Rubriky
Nezařazené

Handicapovaní jsou v Evropě rovnocennými partnery

elegace Asociace Trigon Ostrava se od 6. do 12. května 2009 zúčastnila v italské Bologni setkání čtyř asociací z Francie, Itálie a České republiky, které jsou sdruženy v ATAE.

„Hlavním cílem naší pracovní cesty bylo zhodnotit činnost za uplynulé období a domluvit další spolupráci.Jelikož jde o mezinárodní projekt, jsme rozhodnuti dosáhnout na finanční prostředky Evropské unie,“ řekla bezprostředně po svém návratu ředitelka Asociace Trigon Olga Rosenbergerová. Během tříletých vzájemných kontaktů se osvědčily výměnné pobyty a stáže odborníků, pokračovat bude vzdělávání pracovníků jednotlivých asociací v komunikaci a také rozšiřování spolupráce v rámci Evropských dnů handicapu v Ostravě. Prioritou příštího roku se tedy pro všechny asociace Evropy včetně ostravského Trigonu stává zcela zákonitě otázka financování neziskového sektoru.

„Italské i francouzské asociace mají v tomto ohledu sice určité problémy, ale rozhodně menší než u nás. Jednoduše řečeno, jsou nejméně o třicet pět let dál. Podstatný rozdíl je, že v České republice musí neziskovky žádat o peníze každý rok. V Itálii i Francii mají organizace zajištěno nejen více zdrojové financování, ale jednotlivé projekty jsou několikaleté a postavení lidí v neziskovém sektoru je tak jistější a může být vystavěno na profesionálních základech. U nás je důsledkem krátkodobého financování, obvykle v horizontu jednoho roku, docela obtížně nacházet a zaměstnávat odborníky. Bez perspektivy být zaměstnán déle než rok prostě nelze vytvořit tým kvalitních pracovníků. Nakonec vždycky dají přednost dlouhodobé práci před každoroční nejistotou, zda daný projekt, v němž se profesně angažují, bude vůbec pokračovat. Specifiku českého systému financování neziskových organizací naši zahraniční partneři dodnes nepochopili,“ uvedla O. Rosenbergerová.

Činnost občanského sdružení Modrý motýlek, které je součástí Asociace Trigon, prezentovala v Itálii jeho předsedkyně Hana Navrátilová. „Italové ani Francouzi se mne zpočátku neustále vyptávali, proč vlastně pracuji ve škole jako učitelka a ve svém volném čase zároveň v Modrém motýlku. Kroutili nechápavě hlavami. Ovšem naše aktivity ve využití volného času, preventivní programy a zejména rekondiční a poznávací pobyty pro handicapované žáky a studenty do 18 let je mimořádně zaujaly,“ řekla H. Navrátilová. Pro ni samotnou bylo nejdůležitější poznání, že úspěch práce s lidmi se specifickými potřebami vychází v partnerských zahraničních organizacích ze spolupráce: rodič, škola, úřad. „A velkou roli hraje všudypřítomná úcta k handicapovaným. Na každém kroku jsme cítili, že lidé s nejrůznějším postižením jsou pro všechny naprosto rovnocennými partnery. Moc bych si přála, aby tomu tak bylo i v České republice,“ dodává.

Mezinárodní dialog bude v Ostravě pokračovat hned příští týden. Už v pondělí 18. května přijedou na pozvání Asociace TRIGON na stáž do škol různého stupně zaměřených na žáky se specifickými potřebami dva zástupci italské partnerské EPTY.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036