Rubriky
Aktuality EDH 2022

Přípravy Evropských dnů handicapu v Ostravě vrcholí

V Evropě ojedinělý projekt s názvem Evropské dny handicapu (EDH) není třeba popisovat. Tato podzimní akce se výrazně propsala do programu významných počinů města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Nutno připomenout, že letošní už 30. ročník EDH se bude konat ve dnech od 4. do 6. října v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a s partnerstvím Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR.

Rubriky
Aktuality EDH 2022

Nominace na ocenění Křišťálový kamínek 2022

Slavnostní vyhlášení prestižních cen Křišťálový kamínek se letos uskuteční pošestnácté. Asociace TRIGON opět poděkuje, tentokrát v průběhu 30. ročníku Evropských dnů handicapu
(EDH) v Ostravě, osobnostem za jejich výjimečné a záslužné aktivity.

Nominanty na udělení prestižního ocenění Křišťálový kamínek může navrhnout jednotlivec i organizace z České republiky. Při zdůvodnění svého návrhu věnujte prosím pozornost konkrétním příkladům činnosti kandidující osobnosti, za kterou by měla ocenění převzít.

Vyhlášení a předání Křišťálových kamínků se uskuteční na slavnostním večeru EDH, a to 4. října v 18 hodin v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.

Kategorie:

  • Osobnost / za záslužnou aktivitu při pomoci druhým
  • Organizace / za mimořádnou aktivitu ve prospěch lidí, kteří se bez solidární pomoci neobejdou

Nominace:

Chci nominovat osobnost

Nominace KK osobnost

Kontaktní údaje nominovaného


Kontaktní údaje předkladatele

Chci nominovat organizaci

Nominace KK organizace

Kontaktní údaje nominované organizace


Kontaktní údaje předkladatele

Uzávěrka je 16. září 2022 do 12 hodin

Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním formuláře, napište nám na e-mail: lsobkova@asociacetrigon.eu.

Rubriky
Aktuality EDH 2022

Evropské dny handicapu v Ostravě (EDH)

30. ročník / od 4. do 6. října 2022

V úterý 4. října 2022 se uskuteční v Multifunkční aule GONG v areálu Dolních Vítkovic mezinárodní multioborová konference s názvem Vzdělávání a sociální politika 21. století v kontextu faktorů ovlivňujících kvalitu života znevýhodněných skupin. Debata o cílech, příležitostech a proměnách české společnosti včetně sdílení stávajících zkušeností a příkladů dobré praxe v kontextu školství, rodiny, bydlení a práce.

Rubriky
Aktuality EDH 2022

Pozvánka k účasti na výtvarné soutěži

U příležitosti Evropských dnů handicapu 2022 v Ostravě bychom vás, respektive vaše nadané kreslíře a malíře, rádi pozvali k účasti ve výtvarné soutěži dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími  potřebami.  

Jubilejní 30. ročník Evropských dnů handicapu je zařazen mezi akce pořádané v rámci předsednictví ČR  v Radě Evropské unie. 

Téma výtvarné soutěže: DĚLÁNÍ VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ. 

Písnička Dělání, dělání je od nerozlučné skladatelské dvojice. Jaroslav Uhlíř je autorem hudby  a text písně napsal Zdeněk Svěrák. Písnička zazněla v legendárním českém filmu Princové jsou  na draka v osmdesátých letech minulého století a okamžitě se stala hitem.  

Refrén si dnes pobrukují děti v mateřských školách i babičky a dědečkové. Kdo by neznal slavné: 
Dělání, dělání, všechny smutky zahání, 
dělání, dělání, je lék. 
Dělání, dělání, to nám úsměv zachrání, 
dělání, dělání je lék.  

A ještě malá poznámka – píseň je nejen, jak se říká, mimořádně nakažlivá, ale má nesporně i silně  výchovný charakter. Ukazuje totiž na to, že práce a každé dělání, konání i činnost pozitivně  zaměstnávají tělo i mysl. Stále jednoduše platí, že DĚLÁNÍ VŠECHNY SMUTKY ZAHÁNÍ.  

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY  

Kdo se může výtvarné soutěže zúčastnit: 

• děti a mládež do 26 let se speciálními vzdělávacími potřebami; 
• vzdělávací, sociální a zdravotní instituce se zaměřením na tuto cílovou skupinu.

Za organizaci může být zasláno nejvýše 20 výtvarných prací. Jednotlivec může přihlásit pouze jednu práci. 

Soutěžní kategorie: 

I. kategorie do 6 let 
II. kategorie 6–11 let  
III. kategorie 12–15 let
IV. kategorie 15–26 let 
V. kategorie skupinové práce

Výtvarné práce musí být opatřeny iniciálami autora, názvem obrázku, věkovou kategorií  a kontaktem na organizaci, za kterou se autor soutěže účastní.  

Účastí v soutěži vyjadřuje každá organizace nebo instituce souhlas s prezentací autorského díla  na veřejnosti i s tím, že Asociace TRIGON může dílo použít k propagačním či jiným účelům (např.  na webových stránkách, facebookovém profilu, v elektronických prezentacích a dalších  tištěných materiálech souvisejících s obecně prospěšnou činností organizace), a to bez nároku  na autorský honorář a jiné uplatnění autorských práv.  

Z důvodu následné prezentace výtvarné soutěže se zaslané výtvarné práce nevracejí. 

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE je 30. června 2022! 

Jak se zúčastnit:

Obálky se soutěžními pracemi posílejte na adresu:

Asociace TRIGON, o. p. s.,
Skautská 1045/3 
708 00 Ostrava-Poruba

Na obálku nezapomeňte připsat heslo: VÝTVARNÁ SOUTĚŽ. 

KONTAKT 

Koordinátorka výtvarné soutěže: Lucie Peterková 

mobil: 770 164 382 

e-mail: lpeterkova@asociacetrigon.eu 

Odborná komise vybere z každé kategorie dva nejhezčí obrázky (celkem 10 kreseb). V říjnu proběhne  výstava vítězných děl v Mléčném baru NAPROTI, ve kterém dne 6. října 2022 také předáme v rámci  30. jubilea Evropských dnů handicapu, ceny a dárky výhercům. V dalších měsících připravujeme navazující výstavy. Podrobné informace dostanete s předstihem.  

Rubriky
Aktuality EDH 2022

Maraton příprav Evropských dnů handicapu byl odstartován

Existuje třicet let a mezinárodní projekt Evropské dny handicapu (EDH) se stal fenoménem. Každý rok na podzim je bezesporu důležitou a dnes už tradiční akcí, která svými jasnými požadavky a novými formami spoluvytváří a zlepšuje život lidí s postižením, reaguje na aktuální otázky zkvalitňování sociální i zdravotní péče a vzdělávání znevýhodněných skupin v kontextu priorit Evropské unie a v souladu se závazky přijatými v rámci Evropského pilíře sociálních práv. Jubilejní 30. ročník EDH 2022 se letos uskuteční ve dnech od 4. do 6. října, a to v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.