Rubriky
Aktuality EDH 2022

Maraton příprav Evropských dnů handicapu byl odstartován

Existuje třicet let a mezinárodní projekt Evropské dny handicapu (EDH) se stal fenoménem. Každý rok na podzim je bezesporu důležitou a dnes už tradiční akcí, která svými jasnými požadavky a novými formami spoluvytváří a zlepšuje život lidí s postižením, reaguje na aktuální otázky zkvalitňování sociální i zdravotní péče a vzdělávání znevýhodněných skupin v kontextu priorit Evropské unie a v souladu se závazky přijatými v rámci Evropského pilíře sociálních práv. Jubilejní 30. ročník EDH 2022 se letos uskuteční ve dnech od 4. do 6. října, a to v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

„Odbornou část, nejexponovanější část EDH, připravujeme společně s experty zdravotně sociální oblasti a školství. Mezinárodní multioborovou konferenci tentokrát zaměříme na aktuální otázky související se vzděláním a sociální politikou. Konference se uskuteční 4. října v Multifunkční aule GONG Dolních Vítkovic, kam se po dvou letech opět vracíme. Na následující den jsou připraveny kulaté stoly s tématy, která jsou předpokladem pro úspěšnou integraci znevýhodněných osob, jako jsou dostupné bydlení a práce, která se musí vyplatit,“ říká ředitelka pořádající Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.

Prestižní ocenění Křišťálový kamínek budou předána výjimečným osobnostem již pošestnácté na stejnojmenném slavnostním večeru v sále tzv. Starých koupelen Dolní oblasti Vítkovic. Asociace TRIGON poděkuje jednotlivcům a organizacím za jejich osobní nasazení a záslužné aktivity. „Zvláště v dnešní době chceme upozornit na pozitivní vzory v naší společnosti a poukázat na to, že nejsme k dobrým činům lhostejní,“ dodává O. Rosenbergerová, která se už dnes těší spolu s členy organizačního týmu, až po týdnech příprav zase přivítá účastníky, partnery a přátele z celé Evropy. Celé hodiny se bude diskutovat, prezentovat, jedno setkání bude přecházet do dalšího a mezinárodní projekt s vysokou ambicí opět prověří zkušenosti i důvěru ve vlastní schopnosti.

Doprovodný program EDH 2022 je také letos „rezervován“ pro už 15. ročník vědomostní soutěže s názvem Co víš o EU?, do které se zapojují týmy dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami z České republiky, Polska a Slovenska, a výtvarná soutěž s podtitulem Dělání všechny smutky zahání.