Rubriky
Nezařazené

BESEDA

JAK SE ŽIJE HANDICAPOVANÝM NA UKRAJINĚ? ODPOVĚĎ DALI ÚČASTNÍCI DVOU BESED

Nejprve na půdě ostravského Gymnázia Olgy Havlové a poté také v Mléčném baru NAPROTI se 6. října debatovalo o současné situaci na Ukrajině. O dopadech válečného konfliktu na péči a zabezpečení základních potřeb handicapovaných hovořili Mykola Duloglo a Volodymyr Dumanskyi. Pozvání organizátorů Evropských dnů handicapu přijal také ředitel Občanského institutu Roman Joch a kameraman České televize Luděk Ondruška. Ten přivezl dva dokumenty o životě ve válečné zóně Donbasu a z kyjevského Majdanu.

Dopolední setkání bylo připraveno pro studenty 1. a 2. ročníků gymnázia. „Jde hlavně o účastníky mezinárodního projektu Solidarita bez hranic, v němž spolupracuje Česká republika, Španělsko, Itálie, Německo, Turecko a Slovensko. Studenti se zapojují do dobrovolnických aktivit, navštěvují domovy seniorů, pracují jako asistenti vozíčkářů nebo pomáhají v útulku pro týraná zvířata,“ uvedla ředitelka gymnázia Jana Huvarová.

Genezi konfliktu na Ukrajině osvětlil Roman Joch. Mykola Duloglo popsal, jak se pracuje na Ukrajině s handicapovanými dětmi a co jim nejvíc chybí. „Mnoho dětí se po černobylské havárii rodí s postižením. V souvislosti s probíhající válkou také přibývá zraněných a lidí, kteří musí podstupovat léčbu a rehabilitaci. V roce 1995 vytvořilo 40 rodin s postiženými dětmi organizaci Ayurveda. Teď máme už 230 rodin. Naším cílem je, aby měly plnohodnotný život i přesto, že jsou mnohdy těžce mentálně či fyzicky handicapované. Začali jsme pracovat i s lidmi, kteří se vrátili z válečného konfliktu,“ uvedl M. Duloglo, ředitel Ayurvedy.

„Situace handicapovaných byla na Ukrajině složitá i v době míru. V Oděse registrujeme tisíce nucených přistěhovalců. Nejhůř jsou na tom rodiny s dětmi, senioři a postižení. Velice aktivní v pomoci jsou dobrovolníci, podnikatelé i armáda. Problémy máme s ubytováním, stravováním. Péče nebo vzdělávání handicapovaných dětí stojí bohužel úplně mimo hlavní proud,“ popsal V. Dumanskyi.

Hlavním posláním sdružení Ayurveda je pomáhat lidem se zdravotním postižením najít uplatnění ve společnosti. „Podařilo se nám vybudovat a zajistit provoz rehabilitačního centra, vytvořit postupy pro rehabilitaci postižených osob a ve spolupráci s místní školou iniciovat projekty zaměřené na inkluzivní vzdělávání,“ doplnil M. Duloglo.

Osobní svědectví ukrajinských hostů doplnilo promítnutí dvou krátkých dokumentárních filmů Luďka Ondrušky. „Na Donbas jsem se dostal s organizací Člověk v tísni. Tamní lidé mi velmi učarovali. Žijí ve válečné zóně, maximálně si pomáhají a jsou neobyčejně vstřícní,“ řekl.

„Besedy přinesly pohled na život handicapovaných zase z jiného úhlu. Zejména pro studenty, kterých se dopoledne sešla necelá stovka, to bylo jistě nové poznání,“ sdělila ředitelka Asociace Trigon Olga Rosenbergerová, která je hlavní manažerkou Evropských dnů handicapu.

Kdo zavítal na setkání s ukrajinskými hosty do Mléčného baru NAPROTI, mohl si zároveň prohlédnout výstavu výtvarných prací s názvem Vezmi štětec, pastelku a tužku. Dvě desítky obrázků a stejný počet keramických výrobků dětí a mládeže s psychickým onemocněním z MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení v Opavě budou k vidění až do 5. listopadu.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036