Rubriky
Aktuality EDH 2022

Třetí cesta může vést k řešení problémů nejen v oblasti psychiatrické péče

Evropské dny handicapu (EDH) uzavřely svou další kapitolu. S krátkým časovým odstupem přišel čas k malému ohlédnutí, dozrála doba podívat se na tradiční podzimní mezinárodní projekt z jiného úhlu i s odstupem.

Když po skončení posledního setkání odborníků zazněl dotaz, co nejlépe vystihuje letošní EDH, ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová bez váhání odpověděla: „Velmi komunikativní, osvobozující a podnětná diskuze v neuvěřitelně uvolněné atmosféře. Musím říct, že mě letos mile překvapil zájem sejít se a otevřeně diskutovat. Hned v následujícím týdnu po skončení EDH jsem se na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR zúčastnila Setkání k mezinárodnímu dni za odstranění chudoby, kde byli i ředitelé jednotlivých odborů tohoto ministerstva. Hovořila jsem o některých výstupech z EDH a upozornila na situace, kdy osoby s duševním onemocněním propadají stávajícím systémem. Velmi je to zaujalo a máme domluvené předání konkrétních výstupů, se kterými mohou dále pracovat.“ 

Z důvodu období lockdownů a současné situace v české společnosti jednoznačně rezonovala potřeba lidí otevřeně hovořit o problémech, se kterými se setkávají a které nemohou ovlivnit. „Při osobních rozhovorech mi účastníci EDH sdělovali, že racionální oponentura je označována jako přinejmenším neslušná. Je to hra na dichotomii. Když nejste pro, tak jste proti. Třetí možnost je z této hry vyloučena. Ale právě třetí cesta může vést k řešení problémů a zlepšení stávající situace,“ řekla O. Rosenbergerová.

Odborný program sledovaly politické špičky, odborníci z oblastí školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Evropské dny handicapu jim vzkázaly, že je nejvyšší čas definovat problémová témata a řešit je napříč obory. „Dnešní doba přináší vystřízlivění, peněz ve státní kase nepřibývá a nemůžeme si dovolit přebírat ze zahraničí projekty, které pro nás nejsou užitečné. Je zapotřebí lépe vyhodnocovat, střízlivě přistupovat k jednotlivým tématům a nastavovat systémové změny v kontextu nezbytných potřeb našich občanů,“ dodala ředitelka Asociace TRIGON s tím, že na konferenci byla například prezentována jedna z vizí reformy psychiatrie. Záměrem je mít pro každých 100 tisíc, někdy pro 80 tisíc obyvatel jedno Centrum duševního zdraví (CDZ) s dojezdem 30 minut veřejnou dopravou. Na první pohled skvělá myšlenka, ale realita je jiná – chybí zdravotnický personál a stále existují psychiatrické nemocnice, které nemohou propustit stabilizované pacienty, protože pro ně například scházejí pobytové služby.

„Vize je inspirována italským modelem z roku 1978, ale naše varianta postrádá některé podstatné skutečnosti. Například, aby k tomu mohlo v Itálii dojít, zrušili psychiatrické léčebny a přesunuli z nich personál do CDZ. V Itálii navíc došlo také k navýšení kapacity návazných center. Jde o propracovaný systém změn. Při realizaci reformy psychiatrie máme vycházet z osvědčených zkušeností a možností, které jsou u nás. V Polsku například zřizují jedno CDZ pro 200 tisíc dospělých, ve Francii mají multioborové týmy, které spolupracují s nemocnicemi. Přístupy mohou být různé, jen musíme najít vlastní cestu,“ uvedla O. Rosenbergerová.

V současnosti se připravuje zákon o sociálním podnikání, aktualizuje se zákon o sociálních službách, uvažuje se o změnách ve financování chráněných pracovišť atd. Spolupráce při nastavování systémových změn s lidmi z terénu je naprosto nezbytná. „Vím, že na ministerstvech existují různé pracovní skupiny, kde zastoupení odborníků z různých oborů není zcela vyvážené. K lepší a propojené komunikaci přispějí také kraje, které mohou připomínkovat návrhy s lidmi z terénu. Vycházím ze zkušeností, kdy mě oslovují odborníci, že mnohé informace se k nim vůbec nedostanou a postrádají možnost cokoliv ovlivnit,“ poznamenala dále O. Rosenbergerová.

Proslýchá se, že projekt EDH od příštího roku bude mít zcela nový obsah, formát i název. „Značka ve zkrácené verzi zůstává. Koncepce bude postavena více na komunikaci z národní úrovně na krajskou a regionální a naopak,“ potvrdila ředitelka s tím, že na místě je ale po skončení Evropských dnů handicapu 2022 v Ostravě poděkovat všem partnerům a spolupracujícím organizacím v čele se statutárním městem Ostravou a Moravskoslezským krajem. Poděkování náleží i Ministerstvu práce a sociálních věcí v ČR, Generálnímu konzulátu Polské republiky v Ostravě, Zastoupení Evropské komise v ČR, EAPN v ČR, Návštěvnickému centru a městu Nový Jičín, Eurocentru Ostrava, Philip Morris, KODECARU, ale také Lidové konzervatoři a Múzické škole Ostrava, ZŠ Kpt. Vajdy a dalším. „Bez nich by Evropské dny handicapu neměly takovou odbornou i společenskou úroveň, a hlavně bychom letos nemohli uspořádat jejich už třicátý ročník.“