Rubriky
Aktuality EDH 2020

Přečtěte si Zpravodaj I.

Odborníkům účastnícím se Evropských dnů handicapu, ale také veřejnosti se zájmem o aktuální sociální či zdravotní témata je určen Zpravodaj EDH, který připravujeme jak před samotnou akcí, tak také po ní.

Přečtěte si, co se letos v rámci EDH chystá a jak současnou situaci vnímá ředitelka Olga Rosenbergerová. Tradičně nechybí ani názory specialistů vztahující se k tématu letošní konference, ve zpravodaji najdete také představení Lidové konzervatoře a Múzické školy Ostrava. O úvodní slovo jsme požádali Zbyňka Pražáka, náměstka primátora statutárního města Ostravy.