Rubriky
Aktuality EDH 2021

Co víš o EU? Děti vyplňovaly test a točily i video

Ve dnech od 7. do 12. října 2021 se uskutečnil už 14. ročník vědomostní soutěže Co víš o EU?, kterou uspořádala v rámci Evropských dnů handicapu Základní škola, Kpt. Vajdy v Zábřehu ve spolupráci s Asociací TRIGON a s podporou Konzulátu Polské republiky v Ostravě, statutárního města Ostravy a Eurocentra.  

„Při přípravě soutěže jsme doufali, že se opět všichni po roce sejdeme v naší škole, ale vzhledem k situaci a pandemickým opatřením v Polsku a na Slovensku celá soutěž opět probíhala online. Pozvali jsme deset škol z Česka, Polska a Slovenska, účastnilo se jich osm,“ řekla za organizátory akce Hana Václavíková.  

Ústřední téma Voda je život zní sice poněkud obecně, ale děti k jednotlivým úkolům přistupovaly s nadšením a nebývalou invencí. Vědomostní část soutěže byla zaměřena na test o vodstvu a živočiších, otázky se týkaly také oblasti vodního hospodářství, životního prostředí i aktivit souvisejících s rekreačními a volnočasovými aktivitami. 

„Soutěžící měli za úkol vytvořit rovněž velký plakát nebo billboard na téma VODA. Usnadnili jsme jim vše už v zadání výtvarné části soutěže. Mohli například ztvárnit vodu v přírodě, vodu v chráněné krajinné oblasti, vodu a životní prostředí, vodu ve městě a podobně. Tvůrčí proces pak děvčata a chlapci natočili a připravili prezentační video. Musím říci, že jednotlivé práce byly velmi nápadité a celkový výsledek vynikající,“ uvedla H. Václavíková s tím, že vybrat nejlepší bylo pro porotce opravdu velmi těžké. Nakonec se na nejvyšší stupínek pomyslně postavili žáci Szkoly Podstawowej  z polského města Ratiboř, Spojená škola internátní ze slovenské Prievidze, ZŠ Těšínská ze Slezské Ostravy a ZŠ Kpt. Vajdy z Ostravy-Zábřehu.