Rubriky
EDH 2018

WORKSHOP A PANELOVÁ DISKUZE EDH 2018

České psychiatrii pomůže jen mezioborová spolupráce, ukázal workshop i panelová diskuze

Druhý den Evropských dnů handicapu patřil diskuzím. V Multifunkční aule Gong se 2. října 2018 mluvilo nejprve o zaměstnávání osob s duševním onemocněním a poté o filozofii multidisciplinárního přístupu. Z obou bloků vyplynulo, že reforma psychiatrické péče se neobejde bez úzkého provázání zdravotnictví, oblasti sociální, vzdělávání i bydlení. Stejně tak je nezbytné pracovat se zaměstnavateli a úředníky obcí i krajů.

Dopolední workshop zahájila vedoucí oddělení zprostředkování zaměstnání pro OZP z ostravské krajské pobočky Úřadu práce. „V kraji evidujeme okolo 7 500 zdravotně postižených uchazečů o zaměstnání. Nejčastěji jde o osoby s vyučením, základním vzděláním nebo bez vzdělání,“ uvedla Jarmila Hladilová. Popsala systém poskytování příspěvků, např. na vytvoření pracovního místa, a sdělila, že úřad práce se snaží informovat děti vycházející ze škol o možnostech zaměstnání. „Zaměstnavatelé se prezentují na nejrůznějších burzách práce, které mohou rodiče i děti navštívit. Loni jsme začali pořádat besedy na SŠ prof. Zdeňka Matějčka, kterou navštěvuje nejvíc handicapovaných dětí v kraji,“ uvedla. Zmínila také poradensko-motivační program, přípravu k práci a další nabídku úřadu práce poskytovanou osobám se znevýhodněním.

O ergodiagnostice a jejím významu v zaměstnávání lidí s handicapem hovořila přednostka kliniky léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice v Ostravě Irina Chmelová. V České republice pracuje momentálně 13 center. V jejich týmech jsou zastoupeni jak ergoterapeuté a ergodiagnostikové, tak fyzioterapeut, psycholog, logoped a další lékařské odbornosti. „Na základě ergotestingu vzniká komplexní závěrečná zpráva obsahující doporučení profesního uplatnění nebo rekvalifikace, popisuje motivační a emocionální aspekty. Naším cílem v rámci ergodiagnostiky je zjistit funkční kapacitu jedince, vydat doporučení pro pracovní uplatnění, a to co nejdříve, aby nebyly ztraceny pracovní návyky,“ ozřejmila.

Odborný asistent z Ostravské univerzity Ondřej Sekera se zamýšlel nad duševní přípravou na práci s psychiatricky nemocnými osobami. Florence Yeuc´h nabídla pohled na systém zaměstnávání handicapovaných ve Francii. Psycholožka zařízení GUIPAVAS´s ESAT kromě jiného řekla: „Vycházíme z toho, že každá osoba má jisté osvědčení od speciálního úřadu. S ním pak pracujeme a můžeme s klientem zvolit pro něj vhodnou formu práce – například v běžném prostředí, v chráněné dílně a podobně.“

Odpoledne patřilo panelové diskuzi na téma Filozofie multidisciplinárního přístupu aneb Kam kráčíš psychiatrie. Na fóru zazněly poznatky k chystané reformě, opakoval se apel na spolupráci zdravotní a sociální oblasti, zazněly příklady dobré praxe. Mluvilo se o obavách handicapovaných osob ze ztráty příspěvku na péči v případě, když si najdou zaměstnání, o potřebě vzdělávat sociální pracovníky v oblasti péče o psychickou nemocnou osobu, ale také nutnosti humanizovat prostředky a postupy používané v psychiatrických nemocnicích.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036