tím nejdůležitějším, co klání dětem přináší. Přesto o nich porota vždy velmi pečlivě rozhoduje. Tentokrát se na pomyslnou bednu postavili žáci ZŠ 13 Raciborz, ZŠ Ostrava-Poruba, Čkalovova 942/2 a ZŠ internátní Úzká 2, Prievidza. Výherci obdrželi poháry, všichni soutěžící pak diplomy a věcné ceny.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

TURNAJ VE SJEDNOCENÉ KOPANÉ SLAVÍ DESÁTÝ ROČNÍK

Kuráž je dobrá, vytrvalost lepší. Autor slavných bajek La Fontaine dobře věděl, jak těžké je přetavit prvotní nadšení v systematickou a dlouhodobou práci. Organizátorům Mezinárodního fotbalového turnaje ve sjednocené kopané se to každoročně daří. Letos chystají už desátý ročník. Sportovcům z Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky mohou přijít fandit milovníci kopané 9. října do haly Sportovního areálu Varenská v Ostravě.

Statistika uplynulých devíti ročníků hovoří jasně: Na palubovce se vystřídalo celkem 9 mužstev z 5 zemí, bylo odehráno 106 zápasů a padlo 410 branek. K nejúspěšnějším týmům patřili dosud borci slovenského ŠZŠI HESCON Trenčín, kteří vybojovali 3 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile. Následuje mužstvo polského ZPSWR Cieszyn se 4 zlatými a 2 stříbrnými kovy. Domácí SK Medvědi Ostrava se prozatím na stupně vítězů postavili čtyřikrát (1 zlato, 2 stříbra, 1 bronz).

Jakkoli jsou medaile a poháry důležité, pro sportovce s handicapem je mnohem cennější čas, který spolu stráví, zápal, fair play a radost z každého pěkně zahraného míče. „Turnaj se hraje podle pravidel Unified kopané. To znamená, že s fotbalisty s mentálním postižením v každém mužstvu hrají také takzvaní partneři bez handicapu,“ vysvětluje Svatopluk Aniol, garant turnaje a ředitel Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Jaký bude 10. Mezinárodní fotbalový turnaj ve sjednocené kopané? „Věřím, že se opět setkáme se starými dobrými přáteli a zároveň přijedou i nové posily. Palce budu držet úplně všem hráčům. Přeji jim, aby si užili skvělou atmosféru a domů odjížděli spokojení a plní pozitivních dojmů,“ uzavírá S. Aniol.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

DESÁTÝ ROČNÍK TURNAJE VE SJEDNOCENÉ KOPANÉ VYHRÁLI HRÁČI Z TRENČÍNA

Třetí den Evropských dnů handicapu v Ostravě byl veskrze sportovní. Do Sportovního areálu na Varenské ulici se po roce opět sjely týmy fotbalistů s handicapem a jiným znevýhodněním, tentokrát z Polska, Slovenska a České republiky, aby změřily síly už v 10. ročníku turnaje ve sjednocené kopané. „To, co jsme mohli dnes v hale sledovat, je naprosto nevídané. Hráči předváděli na hřišti neuvěřitelnou rychlost, nasazení a hlavně obrovskou radost, “ řekla po skončení posledního zápasu Olga Rosenbergerová, ředitelka Asociace Trigon.

„Na úplném začátku jsem všem fotbalistům popřál hodně úspěchů a řekl jim, ať dbají především na fair play. To je důležité nejen v kopané,“ poznamenal garant turnaje senátor Leopold Sulovský, který pochválil organizátory akce za vynikající přípravu a divákům poděkoval za úžasnou atmosféru. „Potlesk za každý rychlý útok i gól byl pro fotbalisty tou největší podporou,“ dodal.

Turnaj se hraje podle pravidel Unified – s hráči s postižením hrají v každém mužstvu také tzv. partneři bez handicapu. Letos se stala nejlepší partnerkou turnaje fotbalistka Radka Vítková. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Miroslav Chlebničan, nejvíc gólů vstřelil Marcin Legierski a cenu pro nejsympatičtějšího hráče jubilejního ročníku převzal Zdeněk Přibyl.

CELKOVÉ POŘADÍ:

 1. SŠI Trenčín (Slovensko)
 2. ZPSWR Cieszyn (Polsko)
 3. ŠK Habilitas Okoč (Slovensko)
 4. SK Medvědi Ostrava (ČR)
 5. SK Kosatky Havířov (ČR)PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

BEZ VÁS BY TO NEŠLO

Evropské dny handicapu mají v současné době za strategického partnera statutární město Ostravu, které už více než deset let zařazuje tento mezinárodní projekt mezi své významné akce. Podpora města je jednoznačně garancí a signálem pro jiné subjekty a firmy, že spojit své jméno s EDH se vyplatí a je správné.

„Postupně se nám podařilo přesvědčit sponzory, že taková ta křiklavá reklama může být i kontraproduktivní. Neděláme prvoplánovou prezentaci s plakáty a logy na každém rohu. Přitom jsou pro nás partneři naprosto klíčoví. Z 80 procent žije celý projekt z veřejných prostředků – stát, město, kraj. Máme malou výhodu, že se o nás zejména v odborných kruzích hodně mluví a jsme vidět. Dokážeme navíc vysvětlit, jak co funguje a hlavně mluvíme jazykem, kterému naši sponzoři rozumí,“ říká ředitelka pořádající Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.

Co je však podle ní důležité, to je změna postoje veřejnosti a potenciálních podporovatelů. „Už nemusíme zažívat jako před dvaceti lety nepříjemné okamžiky, když jsme například telefonovali vybranému dárci v očekávání, že bude mít zájem s námi spolupracovat a v půli věty jsme byli přerušeni otázkou: Co je to vlastně za akci,“ směje se ředitelka.

Stejně jako v předchozích letech, také tentokrát se konají EDH pod záštitou Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise v ČR a náměstka primátora Ostravy Zbyňka Pražáka. „Velmi si vážíme dlouholeté přízně a partnerství, které stojí za Evropskými dny handicapu. Nechci vynechat ani jediného podporovatele, protože každý je důležitý. Nejen financemi, kterými ke konání akce přispěje, ale také spoluprací při její přípravě, nápady, invencí a elánem, které přináší. Žádná pomoc není malá nebo nevýznamná,“ říká O. Rosenbergerová.

Seznam dárců v letošním roce je dlouhý. O. Rosenbergerová se korektně zdráhá je všechny vyjmenovávat, aby někoho neopomněla. Ze seznamu jako nejvýznamnější vycházejí kromě statutárního města Ostravy Moravskoslezský kraj, Evropský parlament, Evropská komise, EUROCENTRUM Ostrava, Generální konzulát Polské republiky v Ostravě, EAPN ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Innogy Česká republika, Nadace Charty 77, Návštěvnické centrum Nový Jičín, město Nový Jičín, Dolní oblast Vítkovice.

Realizačními partnery jsou Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, ZŠ Ostrava-Zábřeh, SŠ prof. Zd. Matějčka, Ostrava-Poruba, Družstvo NAPROTI, Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Opava. Za mediální partnerství je nutno poděkovat Moravskoslezskému Deníku a APSS ČR.

Podle O. Rosenbergerové mají na zdárném průběhu týdenního programu značný podíl také desítky dobrovolníků i živnostníků, kteří své služby poskytují bez nároku na obvyklou odměnu. Bez nich by Evropské dny handicapu nebyly, čím jsou!PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

SLADKÉ MÁMENÍ PRO DOBROU VĚC

Mléčný bar NAPROTI zaplnili v podvečer 5. října příznivci domácí kuchyně a podporovatelé dobrých věcí. Křest charitativního kalendáře Sladké mámení hudebně doprovodila kapela TRIGON BAND.

„Podařilo se spojit síly profesionálního fotografa, designera, vizážistky a cukrářky. Do ateliéru jsme pozvali dvanáct zaměstnanců sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI a nafotili krásné snímky na téma Sladké mámení. Každý je doplněn receptem na řez, cukroví nebo dort,“ uvedla jedna z kmoter kalendáře, PR specialistka Marie Václavková.

Spolu s ní pokřtili Sladké mámení čerstvě nadojeným mlékem z beskydské farmy Jiří Zerzoň (fotograf), Gio Gionardi (designer), Helena Vybíralová (cukrářka) a Petra Bernfeldová (starostka Moravské Ostravy a Přívozu).

Kalendář je k dispozici v Mléčném baru NAPROTI (Kostelní 3, Moravská Ostrava a Přívoz) a Asociaci TRIGON (Skautská 1045, Ostrava-Poruba). Obdrží ho každý, kdo mléčnému baru poskytne finanční dar vyšší než 300 korun. Výtěžek poputuje na ušití stylových zástěr pro všechny zaměstnance oblíbeného sociálního podniku v centru Ostravy.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

POLSKÉ MUŽSTVO SI ODVÁŽÍ DOMŮ ZLATO

Zápasy osmého ročníku mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané byly strhující. „Hráči vydali ze sebe maximum a byla to i tentokrát skvělá podívaná,“ zhodnotil sportovní den organizátor akce Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Fotbalisty podpořili slavní hráči z FC Baník Ostrava – Dušan Vrťo, bývalý československý fotbalový obránce, který je dnes sportovním ředitelem klubu, a Radek Slončík, známý a úspěšný záložník, v současnosti hlavní trenér sedmnáctiletých Baníkovců.

Týmy z Těšína (Polsko), Zlína (ČR), Trenčína (Slovensko), Okoče (Slovensko), Zsiry (Maďarsko) a domácí ostravské Medvědy přišel podpořit také senátor Leopold Sulovský: „Jsem překvapený, jak se od loňského roku někteří hráči zlepšili. Padaly nádherné góly, které by snesly i televizní vysílání. Výborná technika, rychlý útok, organizovaná obrana a hlavně nadšení ze hry. Tak vypadal fotbal na Evropských dnech handicapu,“ radoval se L. Sulovský.

Zlato si domů odváží polské mužstvo, druhý skončil tým z Trenčína a Maďaři vybojovali třetí místo. Nejlepším brankářem se stal Ján Talába (Trenčín), střelcem Marek Gabzdyl (Polský Těšín). Cenu nejsympatičtějšího hráče převzal Zdeněk Přibyl (Ostrava) a partnerem turnaje (fotbalista bez handicapu) byl vyhlášen Zdeněk Jokl (Zlín).PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

ODBORNÍCI BY MĚLI BOŘIT MOSTY, ZAZNĚLO NA KONFERENCI EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU

Mezinárodně obsazenou konferenci 25. ročníku Evropských dnů handicapu uspořádala 3. října Asociace TRIGON.Tematicky se věnovala úloze rodiny v péči, terapii a vzdělávání osob se znevýhodněním. Specialisté z České republiky, Polska, Francie a Německa měli příležitost seznámit se s trendy a přístupy konkrétních zařízení a zároveň nahlédnout do soukromí rodin žijících s handicapovaným členem.

„Letošní ročník jsme zaměřili na téma, které je průsečíkem předchozích let,“ uvedla konferenci v Imperial Hotelu Ostrava ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová. Ještě než zazněl první příspěvek, přijala poděkování za dlouholetou aktivitu v oblasti handicapovaných osob od náměstka primátora Michala Mariánka. „Děkuji paní ředitelce, že vytrvala a má pořád dost energie tu loď s názvem Evropské dny handicapu táhnout dál. Letošní jubileum je důkazem, že to má smysl,“ uvedl M. Mariánek.

PROČ JE POTŘEBA O RODINĚ PŘEMÝŠLET
Předsedkyně Aliance pro rodinu si pro svou přednášku zvolila téma Rodina v současném světě. Hovořila nejen o akci, kterou aliance na podporu rodin pořádá, ale také o pokusech stanovit nové definice rodiny v České republice jako soužití alespoň dvou osob spojených biologickou či sociální vazbou.

Není možné vnímat rodinu jinak, než prostřednictvím jejích základních funkcí. A ty se nemění – rozmnožovací, hmotnou a sociální stát možná dokáže nahradit, ovšem emocionální roli rodiny nemůže sehrát nikdo jiný než matka, otec a děti. Neříkám, že rodina je tradiční model. Protože i některé tradice časem mizí. Tvrdím, že rodina je přirozený model,“ řekla Jana Jochová Trlicová. Dnešní rodina je podle ní nedoceněná, zvláště, je-li vícedětná. Rodinné propletence jsou čím dál složitější a společnost neumí, nebo nechce říct, kdo vlastně rodinu tvoří.

POSLEDNÍ SLOVO V PÉČI A VÝCHOVĚ DÍTĚTE MÁ VŽDY RODIČ
Spolupráci s rodinou na školském poradenském pracovišti popsala Naděžda Bartošíková. Psycholožka Speciálně pedagogického centra Ostrava-Zábřeh se zaměřila na mechanismus spolupráce instituce a rodiny s dítětem se specifickými potřebami. Speciálně pedagogická centra se zaměřují na různé druhy handicapu. Jak N. Bartošíková uvedla, dosud nejsou dostupná v každém kraji, pokud ano, pak trpí personálním podstavem.

„Čekací doby jsou bohužel dvou a více měsíční. O vyšetření dítěte žádá vždy rodič, doporučit je může škola nebo lékař. Práce s dítětem se bez rodičů a širší rodiny neobejde, za velmi důležité považuji mluvit také s prarodiči a sourozenci handicapovaného dítěte,“ sdělila N. Bartošíková. Školská poradenská pracoviště nepracují jen s dětmi a rodiči, ale také výchovnými poradci, speciálními pedagogy a řadou institucí. „Optimismus je na místě, ale neznamená to, že není co zlepšovat. Stále chybí větší návaznost školských organizací na pracovní trhy,“ doplnila. Co by měli odborníci dělat a ne vždy dělají? Bořit mosty a bariéry, přibližovat jednotlivé strany k funkčnímu řešení, přistupovat k dětem a rodinám individuálně a diferenciovaně.

RODIČE HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ ČASTO NEMAJÍ SÍLU SE BRÁNIT
S osobním příběhem vystoupila na konferenci Hana Stachová, psycholožka a matka chlapce s dysfázií: „Když se můj syn v roce 1976 narodil, nebyly vůbec žádné diagnostické možnosti. Lékaři tvrdili, že je hluchý. Až na neurologii mu stanovili diagnózu – senzorickou dysfázii. Ačkoli jsem už tehdy pracovala jako psycholožka, nic jsem o tomto problému do té doby neslyšela ani nečetla.“ H. Stachová popsala nesnadnou komunikaci se školou i lékaři. Díky svému odhodlání a cílevědomé práci se synem je dnes mladý muž právoplatným občanem.

HANDICAP V RODINÁCH S VÍCERČATY
Ředitelka Klubu dvojčat a vícerčat Klára Vítková Rulíková nastínila principy vzniku dvojčetných a vícečetných těhotenství, seznámila je s riziky pro matku i děti a jmenovala aspekty, které ovlivňují schopnost matky donosit a porodit zdravá dvojčata nebo vícerčata.
Popsala, jak zasáhne postižení dítěte či dětí celou rodinu a na kazuistikách doložila konkrétní příběhy českých rodin. Ani jedna ze čtyř uvedených nezůstala po příchodu handicapovaných dětí kompletní. Matky bojují nejen s časovou a finanční nedostatečností, ale také pocity vyčerpání a osamocení.

DĚTI S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM TRPÍ SAMOTOU, SVOU ODLIŠNOST VNÍMAJÍ BOLESTNĚ
„Když byl synovi diagnostikován Aspergerův syndrom, využila jsem svých profesních zkušeností a založila Aspergerův tým podporující rodiče a jejich děti s touto diagnózou. Museli jsme začít se vzděláváním rodin, protože v té době neexistoval v Polsku žádný relevantní informační zdroj týkající se Aspergerova syndromu,“ popsala osobní zkušenost Ilona Rzemieniuk, ředitelka Nie-Grzeczne Dzieci.
Organizace založila webové stránky a prostřednictvím evropských fondů získala první finance. Dnes organizuje sportovní tábory pod stany, lyžařské kurzy, tábory v horách i horolezecké akce na umělé stěně.
„Nemůžeme se zavřít do čtyř stěn, většinu akcí pořádáme na veřejných místech nebo v objektech, které nejsou přes týden využity. Psychické zdraví dětí s Aspergerem je mnohem horší než dětí s autismem – velice trpí samotou, bolestně vnímají svou odlišnost. Pomáháme jim ji překonat třeba projektem Mám přítele. Pokud dítěti nemůže být přítelem člověk, může to být ze začátku pes. Ten se může stát super spojkou mezi dítětem a jiným člověkem,“ popsala I. Rzemieniuk.
Krátce se také zastavila u potíží, na které lidé s Aspergerovým syndromem narážejí při hledání zaměstnání: „Všechny systémy v Polsku určují, co daný člověk nemůže dělat. Nezohledňují jeho potenciál.“

VYNUCENÁ EDUKACE PROHLUBOVALA MOU IZOLOVANOST
Se skutečně niternou výpovědí předstoupila před účastníky konference Zuzana Kovacs z Polska. Popsala peripetie, které předcházely stanovení její diagnózy Aspergerův syndrom a také obtíže, které jí po celý život přináší.
„Už od dětství jsem si uvědomovala, že funguji jinak než kamarádi. Nejhorší to bylo ve škole. Kdyby neexistovala povinná školní docházka, asi bych si poradila lépe, ale vynucená edukace a neustálá nutnost se přizpůsobovat jiným prohlubovaly moji izolaci. Polská škola v 90. letech nebyla přívětivým místem pro děti jako já. Neexistovaly integrační třídy, nadávky a šikana byly na téměř denním pořádku. Učitelé nebyli často vzdělaní, neměli znalosti. V lyceu jsem chodila do soukromé školy, přístup k žákům byl individuální a díky tomu jsem zvládla odmaturovat,“ sdělila Z. Kovacs.
Dnes je matkou ročního syna se stejnou diagnózou. „Dal mému životu úplně nový rozměr. Každý den musím bojovat s Aspergerem a bývá pro mě velmi těžké se s ním třeba jen pomazlit. Ale budu mu moci ukázat svět, správně vedené dítě je schopné běžně fungovat a jeho soukromý život se v ničem nemusí lišit od života takzvaně normálních lidí, může být šťastné. Co mi nedává spát je, jak to bude s prací. Nechci být po celý život v péči rodiny. Myslím, že problematika lidí s Aspergerovým syndromem je v Polsku stále v plenkách,“ uzavřela svůj příběh mladá Polka.

KDYŽ SE O 1 800 KLIENTŮ STARÁ 1 200 ZAMĚSTNANCŮ
Mélanie Delacre Le Gall, ředitelka IME/SESSAD Plourin les Morlaix a Régine Le Sann, vedoucí oddělení Služby speciálního vzdělávání a péče v domácnosti mluvily o známé francouzské Asociaci Zlatý déšť i individuální práci s celými rodinami postižených dětí.
„Asociace Zlatý déšťˇ pečuje o 1 800 klientů, dětí i dospělých, a zaměstnává 1 200 lidí. Dělíme se na sektor pro osoby 0-20 let, sektor práce, ubytování postižených osob a péči o osoby závislé a starší občany,“ řekla Mélanie Delacre Le Gall.
Spolu s kolegyní podrobně popsaly pomoc rodinám, vyjmenovaly francouzské zákony podporující handicapované a jejich pečovatele, zmínily školní integraci i pravidelná setkávání sourozenců handicapovaných dětí.

TÍM, KDO POSKYTUJE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, JE PŘEDEVŠÍM RODINA
Pokud jde o data týkající se osob s vážnými potřebami, je jich v populaci 6 až 10 procent. Číslo se z důvodu stárnutí neustále zvyšuje. Tím, kdo poskytuje pečovatelské služby, je hlavně rodina. Příbuzní se musí postavit komplexním nárokům nemocného. Často na to ale nejsou připraveni. Společnost pořád bere jako danou věc, že rodina se o postiženého postará, zejména ženská část rodiny. Očekávání příbuzného mohou vést k tomu, že je to jeho povinnost. To ale časem může vést ke konfliktu uvnitř rodiny a jejímu rozpadu,“ popsal německý pedagog Pohl Detlef situace, s nimiž se dnes a denně setkává.
Psycholog a pastor Enno Ehlers přidal pohled na péči o děti pobývající v hospicovém zařízení na severu Německa.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

MŮŽE BÝT RODINA ŽIJÍCÍ S HANDICAPOVANÝM ČLENEM ZDRAVÁ A SPOKOJENÁ?

V pořadí čtvrtou akcí 25. Evropských dnů handicapu, které v Ostravě pořádá Asociace TRIGON, byl workshop s podtitulem Rodina a handicap. Dvacítka českých a zahraničních specialistů na péči, vzdělávání a práci s lidmi s postižením hledala odpověď na otázky, jakou roli hraje handicap v životě rodiny a jakou podporu taková rodina potřebuje, aby byla spokojená.

Více než dvouhodinová debata v prostorách Asociace TRIGON přinesla řadu zajímavých názorů a zkušeností. Jana Jochová Trlicová (Aliance pro rodinu, ČR) se například zamýšlela nad zdravím jako nejvyšší lidskou hodnotou: „Nezpochybňuji, že zdraví je důležitá hodnota, na druhé straně existují i jiné zásadní lidské hodnoty – patří k nim i víra… Znám spoustu rodin, které žijí s handicapem, a mají pocit, že jsou zdravé.“

Podle Kláry Vítkové Rulíkové (Klub dvojčat a vícerčat, ČR) zasahuje dnes do rodin stát natolik, že přirozené uspořádání pomalu mizí. Rodina je atomizována.

Mélanie Delacre Le Gall (IME/SESSAD Plorin les Morlaix, Francie) uvedla, že ke spokojenosti potřebují rodiny především uznání a podporu. „Pečujeme o rodiny nejrůznějších typů. A vždy musíme rozpoznat jejich individuální priority a hodnoty. Teprve pak můžeme poskytovat účinnou péči,“ uvedla.

Často kladenou otázku, proč přibylo tolik autistických dětí či lidí s Aspergerovým syndromem, zodpověděla Naděžda Bartošíková (Speciálně-pedagogické centrum Ostrava-Zábřeh, ČR). „Dříve jsme měli více prostoru, generace dnešních dětí a jejich rodičů žije pod velkým tlakem společnosti, médií, školy. Vytrácí se individualita a tolerance. Když má stát, kraj nebo škola nějaké pravidlo, vyhovuje mu jen určitý počet dětí. Nikdy ne všechny. Proto přibývá diagnóz,“ sdělila.

Jako další podmínku spokojenosti rodiny s handicapovaným členem jmenovala Jana Jochová Trlicová společenskou svobodu.

Régine Le Sann (Služby speciálního vzdělávání a péče v domácnosti, Francie) přítomným přiblížila práci multifunkčních komisí složených z členů mnoha profesí, které s handicapovaným dítětem ve Francii pracují přesně podle jeho potřeb a vývoje: „Děláme všechno pro to, abychom zlepšili samostatnost dítěte. Jeho program reviduje komise minimálně jednou ročně a přizpůsobuje aktuálnímu stavu a požadavkům.“

Potřebu odlehčovací služby zmínila Hana Stachová (psycholožka, ČR), Eva Sroková (speciální pedagožka, ČR) se pozastavila nad dopady inkluze, ke kterým patří kromě jiného také uvadající zájem o spolupráci rodičů postižených dětí s odborníky speciálních škol. „Naše speciální školy považuji za rodinné stříbro. Můj názor je takový, že ne všechny děti lze zařadit do běžného vyučování. Zvláště ty s mentálními retardacemi do něj ani s pomocí asistenta nezapadají,“ řekla.

Velkou úlevu pro rodiny žijící s handicapem spatřovala Naděžda Bartošíková v možnosti navštěvovat pouze jedno místo s mnoha odborníky – psychologem, rehabilitačním pracovníkem, lékařem, logopedem, pedopsychiatrem.

Ilona Rzemieniuk (Nie-Grzeczne Dzici, Polsko) zmínila problematiku zaměstnávání handicapovaných. Rodiče by měli být klidní, že jejich dítě najde práci. Uvedla, že v Holandsku má kromě jiných práv každý občan také právo na práci.

„Jednou ze zásadních podmínek spokojené rodiny s handicapovaným členem je podpora. A to celoživotní. Je třeba říct, že rodina, která má postižené dítě, ho má na celý život,“ shrnula brainstorming ředitelka pořádající Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

JARMARK MĚL VELKÝ ÚSPĚCH

Tradiční prodejní Jarmark přilákal 3. října do dvorany Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz stovky Ostravanů. Zájemci si přišli obhlédnout nabídku služeb a pomůcek pro osoby se zdravotním znevýhodněním, ale také nakoupit drobnosti z chráněných dílen a sociálních podniků.

„Letos poprvé můžeme využít těchto nádherných prostor. Navzdory celodennímu dešti panovala na Jarmarku velmi příjemná atmosféra a rozhodně bylo nač se koukat. Největší zájem byl o textilní hračky, keramiku a nejrůznější dekorace. Výtěžek z prodeje využijí zúčastněné organizace k rozvoji svých služeb,“ uvedla organizátorka Jarmarku Eva Vozníčková z Asociace TRIGON.

Mezi vystavovateli nechyběli tradiční účastníci Jarmarku jako Slezská diakonie – BETHEL Karviná nebo Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna či Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Prostor dostaly také organizace ABC o.p.s., Asociace rodičů s dětskou mozkovou obrnou a příbuznými onemocněními, Asociace TRIGON, o.p.s., Bruntálská dílna Polárka o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s., Kulturní Ostrava z.s. – Mental Café a Oříšek z.s.

Zapojili se rovněž Eurocentrum Ostrava, Europe Direct Ostrava a EURES. Pro příchozí připravili doprovodný program plný zajímavých her a soutěží.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ

Atmosféra v tělocvičně ostravské ZŠ Kpt. Vajdy byla těsně před zahájením vědomostní soutěže nazvané Co víš o EU poněkud napjatější. Žáky deseti škol z Katovic, Ratiboře (Polsko), Prievidze (Slovensko) a Ostravy (Česká republika) totiž čekalo vyplňování testů a řada úkolů na téma „Moje město, moje škola, moje třída“.

„Moc jsem se na dnešní den těšila, připravovali jsme se dlouho a určitě budeme dobří,“ špitala trochu nesměle Alicja z jedné ze speciálních škol v Katovicích. Nikolas se na „domácí půdě“ cítil jako ryba ve vodě a na otázku, čeho se nejvíc obává, odpověděl, že nemá strach z ničeho, protože jejich chlapecký tým prostě umí. „Nevím, jak zvládnu v testech vzdálenosti, to je asi pro mě nejobtížnější část z celého dne, ale budu se hodně snažit, abych udělala co nejméně chyb,“ řekla Slovenka Jana. A podařilo se!

Spojená škola internátní z Prievidze si z Ostravy odvezla prvenství. Na druhém místě skončily děti ze Speciální školy č. 8 z Katovic. Pomyslná bronzová medaile putuje také do Polska, do Speciální školy Jana Pavla II. v Katovicích.

„Žáci se zdravotním postižením dali do soutěžního klání maximum. Čtyřčlenná družstva uspěla nejen ve vědomostním testu, v němž děti například poznávaly hlavní města Česka, Slovenska a Polska. Ve výtvarné části měli chlapci a děvčata za úkol vyrobit billboard prezentující jejich město, školu nebo třídu.

Tato akce trvá již devět let, a pokud mohu posoudit úroveň znalostí a dovedností žáků, mají jednoznačně vzestupnou tendenci. Zvláště pak v sociální oblasti, kdy žáci lehčeji navazují kontakty s ostatními, umí se orientovat, nebojí se zeptat, viditelně vzrůstá jejich sebevědomí a z očí jim září radost, že něco dokázali a že to někdo ocení. To vše je nesmírně důležité pro jejich rozvoj a další praktický život,“ zhodnotila bezprostředně po skončení soutěže zástupkyně ředitele ZŠ Kpt. Vajdy Hana Václavíková s tím, že čím více se podaří zkvalitňovat život dětí s handicapem, tím snadnější budou mít start do samostatného života.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

TISKOVÁ BESEDA

Tisková beseda, která se 26. září uskutečnila v Mléčném baru Naproti, připomněla původní poslání Evropských dnů handicapu i program letošního, už čtyřiadvacátého ročníku. Tradiční akce zaměřená na osoby se zdravotním znevýhodněním, jejich rodiny a další pečující i vzdělávající osoby bude zahájena v pondělí 3. října a potrvá až do čtvrtka 6. října.

„Je dobré si připomenout, že Evropské dny handicapu vznikly z iniciativy a potřeb rodičů a mohly vytrvat jen díky podpoře statutárního města Ostravy,“ zahájila besedu ředitelka pořádající Asociace Trigon Olga Rosenbergerová. Ústřední téma letošního ročníku – autismus, je podle ní mimořádně aktuální. „Poprvé budou proto EDH velmi prakticky zaměřené. Připraveny jsou originální workshopy, kterými se vracíme právě k rodičům. Jsou to oni, kdo musí říct, co pro své děti potřebují,“ dodala O. Rosenbergerová.

Náměstek primátora Michal Mariánek ji doplnil s tím, že téma pomoci rodinám je na pořadu dne také z pohledu vedení města Ostravy. „V rámci rozvoje sociálních služeb plánujeme tuto pomoc během následujících dvou let citelně rozšířit,“ uvedl. Poznamenal, že EDH jsou pro Ostravu akcí s vysokou důležitostí. „Jsme rádi, že ji můžeme zaštiťovat nejen slovem, ale i finančně. Už letos jsme zahájili společné přípravy příštího ročníku,“ řekl M. Mariánek.

Besedy se zúčastnil také psycholog Přemysl Mikoláš, který bude v rámci EDH moderovat konferenci Autismus v kontextu potřeb a možností soudobé společnosti (úterý 4. října, Imperial Hotel Ostrava, 9-15 hodin). Novinářům řekl, že má velký respekt a úctu k Moravskoslezskému kraji a Ostravě, velmi oceňuje místní síť podpůrných opatření pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra.„Konferenci povedu jako svůj seminář. Přítomní tak rychle zjistí, jaké to je setkávat se s autismem na vlastní kůži. Workshopy, o kterých mluvila paní Rosenbergerová, budou zaměřeny mimo jiné na nácvik sociálních dovedností, zvládání komunikace ve třídě s autistickým dítětem, získávání motivace, zabezpečení přijetí takového dítěte,“ vysvětlil odborný garant letošních Evropských dnů handicapu.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

STŘEDEČNÍ WORKSHOPY

TERAPEUT MUSÍ DBÁT NA DŮSTOJNOST ČLOVĚKA DOKONCE VÍC NEŽ RODIČ, ZAZNĚLO NA WORKSHOPU

Tři workshopy tematicky navazující na konferenci XXIV. ročníku Evropských dnů handicapu mohli během 5. a 6. října navštívit speciální pedagogové i rodiče dětí s autismem. O účast byl mimořádně velký zájem, a tak se v učebnách ostravského Speciálně pedagogického centra na ulici Kpt. Vajdy sešlo na každou z akcí přes dvacet zájemců.

PROBLÉMOVÝ STUDENT V MÉ TŘÍDĚ. JAK MU MOHU POMOCI?

Na konkrétní postupy práce s dítětem s autismem, ale také důležitost stanovení diagnózy a hodnocení chování žáka se stočila diskuze na workshopu Nely Grzegorczyk-Dłuciak, speciální pedagožky z Polské asociace behaviorální terapie.

„Dětí s problémy je stále víc a 93 procent ředitelů škol, se kterými jsme v kontaktu, nám potvrdilo, že při práci s nimi mají jisté potíže,“ řekla N. Grzegorczyk-Dłuciak s tím, že pokud ve třídě existuje problémový žák a učitel nezasáhne, trpí celý kolektiv. Takový student navíc může vytvářet negativní obraz o škole a do určité míry zmenšovat její prestiž.

„Na fakultách nás učí, jak děti rozvíjet, podporovat a milovat. Ale nikdo mě nenaučil, co dělat, když mi žák strčí prst do oka nebo v hodině vyskočí na lavici a začne zpívat,“ svěřila se. Na druhou stranu podle ní učitelé sami sobě dovolují, aby snížili požadavky na efektivitu, a jsou v zajetí pocitu, že výchovou se mají zabývat výhradně rodiče.

Účastníci se zároveň během živé debaty dozvěděli, že diagnóza není alfou a omegou práce s problémovým dítětem. „Může učitele navést, ale nejdůležitější pro něj musí být najít, v jakých sférách problémové dítě funguje, kde se práce daří,“ zdůraznila speciální pedagožka. Popsala také systém hodnocení chování žáků v Polsku, přidělování bodů a možnosti odměňování.

Nácvik sociálních dovedností u dětí v mateřské škole a na 1. stupni základní školy

„Nemůže existovat dobrá práce bez součinnosti s rodinou, stojí za to poslouchat, co říká rodič i učitel. A vždy je potřeba se dohodnout,“ zdůraznila na svém workshopu Beata Ignaczewska.

Nastínila dovednosti, které by mělo dítě zvládnout před příchodem do mateřské školy – jako například krátké klidné sezení, schopnost nápodoby a podobně. Vše je vhodné zanést do terapeutického plánu. Zároveň je velmi důležité stanovit si, za co dítě s problematickým chováním bude chváleno.

Ředitelka polského Centra behaviorální terapie mluvila také o odměnách: „Ty musí být různorodé, protože když budeme v odměnách nepružní, i autista se stane nepružným.“ Speciálně vyzdvihla nutnost dbát na důstojnost osob s autismem. Maminky podle ní často zapomínají, že jejich dvacetiletý syn není pětiletý chlapeček. Je nanejvýš vhodné, aby je terapeut vedl k novému vnímání dítěte.

Možnosti ovlivnění očekávání rodin a učitelů při přijetí dítěte s autismem

Třetí workshop vedl psycholog Přemysl Mikoláš. Zaměřil se na zvládání očekávání a práci s nimi. „Co můžeme s našimi očekáváními udělat?“ – ptal se například. Společně s účastníky pak definoval, že je každý může změnit, naplnit, ponechat si nebo odložit.

Prostřednictvím několika krátkých cvičení demonstroval pocity dítěte s autismem, které mohou vyvolat nesprávně zvolené přístupy a školní metody. Doplnil je příklady z pedagogické praxe a své práce v pedagogicko-psychologické poradně.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK – OCENĚNÍ

Večer 5. října byli vyhlášeni držitelé prestižních ocenění Křišťálový kamínek 2016. „Někdy bývají podobné tituly a ocenění poněkud nadnesené a hodně formální, ale jsem ráda, že v případě Křišťálových kamínků to v žádném případě neplatí. Ani letos neměla hodnotící komise lehkou úlohu vybrat ze dvou desítek nominací čtyři jména,“ řekla ředitelka Evropských dnů handicapu Olga Rosenbergerová.

Odborná porota rozhodla také o zvláštním poděkování dětskému a dorostovému psychologovi Přemyslu Mikoláši, který se věnuje komplexní práci s rodinami žijícími s autismem a vnitřním neklidem víc než deset let. Na otázku, proč se právě o autismu v poslední době tak hodně mluví, odpověděl: „Jedním z důvodů je nárůst počtu dětí s poruchou autistického spektra, dalším vznik silných skupin jejich rodičů sdružených ve spolcích. Autismus s námi vždycky byl, je a bude. Nicméně si myslím, že by neměl zůstat takto izolovaný, protože existují další skupiny dětí a dospívajících jako ty s poruchou aktivity a pozornosti, vývojovou dysfázií, schizofrenií, depresivními stavy, Tourettovým syndromem a dalšími vzácnými onemocněními. I těm je potřeba poskytnout péči a podporu.“

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2016 ZÍSKALI:

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.,

za dlouhodobou práci s mimořádnými výsledky ve prospěch osob s handicapem, rozsáhlou vzdělávací a osvětovou činnost a zejména za aktivity, které vedou ke zlepšení života lidí s poruchami autistického spektra v České republice i zahraničí.

– Psycholožka, která se v České republice jako první specializovala na práci s dětmi s poruchami autistického spektra je spoluzakladatelkou Národního ústavu pro autismus, kde také působí jako metodická ředitelka odborných programů. Je autorkou řady odborných článků a publikací. – Věnuje se přednáškové a supervizní činnosti ve zdravotnických, sociálních i vzdělávacích zařízeních. Podílí se na realizaci řady projektů a grantů, které zlepšují situaci lidí s pervazivními vývojovými poruchami v České republice i zahraničí. – Za nastavení modelu systémové péče o osoby s autismem, který NAUTIS úspěšně uvedl v život, a za osvětovou činnost, vzdělávací programy a partnerskou spolupráci získala Kateřina Thorová členství v mezinárodní organizaci Ashoka, která vyhledává a sdružuje po celém světě nejvýznamnější sociální inovátory.

JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA

za odbornou pomoc a spolupráci s neziskovými organizacemi, za aktivní a průkopnickou činnost ve prospěch lidí s postižením a neocenitelnou podporu těm, kteří pomáhají osobám s autismem.

– Zakladatelka Asociace pomáhající lidem s autismem APLA – Vysočina je aktivní členkou spolku AUTISTIK.- V celorepublikovém měřítku se podílí na práci Odborné skupiny pro speciální vzdělávání při Národním ústavu pro vzdělávání a na práci Odborné skupiny při Vládním výboru zdravotně postižených občanů pro řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra. – Dagmar Zápotočná vzhledem ke své profesi doktorky práv spolupracuje na legislativních návrzích ve prospěch osob s postižením v oblasti školství a sociálních věcí. Poskytuje právní a metodickou podporu mimo jiné i rodičům dětí s postižením, kteří usilují o jejich integraci do běžných škol.- Je zakladatelkou a vůdčí osobností ojedinělého INTEGRAČNÍHO CENTRA SASOV, které podporuje smysluplné využití volného času mladých lidí s postižením, napomáhá integraci postižených do společnosti, podporuje a rozvíjí vzniklé sociální vazby.

Zdeňka Šupíková

za dlouholetou dobrovolnou a obětavou práci pro lidi s handicapem, kterým se snaží pomocí sportovních aktivit a organizováním společenských akcí ulehčovat a zpříjemňovat život.

– Velká sportovkyně tělem i duší se tělovýchovným činnostem věnuje už více než 60 let.- 10 let byla předsedkyní „Sport pro všechny“ v jednotě VOKD Poruba, za což dostala Zlatý Tyršův odznak. Dnes kondičně cvičí v Centru volného času v Porubě, v Domě pokojného stáří v Heřmanicích cvičí se seniory a od roku 2006 pravidelně dochází za parkinsoniky, pohybem a dobrou náladou do ostravského klubu PARKINSON HELP.- Paní Zdeňka Šupíková je v klubu velmi oblíbená, všichni si jí nesmírně váží pro její široké srdce, nezištnou pomoc a dar trpělivosti a lásky.- Řídí se heslem: Život je pohyb a pohyb je život! Tvrdí, že není důležité, kolik let člověk žije, ale jak dny, měsíce a roky prožívá. Není důležité být první a všude, ale podstatné je, být vždy ve správnou dobu na správném místě.

Tomáš Pětník

za profesionální práci a neúnavnou a aktivní pomoc při propojování světů zdravých a handicapovaných ve společnosti.

Tomáš Pětník do Ostravy nemohl přijet, ocenění Křišťálový kamínek za něj převzala Tereza Ivičičová, manažerka PR a marketingu z Centra Kociánka.

– Mladý muž je upoután na elektrický vozík, přesto je akčnější než někteří zdraví lidé. Původně začínal jako asistent velmi úspěšného Integračního projektu, jehož cílem je začlenění a integrace dětí a dospělých s různým postižením do společnosti pomocí široké nabídky volnočasových aktivit a pobytů mimo Centrum Kociánka.- Každý den přivádí do areálu Kociánky žáky základních, středních škol a diagnostických ústavů a seznamuje je s uživateli centra a jejich osudy. Neúnavně s plným nasazením a nadšením připravuje spoustu společenských aktivit, počínaje hraním boccia a konče terapiemi se zvířaty.- Pro Tomáše Pětníka neexistují žádné překážky a může být velkým vzorem pro ostatní lidi s handicapem.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

KONFERENCE

Druhý den XXIV. ročníku Evropských dnů handicapu patřil odborné debatě v Imperial Hotelu Ostrava. Více než dvě stovky specialistů na práci s dětmi s poruchou autistického spektra a jejich rodinami věnovaly 4. října přednášejícím z České republiky, Polska, Francie a Itálie maximální pozornost. Program konference nazvané Autismus v kontextu potřeb a možností soudobé společnosti zahájili ředitelka Evropských dnů handicapu Olga Rosenbergerová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu Jaroslava Rovňáková a generální konzul Polské republiky v Ostravě Janusz Bilski.

VÝCHOVNÝ MODEL MALÝCH NÁROKŮ NA DĚTI SE VYČERPAL

O problémovém chování a možnostech jeho intervence na základní škole hovořila Nela Gregorzcyk-Dłuciak, speciální pedagožka a předsedkyně Polské asociace behaviorální terapie. Mimo jiné uvedla, že téměř 2 procenta nově narozených dětí jsou děti s autismem. Přibývá také jiných forem handicapu a hrozivý je podle ní zejména nárůst poruch chování. „Pokud se nic nezmění, nebudou děti s poruchou chování ve třídě ojedinělým jevem. Právě naopak. Bude jich celá třída. A s ní bude nutné pracovat,“ řekla.Upozornila také na potřebu motivace dětí: „Nic jim nechybí, proto nemají důvod cokoli chtít. Výchovný model malých nároků a jenom milování dětí rodiči se vyčerpal. Rodiče se potřebují učit, jak po dětech něco požadovat.“Nela Gregorzcyk-Dłuciak popsala, jak vypadá v praxi práce behavioristy, jak spolupracuje s pedagogem dítěte s PAS a poukázala na důležitost spolupráce s celou rodinou.

VŠICHNI AUTISTÉ NEPOTŘEBUJÍ MEDIKACI

Autismus z pohledu lékaře představil psychiatr Ivo Paclt. Profesor Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze opřel svůj příspěvek o diagnostiku autismu, důvody jeho vzniku (mezi jinými vysoký věk otců) a manifestaci i medikaci.„Nechci tvrdit, že všichni autisté medikaci potřebují, ale je potřeba ji dobře zvažovat při agresivitě, úzkostech nebo depresích,“ řekl I. Paclt.

UČITELÉ JSOU OCHOTNI PRACOVAT A SPOLUPRACOVAT, ALE CHYBĚJÍ JIM TECHNIKY

Ředitelka Centra behaviorální terapie Beata Ignaczewska, která do Ostravy přijela z polských Gliwic, mluvila o přípravě na integraci dětí a mládeže s PAS. „Je vůbec možná integrace dětí s autismem mezi jejich vrstevníky?“ – ptala se. Integrace úplně všech dětí, stejně jako jejich vyčlenění z běžných škol považuje za extrém. „Je potřeba brát v potaz potřeby každého žáka. Naši terapeuti pomáhají dětem osvojit si potřebné návyky, není představitelné, že by do kolektivu šlo například dítě agresivní vůči ostatním dětem,“ řekla. Podle B. Ignaczewské jsou učitelé ochotní pracovat a spolupracovat na posílení kompetencí dítěte s autismem, ale chybějí jim techniky. „Neznám učitele, který nechce žáku pomoci,“ prohlásila.

INKLUZE VYVOLÁVÁ NESOUHLAS, ALE NEJDE O NIC PŘEVRATNÉHO

O novele školského zákona platné od letošního 1. září informovala účastníky konference Jana Horáčková, ministerský rada MŠMT. Představila podpůrná opatření, kompenzační pomůcky a intervence. Novinkou v systému péče o děti s PAS je takzvaný komunikační soubor, který by podle J. Horáčkové měl usnadnit komunikaci laické i odborné veřejnosti s lidmi s autismem.„Inkluze vyvolává nevoli a nesouhlas. Lidé mají dojem, že jde o něco převratného, co nemůže fungovat. Ale už před vydáním novely školského zákona integrace dětí se specifickými potřebami dobře fungovala,“ konstatovala J. Horáčková.

JAKO VYPRAVIT RAKETU NA OBĚŽNOU DRÁHU

Úskalí spojená s osamostatňováním dítěte s PAS přiblížili účastníkům konference EDH originálním a vtipným způsobem manželé Martin a Dana Rozprýmovi, kteří mají s autistickými dětmi osobní zkušenosti. Rodiče přirovnávají vypravení autistického dítěte do předškolního zařízení vypravení zdravého dítěte do života.

DĚTI S AUTISMEM SE BRÁNÍ ZMĚNÁM I VZTAHŮM

„Skupina Viala se stará o děti diagnostikované jako autistické. Trpí potížemi ve verbální i neverbální komunikaci, mají problémy s nastavením sociálních vztahů, brání se změnám, inklinují k určitému druhu smyslových zvláštností a vnímání věcí,“ uvedla Séverine Taoc z Francie.Speciální pedagožka popsala, jak s nimi celý tým střediska specializovaných učitelů, vychovatelů, pomocných sil v oblasti zdravotní a psychologické i dětského psychiatra pracuje: „Snažíme se zajistit jejich pohodu a komfort, rozvíjíme jejich osobnost, motorické schopnosti, vlohy porozumět, komunikovat, pracujeme na rozvoji a udržení intelektuálních schopností, rozvíjíme dovednosti vztahové a společenské a rozvoj k maximální samostatnosti.“Děti ve věku 7-18 let pracují s koňmi, na zahradě, v kuchyni, ale také sportují, společně nakupují a chodí na procházky.

ÚZKÁ SPOLUPRÁCE S RODINOU JE NEZBYTNÁ

Pedagožky z ostravské Střední školy prof. Zdeňka Matějčka se věnovaly komplexní péči, kterou jejich škola poskytuje žákům s poruchou autistického spektra. Kateřina Teurerová, Eva Sedlačíková a Renáta Staňková popsaly podpůrná opatření, spolupráci pedagogů střední školy se školou, kterou žák navštěvoval dříve, uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky i jednotných závěrečných zkoušek.Zároveň vyjmenovaly úskalí spojená se vzděláváním žáků s PAS a poukázaly na četné volnočasové aktivity, které nabízejí.

POKUD SPOJÍME SPOLEČNÉ SÍLY, RYCHLE DOSPĚJEME K VÝRAZNĚ LEPŠÍM VÝSLEDKŮM

„V Itálii neexistují speciální školy, všechny děti navštěvují běžné školy. Nejde ovšem o školní inkluzi. Proces je mnohem komplexnější,“ zaznělo z úst italské sociálně pedagogické vychovatelky Livie Zucchi.Její příspěvek pojednával o motivaci učitelů, budování povědomí o autismu ve školách, předávání informací vedení školy i spolužákům dítěte s PAS. Děti se s problematikou autismu seznamují například prostřednictvím karikatur brožury nazvané Mám speciálního přítele.

OBAVY A OČEKÁVÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S PAS

Psycholog Přemysl Mikoláš konferenci uzavřel příspěvkem o havířovském modelu růstu rodin žijících s autismem a vnitřním neklidem. Popsal také obavy a očekávání rodičů dětí s PAS a cesty, kterými je možné projít z mateřské do základní školy.

Účastníci konference se shodli, že za nezbytné považují zajištění systémového vzdělávání pedagogů v oblasti psychologie, psychologie nemoci, zajištění systémové supervizní podpory pro ředitele, učitele i pracovníky rané péče a systémové podpory rodičovských spolků ze strany měst, obcí a krajů.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

FOTBALOVÝ TURNAJ

Fotbalisté všech týmů, které přijely do Ostravy na VII. ročník turnaje ve sjednocené kopané, zanechali obrovský dojem. Jednotlivé zápasy měly nejen skvělou atmosféru, ale hráčské výkony v mnohém předčily profesionály naší I. ligy. „Kluci dali totiž do hry hlavně srdce, a to se vždy projeví. Od samotného začátku patřili k největším favoritům Italové, ale ve finále je nakonec porazili mladí Poláci. Strhující zápas, už dlouho jsem neviděl lepší,“ neskrýval nadšení senátor Leopold Sulovský stejně jako Hana Bláhová z ostravského Eurocentra, kteří předávali unaveným, ale spokojeným fotbalistům vítězné poháry a další ceny.

Garant mezinárodního turnaje ve sjednocené kopané Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě, hodnotil celý den jako mimořádně zdařilý. „Oceněných bylo více než v předchozích letech, přispěla k tomu také spolupráce s Českým hnutím speciálních olympiád, částí Sjednocené kopané, v jejímž čele stojí David Bělůnek ze Zlína. Polským fotbalistům se podařilo obhájit loňské prvenství. Třetí byli fotbalisté Trenčína, kteří jsou nejúspěšnějším týmem v dosavadních sedmi ročnících. Zvítězili už třikrát, dvakrát se to povedlo Cieszynu, jednou Zlínu a Ostravě. V rámci vyhodnocení turnaje se stal nejlepším brankářem Marcin Piasecki z Cieszyna, nejlepším střelcem jeho spoluhráč Mateusz Sojka, sympaťákem turnaje byl vyhlášen maďarský brankář Árpád Karbonits. Do All Stars Teamu se dostali brankář Medvědů Ondřej Šuráb, hráči Aleš Turlej z Ostravy, Lukáš Ištok z Trenčína, partneři Jana Tkadlecová ze Zlína a Luca Santi z Ceseny. Cenu Fair play získali hráči Zlína,“ řekl S. Aniol s tím, že všichni fotbalisté, partneři, rozhodčí i organizátoři se už dnes těší na EDH v příštím roce.

Trochu smutní byli snad jen ostravští Medvědi, kteří skončili na posledním šestém místě, ale jejich „mluvčí“ Zdeněk slíbil, že budou více trénovat. Letos pro ně platí: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!

Celkové pořadí:

 1. ZPSWR Cieszyn – Polsko
 2. CILS Cesena – Itálie
 3. ŠZŠI Hescon Trenčín – Slovensko
 4. SK Zsira – Maďarsko
 5. SK Zlín – Česká republika
 6. SK Medvědi Ostrava – Česká republikaPR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

ČERVENÁ, MODRÁ FIALA… OBRÁZKY HANDICAPOVANÝCH VÝTVARNÍKŮ SKLÍZEJÍ OBDIV

Od jara letošního roku přicházela do Asociace TRIGON výtvarná dílka dětí a mladých lidí s nejrůznějšími typy zdravotního omezení. Soutěž nazvaná Červená, modrá fiala aneb Zpěv a tanec spojují je součástí blížících se Evropských dnů handicapu. Autoři nejzdařilejších prací převezmou ocenění 7. října v divadle Domu kultury města Ostravy. Právě tam se od 18 hodin uskuteční slavnostní večer Křišťálový kamínek.

„Letos se sešlo celkem 143 obrázků z celé České republiky. Vybrat nejzajímavější, nejkrásnější nebo nejbarevnější bylo velmi obtížné. Jako ostatně každý rok,“ řekla ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová. Na 4. září pozvala odbornou komisi ve složení Hana Navrátilová (speciální pedagožka), Hana Bláhová (Eurocentrum Ostrava), Jana Jílková (Europe Direct Ostrava), Marie Václavková (novinářka), Adolf Horsinka (fotograf). Role předsedy se tradičně ujal ostravský výtvarník Jiří Surůvka.

Soutěže se účastnili autoři ve věku od 4 do 26 let z Frýdku-Místku, Havířova, Fulneku, Krnova, Bruntálu, Opavy, Vítkova i Ústí nad Labem. Samozřejmě nechyběly ani kresby Ostravanů. „Grafiky jsou letos skvělé úplně všechny. Malby mě zase překvapují rafinovanými barevnými kombinacemi,“ netajil nadšení J. Surůvka. Nad původní rámec 10 výherců vybral ještě jednu speciální cenu. Její autor obdrží z rukou výtvarníka obraz s názvem Paleta.

Celkem tedy odborná komise vybrala 10 obrázků, 1 společné dílo a 1 obrázek, který získá speciální cenu předsedy poroty. Jejich majitelé si užijí slavnostní chvíli na pódiu a z rukou partnerů XXIII. ročníku Evropských dnů handicapu převezmou výtvarné pomůcky, kreativní sady a další ceny.

Všechny obrázky budou k vidění 7. října ve vstupním prostoru Domu kultury města Ostravy a poté ve foyer radnice Nového Jičína.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

SOUTĚŽ „CO VÍŠ O EU?“

DĚTI VĚDÍ O UNII SKUTEČNĚ DOST. POTVRDIL TO OSMÝ ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE

Žáci speciálních základních škol Polska, Slovenska i České republiky vyhlížejí každoročně začátek října velmi netrpělivě. Těší se totiž, že stejně jako loni pojedou za kamarády do ostravské základní školy na ulici Kpt. Vajdy. Soutěžní klání s názvem Co víš o EU, které v rámci Evropských dnů handicapu škola pořádá, je totiž i příležitostí k povídání a uzavírání dlouholetých přátelství. Nejinak tomu bylo ve čtvrtek 8. října.

„Tentokrát se k nám sjelo více dětí než loni. Dvanáct čtyřčlenných družstev z Katovic, Ratiboře, Prievidze, Třince a Ostravy pracovalo s tématem Národní tradice. Vědomostní část prověřila jejich znalosti českých, slovenských a polských hrdinů i tradic. V populární výtvarné pasáži měli za úkol vyjádřit pohádkové nebo národní postavy jednotlivých zemí,“ řekla Hana Václavíková, zástupkyně ředitele pořádající školy. Soutěžící podle ní nejvíce bavila práce s tabletem a týmový výtvarný zápal.

Ačkoli na pořadí vůbec nezáleželo, sluší se říct, že celkové první místo vybojovali žáci ZŠ Ostrava- Hrabůvka, U Haldy, druhou příčku obsadily děti ze ZŠ Specjalnych Nr 8 w Katowicach a pomyslná bronzová medaile připadla účastníkům ze Spojené školy internátní v Prievidze.

„Není žádným klišé, že máme vždycky velkou radost z úsměvů a nadšení všech dětí i jejich pedagogů. Okamžitě po vyhlášení výsledků se dožadují příslibu dalšího ročníku. A my jim ho moc rádi dáváme,“ uzavírá H. Václavíková.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

PŘIJETÍ NA RADNICI

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ EVROPSKÝCH DNŮ HANDICAPU NAVŠTÍVILI OSTRAVSKOU NOVOU RADNICI

Třetí den měli zahraniční účastníci XXIII. ročníku Evropských dnů handicapu na programu oficiální přijetí u náměstka primátora Zbyňka Pražáka.

V reprezentativních prostorách ostravské radnice se 7. října mluvilo nejen na téma péče o handicapované osoby ve Francii, Polsku, Litvě, na Ukrajině nebo v České republice. Náměstek primátora seznámil hosty také s historií a kulturou moravskoslezské metropole.

Zájemci pak mohli vyjet na vyhlídkovou věž Nové radnice a prohlédnout si město z výšky 73 metrů.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

KONFERENCE

JESTLIŽE CHCEME SPUSTIT INKLUZI, NEMŮŽEME SPĚCHAT JAKO ZDIVOČELÝ KŮŇ, ZAZNĚLO TAKÉ NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI V OSTRAVĚ

Psychické zdraví dětí, jejich začleňování, diagnostiku a systémy péče řešili v pondělí 5. října účastníci odborné konference, která zahájila XXIII. ročník Evropských dnů handicapu.

Ostravský Imperial Hotel se stal místem výměny zkušeností, ale i zanícených debat a uzavírání spolupráce. Osm příspěvků přednášejících z České republiky, Francie, Polska a Litvy si vyslechli pedagogové, sociální pracovníci a zástupců státní správy a samosprávy.

Úvodní přednášku s názvem Otazníky nad psychickým zdravím dětí vedla primářka dětského a dorostového oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě Dana Trávníčková. Uvedla, že právě dětská a dorostová psychologie je jediným preventivním medicínským oborem. Je schopna ošetřit traumata a stabilizovat disharmonický vývoj dětí. „Padesát až šedesát procent psychických nemocí dospělých propuká před 18. rokem věku,“ upozornila. Reforma psychiatrické péče, která se v České republice už několik let chystá, by podle ní měla být zaměřena na malá lůžková oddělení. „Vznik center duševního zdraví je potřebný, ale v současné době je v naší republice pouze jeden stacionář pro děti s duševními poruchami,“ upozornila. Dana Trávníčková konstatovala, že současná ambulantní péče je nedostatečná a nerovnoměrně rozložená. Jeden dětský psychiatr by měl ošetřit ročně 2 až 3 tisíce dětí, což je neúnosné. Čekací lhůty dosahují od tří do šesti měsíců. Přitom zhruba 250 tisíc dětí může trpět, nebo trpí jedním typem duševní poruchy. Častěji však jde o poruchy kombinované. Primářka Psychiatrické nemocnice v Opavě hovořila také o změnách diagnostického spektra, funkci rodiny a důležitosti spolupráce psychiatra se školou. „S velkým otazníkem vidím plnou integraci. Je samozřejmě dobré a žádoucí zařazovat handicapované děti mezi běžnou populaci, ale u dětí s nejtěžšími handicapy si nedovedu představit, že jsou vzdělávány v současných běžných třídách s 35 žáky,“ uzavřela primářka D. Trávníčková.

Ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy seznámil auditorium s konceptem společného, tedy inkluzivního vzdělávání. „Cílem procesu je nastavení pozitivních podmínek pro vzdělávání všech žáků tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb každého žáka bylo možné uskutečňovat přednostně v hlavním vzdělávacím proudu,“ řekl Petr Bannert. Definoval plánovaná podpůrná opatření, mezi něž řadí MŠMT například poradenskou pomoc školy, úpravu organizace a obsahu metod vzdělávání, úpravu podmínek k přijímání ke vzdělávání nebo využití asistenta pedagoga či individuální vzdělávací plán.

„Integrace je už nyní přirozeným trendem. Chceme jí dát lepší podmínky,“ sdělil. Dnes funguje v České republice asi 4 tisíce základních škol s 8,5 tisíci žáky. U středních škol jde o 1,3 tisíce zařízení a 4,3 tisíce žáků. Školní psycholog působí podle P. Bannerta pouze na každé 11. škole.

V diskuzi se na něj obrátila Jaroslava Wenigerová: „Inkluzivní vzdělávání má být spuštěno k 1. září 2016. Učitelé se potřebují připravit, chybí jim katalogy podpůrných opatření. Zástupci praktických škol by také měli vědět, že jejich školy nebudou rušeny… Každé dítě má ve škole pocítit úspěch, ale když se podmínky změní během jediného roku, nebude to dost dobře možné. Jestliže chceme spustit inkluzi, nemůžeme spěchat jako divoký kůň.“ Petr Bannert uvedl, že podpůrná opatření jsou součástí předpisu prováděcí vyhlášky, která bude hotova začátkem listopadu. Navíc MŠMT ještě na letošní rok připravilo řadu seminářů.

Speciálně pedagogické přístupy k dětem s psychiatrickou diagnózou prezentovala Karla Vítková. Ředitelka MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení Opava zdůraznila důležitost včasné diagnostiky a představila činnost zařízení. „Naše škola vzdělává asi 400 žáků ročně. Jde o děti hospitalizované i docházející do pedopsychologické ambulance. Největší skupinu tvoří děti s ADHD, zvyšuje se počet závislostí, sebepoškozování, poruch příjmu potravy, depresí, bipolárních poruch a poruch autistického spektra. Děti recidivují zhruba v jedné třetině případů,“ řekla K. Vítková s tím, že problémem současnosti je nejen stoupající psychické zatížení pedagogů, nutnost častých organizačních změn, ale také nedostatečné zastoupení mužů, nedostatečná spolupráce s rodiči a špatná dostupnost finančních zdrojů.

Roman Joch, ředitel Občanského institutu Praha se zamyslel nad významem rodiny pro společnost. Stabilní manželská rodina je podle něj prevencí patologií ve společnosti a přípravou na život nových občanů coby zodpovědných jedinců způsobilých pro život ve svobodě.

S vlastními zkušenostmi z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů základních škol účastníky konference seznámil psycholog Přemysl Mikoláš. Na názorných video spotech ukázal různé terapeutické aktivity (dramatický kroužek, sourozenecká skupina, mužská skupina, jednodenní výlety…) a definoval potřeby dětí s ADHD a následky jejich nenaplnění (obava z opuštění, vztahové potíže, potíže s hranicemi, vnímání sebe v roli oběti, vnitřní nejistota…). „Základní potřeba je potřeba limitu. Je také dobré vědět, že hněv jsou nesplněná očekávání,“ uvedl mimo jiné P. Mikoláš.

Francouzka Isabelle Gall vystoupila s přednáškou Prezentace podpůrných služeb integrace handicapovaných dětí do běžných škol. Organizace Les Genêts d’Or poskytuje mezi jinými specializované služby přímo v místě pobytu handicapovaných dětí. Nejčastěji jde o různé úrovně mateřských škol, jesle, centra volného času a podobně. „Vytváříme individuální programy výchovného úspěchu, nastavujeme podmínky, aby mohlo dítě dobře čelit obtížím. Snažíme se o poradenství a doprovod rodin, hlubší diagnostiku, pomoc s pohybem a podporujeme školní integraci a nabytí vlastní autonomie dítěte,“ uvedla I. Gall.

Zkušenosti s integrací dětí s autismem popsala ředitelka základní školy v Bialsko Biale Natalia Trela. „Zákony stanovující rámec inkluzi byly v Polsku zavedeny před třemi lety. Zavádění proběhlo naštěstí evolučním, nikoli revolučním způsobem. Než k nám měla přijít první skupina autistických dětí, žádali mě rodiče, abychom jim zařídili speciální třídu. Jejich obavy ale byly liché. Dnes má každá třída 15 dětí a 5 žáků s handicapem. Pracují v ní dva učitelé – jeden vyučuje probíranou látku a druhý je pomocným učitelem. Jde vždy o třídního učitele, který dohlíží na vztahy ve třídě,“ řekla ředitelka. Podle ní jsou takto vzdělávané děti více tolerantní, pozornější a handicapu svých spolužáků dobře rozumí.

Speciální pedagožka Antra Krauce z litevské První speciální internátní školy v Rize zaujala líčením podpůrných služeb, které instituce pro 200 studentů s intelektuálovými nedostatky od 7 do 21 let zajišťuje. Jde o pracovníky v oborech logopedie, dětského lékařství, sociální pedagogiky, psychiatrie, nechybí ani zdravotní sestry a 60 učitelů. „Pro úspěšné implementování našich vzdělávacích strategií je nezbytná kooperace mezi žáky, učiteli a rodiči,“ řekla A. Krauce. Škola je plně financována státem.

Závěry konference nazvané Otazníky nad psychickým zdravím dětí shrnula moderátorka Eva Sroková: „Konference upozornila na problematiku psychického zdraví dětí z hlediska zdravotního, sociálního a pedagogického. Příspěvky upozornily na příčiny nemocí dětí, poukázaly na úskalí v současné rodině a na otazníky nad připravovanou inkluzí ve vzdělávacím systému ČR. Prezentována byla práce s dětmi v běžných školách České republiky, Francie, Polska a Litvy a také ve speciálních zařízeních. Zazněla naléhavá potřeba individuálních přístupů a respektování vzdělávacích a výchovných potřeb dítěte.“PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

JARMARK

NA JARMARKU SE LÍBILY PODZIMNÍ DEKORACE, MÝDLA, KORÁLKOVÁ BIŽUTERIE I TEXTILNÍ HRAČKY

Začínáme na náměstí – tak nazvali organizátoři Evropských dnů handicapu jarmark, který 5. října poutal pozornost na centrálním ostravském náměstí. Čtrnáct neziskových organizací z celé Moravy pomáhajících osobám s handicapem prezentovalo svou činnost a nabízelo výrobky chráněných dílen a sociálně-terapeutických zařízení.

„Mile nás překvapil vysoký zájem o prezentaci činnosti ze strany vystavovatelů. Potvrdil, že taková akce má rozhodně smysl. A to nejen jako zdroj příjmů z prodeje výrobků, ale také příležitost ukázat služby, kompenzační pomůcky a vůbec nabídku těchto neziskovek,“ řekla koordinátorka akce Eva Vozníčková.

Lidé procházející Masarykovým náměstím měli možnost získat informace o práci Slezské diakonie – EBEN EZER z Českého Těšína, ZŠ, SŠ, DD z Velkých Heraltic, hlučínské i hrabyňské Charity, organizace Harmonie z Krnova, bruntálských sociálně-terapeutických dílen, otrokovické neziskovky Pojďte s námi, KAFIRY nebo Slezské diakonie – Bethel z Karviné. Nechyběli ani ostravští zástupci: Charita sv. Alexandra z Ostravy-Kunčiček, Střední škola prof. Z. Matějčka, Základní škola Kpt. Vajdy a Asociace Trigon. Připojil se také EURES.

Hrníčky, zdobené kamínky, textilní hračky, květináče nebo stolařské výrobky. To vše bylo k vidění i zakoupení. Příležitost k pořízení milé drobnosti si nenechala ujít ani starostka Moravské Ostravy a Přívozu. Byl to právě městský obvod, který nabídl jarmarku prostor na náměstí zdarma. „Podpora Evropských dnů handicapu ze strany naší radnice je zřejmá. Neopírá se pouze o slova, ale o činy. Jarmark na Masarykově náměstí hostíme moc rádi. Věřím, že se tady nesetkáváme naposled,“ uvedla starostka Petra Bernfeldová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

FOTBALOVÝ TURNAJ

VÍTĚZNÝ POHÁR SI ODVEZLI HRÁČI Z POLSKA, NEJSYMPATIČTEJŠÍ BYLA FOTBALISTKA

Evropský pohár ve sjednocené kopané se konal v rámci Evropských dnů handicapu už pošesté. Hráči čtyř mužstev z Česka, Slovenska a Polska 6. října předvedli vynikající výkony a vsítili několik ukázkových gólů, které ocenili nejen fanoušci v hledišti, ale i fotbalisté FC Baník Ostrava Marek Šichor, Jakub Šašinka a Derrick Mensah. „Nestačím se divit, co všechno dokážou kluci na hřišti. Jsou rychlí a zápal, s jakým hrají, je záviděníhodný. Tleskám a jsem moc rád, že jsem mohl být u toho,“ řekl po skončení turnaje J. Šašinka.

„Je nám velmi líto, že letos nemohli do Ostravy přijet Italové a Maďaři, ale to neznamená, že by úroveň jakkoli utrpěla. Když jsme viděli finálový zápas, musela jsem uznat, že kluci válejí a jen málokdo si při jejich hře uvědomí, že se potýkají s nějakými handicapy. Osobně jsem hodně fandila Jessice Grossové, jediné fotbalistce turnaje. Plným právem získala titul nejsympatičtější hráčky. Neskrývaná radost ostatních, když si šla Jessi pro cenu, byla až dojemná,“ uvedla manažerka Evropských dnů handicapu Olga Rosenbergerová.

VÝSLEDKY

 1. ZPSWR Cieszyn (Polsko)
 2. SK Duha Zlín (ČR)
 3. SŠI HESCON Trenčín (Slovensko)
 4. SK Medvědi Ostrava (ČR)

Nejlepší bránkář: Zdenek Dvořák (SK Duha Zlín)

Nejlepší střelec: Marek Gabzdyl (ZPSWR Cieszyn)

Nejsympatičtější hráč: Jessica Grossová (SŠI HESCON Trenčín)PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036

Rubriky
Nezařazené

BESEDA

JAK SE ŽIJE HANDICAPOVANÝM NA UKRAJINĚ? ODPOVĚĎ DALI ÚČASTNÍCI DVOU BESED

Nejprve na půdě ostravského Gymnázia Olgy Havlové a poté také v Mléčném baru NAPROTI se 6. října debatovalo o současné situaci na Ukrajině. O dopadech válečného konfliktu na péči a zabezpečení základních potřeb handicapovaných hovořili Mykola Duloglo a Volodymyr Dumanskyi. Pozvání organizátorů Evropských dnů handicapu přijal také ředitel Občanského institutu Roman Joch a kameraman České televize Luděk Ondruška. Ten přivezl dva dokumenty o životě ve válečné zóně Donbasu a z kyjevského Majdanu.

Dopolední setkání bylo připraveno pro studenty 1. a 2. ročníků gymnázia. „Jde hlavně o účastníky mezinárodního projektu Solidarita bez hranic, v němž spolupracuje Česká republika, Španělsko, Itálie, Německo, Turecko a Slovensko. Studenti se zapojují do dobrovolnických aktivit, navštěvují domovy seniorů, pracují jako asistenti vozíčkářů nebo pomáhají v útulku pro týraná zvířata,“ uvedla ředitelka gymnázia Jana Huvarová.

Genezi konfliktu na Ukrajině osvětlil Roman Joch. Mykola Duloglo popsal, jak se pracuje na Ukrajině s handicapovanými dětmi a co jim nejvíc chybí. „Mnoho dětí se po černobylské havárii rodí s postižením. V souvislosti s probíhající válkou také přibývá zraněných a lidí, kteří musí podstupovat léčbu a rehabilitaci. V roce 1995 vytvořilo 40 rodin s postiženými dětmi organizaci Ayurveda. Teď máme už 230 rodin. Naším cílem je, aby měly plnohodnotný život i přesto, že jsou mnohdy těžce mentálně či fyzicky handicapované. Začali jsme pracovat i s lidmi, kteří se vrátili z válečného konfliktu,“ uvedl M. Duloglo, ředitel Ayurvedy.

„Situace handicapovaných byla na Ukrajině složitá i v době míru. V Oděse registrujeme tisíce nucených přistěhovalců. Nejhůř jsou na tom rodiny s dětmi, senioři a postižení. Velice aktivní v pomoci jsou dobrovolníci, podnikatelé i armáda. Problémy máme s ubytováním, stravováním. Péče nebo vzdělávání handicapovaných dětí stojí bohužel úplně mimo hlavní proud,“ popsal V. Dumanskyi.

Hlavním posláním sdružení Ayurveda je pomáhat lidem se zdravotním postižením najít uplatnění ve společnosti. „Podařilo se nám vybudovat a zajistit provoz rehabilitačního centra, vytvořit postupy pro rehabilitaci postižených osob a ve spolupráci s místní školou iniciovat projekty zaměřené na inkluzivní vzdělávání,“ doplnil M. Duloglo.

Osobní svědectví ukrajinských hostů doplnilo promítnutí dvou krátkých dokumentárních filmů Luďka Ondrušky. „Na Donbas jsem se dostal s organizací Člověk v tísni. Tamní lidé mi velmi učarovali. Žijí ve válečné zóně, maximálně si pomáhají a jsou neobyčejně vstřícní,“ řekl.

„Besedy přinesly pohled na život handicapovaných zase z jiného úhlu. Zejména pro studenty, kterých se dopoledne sešla necelá stovka, to bylo jistě nové poznání,“ sdělila ředitelka Asociace Trigon Olga Rosenbergerová, která je hlavní manažerkou Evropských dnů handicapu.

Kdo zavítal na setkání s ukrajinskými hosty do Mléčného baru NAPROTI, mohl si zároveň prohlédnout výstavu výtvarných prací s názvem Vezmi štětec, pastelku a tužku. Dvě desítky obrázků a stejný počet keramických výrobků dětí a mládeže s psychickým onemocněním z MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení v Opavě budou k vidění až do 5. listopadu.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036