Rubriky
Nezařazené

Ve škole dělají integraci naruby

„Každoročně poskytujeme Evropským dnům handicapu zázemí pro konání odborné konference. Podílíme se rovněž na organizaci slavnostního zahájení a na večeru Křišťálový kamínek. Pro naše žáky i jejich vyučující jde o vítanou praxi, kde si mohou vyzkoušet své dovednosti,“ říká Radovan Maresz, ředitel Střední školy Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě.

Pedagogové a další specialisté se pravidelně zapojují do odborného programu EDH. V letošním roce budouna konferenci s názvem Podpora vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra hovořit o zkušenostech s integrací těchto studentů na střední škole. „V současnosti se věnujeme formou individuálního vzdělávacího programu třem autistům. Jeden z nich už odmaturoval, ale rozhodl se ke studiu dalšího oboru, takže si u nás své vzdělání dále rozšiřuje,“ uvádí ředitel.

Evropské dny handicapu škole přinášejí dlouhodobé kontakty se zahraničními partnery. Žáci se specifickými potřebami mají možnost absolvovat rehabilitační programy v Bretani. Všestranně přínosné pro zkvalitňování práce s handicapovanými jsou odborné stáže učitelů a vychovatelů. „Nedávno jsme mělina praxi asistenty z Itálie, kteří se zúčastnili teoretického a praktického vyučování. Francouzští i italští kolegové bývají překvapeni rozsahem integrace při vzdělávání zdravotně postižených u nás. Z tisícovky žáků je totiž přibližně jedna čtvrtina se zdravotním postižením tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami, s autismem a s vývojovými poruchami chování nebo učení. Zdraví spolužáci se tak musí chtě nechtě zapojit do komunikace s postiženými, což odborníci obou zemí hodnotí vesměs kladně. Často o nás říkají, že děláme integraci naruby,“ dodává R. Maresz.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036