Rubriky
Nezařazené

Evropské dny handicapu 2009 byly slavnostně zahájeny

Mottem Asociace TRIGON je „dělat svět barevný a radostný“. V tomto duchu se nesou letošní Evropské dnyhandicapu. Týdenní program už sedmnáctého ročníku je vyústěním celoroční mezinárodní spolupráce. Do moravskoslezské metropole se sjeli odborníci z Francie, Itálie, Polska, Slovenska a České republiky v oblasti vzdělávání dětí a mládeže s poruchou autistického spektra.

Primátor Ostravy Petr Kajnar, který převzal záštitu nad celou akcí, slavnostně zahájil Evropské dny handicapu 5. října. „Evropská kultura v sobě spojuje dvě dědictví – jedno barbarské, řecké, s důrazem na výkonnost, sílu a s nemilosrdností vůči slabším. To druhé, židovské – novozákonní, přináší opačné základní poselství, a to miluj bližního svého. Velmi si vážím lidí, kteří z vlastní vůle přetvářejí svět a pomáhají těm, kteří z nějakého důvodu stojí na jeho okraji. Nedovedu si představit Evropu bez snahy podat pomocnou ruku lidem jakkoli vyloučeným ze společnosti, ať jsou to sociálně nebo janak handicapovaní. Je důležité neustále vytvářet podmínky pro tyto menšiny, poskytnout jim možnost, aby jejich život měl smysl a mohli ho prožívat s radostí a láskou. Jsem rád, že město Ostrava a dny handicapu k tomu přispívají,“ řekl primátor P. Kajnar.

Viceprezident správní rady asociace AFPE Yannick Besnier připomenul, že spolupráce mezi Francií, Českou republikou a Itálií trvá jedenáct let. „V prosinci 1998 se u nás v Bretani ozval telefon. Volala ředitelka speciální školy Eva Sroková a hledala školu, s níž by mohly být navázány kontakty. A už v lednu jsme se zúčastnili v Ostravě první konference na téma autismus. Od té doby se asociace AFPE a Zlatý déšť podílely na sedmi ostravských konferencích. A my zase pravidelně vítáme zástupce ostravských zařízení, Asociace Trigon i italské EPTY u nás. Jsme instituce, která se věnuje vzdělávání sociálních pracovníků. Za posledních deset let došlo k vzájemné výměně zkušeností i poznatků. Letošní konference je velkým očekáváním a věřím, že přinese další obohacení, jak postupně přibližovat svět handicapovaných a zdravých lidí.“

„Pokud všichni chceme zapojit handicapované do většinové společnosti, do standardního života potřebujeme zákonné veřejnoprávní podmínky a změnu přístupu většinové populace, každého z nás. Jsem členem výboru Evropského parlamentu, který má na starosti veřejné zdraví a zabývá se legislativními podmínkami pro usnadnění života handicapovaným občanům. Ovšem i zákonodárci bývají velmi odtrženi od běžného života. Před osmi lety jsem byl členem stálé delegace při Radě Evropy. Ta má v náplni práce hájit zájmy zdravotně postižených. V roce 2002 se členkou stala senátorka Daniela Filipiová, která je upoutaná na invalidní vozík. Málokdo si dovede představit to zděšení, když se zjistilo, že v celé budově není bezbariérový přístup ani toaleta. Prostě budova v praxi vůbec s handicapovanými nepočítala. Pokud mohu s nadsázkou říci – podařilo se nám, aby každý občan, zdravý i s postižením, mohl v klidu navštívit vrcholné instituce Evropské unie i Evropy. A proto si velmi cením práce nevládních a neziskových organizací, které se snaží vyplnit mezeru mezi vrcholnými institucemi a občany,“ řekl europoslanec Miroslav Ouzký, člen výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví Evropského parlamentu.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036