Rubriky
Aktuality EDH 2022

Křišťálové kamínky byly rozdány

V úterý 4. října krátce před dvacátou hodinou skončilo předání prestižního ocenění Křišťálový kamínek 2022, které získalo pět nominovaných osobností a organizací za záslužné aktivity a pomoc lidem se zdravotním nebo psychickým onemocněním.

Slavnostní večer 30. ročníku mezinárodního projektu Evropské dny handicapu uspořádala už pošestnácté Asociace TRIGON. Držitelům ocenění děkovali a blahopřáli představitelé města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dlouhým potleskem téměř dvě stovky hostů z České republiky i zahraničí v zaplněném sále Starých koupelen v Dolní oblasti Vítkovic. Koncert nazvaný Hudební a taneční procházka Evropou, který připravili žáci, studenti a pedagogové Lidové konzervatoře a Múzické školy, Křišťálový kamínek 2022 zakončil.

Křišťálový kamínek 2022 získali:

ZUZANA TVRDÁ

překladatelka a vášnivá sportovkyně, ABC o. p. s. Ostrava

Ačkoli se sama narodila s handicapem, nikdy nic nevzdala. Je to obrovská bojovnice. Dnes podporuje a pomáhá svými aktivitami a osobním příkladem lidi okolo sebe, a to nejen s handicapem.

Letos jela v dresu organizace ABC, která poskytuje služby rodinám dětí s autismem, jejich blízkým i odborné veřejnosti pětidenní Metrostav cyklo handy maraton. 

www.autistickedite.cz

MIKULÁŠ ĎURKO

hudební pedagog a muzikoterapeut, Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava

Je vyhledávaným odborníkem v oblasti muzikoterapeutických technik a vynikajícím pedagogem hudebních oborů. Současně je expertem na braillovo písmo a notopis nevidomých.

Využívá svých obrovských zkušeností a znalostí člověka s handicapem a předává je dál. Rád říká, že sice třicet let učí, ale pořád se má co učit. Pro své kolegy i žáky je velikým vzorem, jak pracovním nasazením, tak odhodláním zdolávat životní překážky a vůli čelit nepřízni.

www.lkms.cz

ČTYŘLÍSTEK – CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA

Ve Čtyřlístku úspěšně už několik let probíhají změny v souvislosti s Koncepcí transformace sociálních služeb zajišťovaných příspěvkovými organizacemi a úspěšné začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti. V centru nabízejí pobytové služby sociální péče v pěti domovech a v chráněném bydlení pro osoby se zdravotním postižením, služby sociální péče formou podpory samostatného bydlení, ale také základní sociální poradenství, ošetřovatelskou a rehabilitační péči u pobytových služeb a služby sociální prevence v sociálně-terapeutických dílnách.

www.ctyrlistekostrava.cz

JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE – KOJENCI A DĚTI, Městská nemocnice Ostrava

Tato JIP Městské nemocnice Ostrava je jedno ze stěžejních oddělení dětského lékařství. Portfolio pacientů je rozmanité, od běžných onemocnění až po život ohrožující stavy, které končí chronickou nebo dokonce paliativní péčí. Kolektiv tvoří kromě lékařů, 10 erudovaných sestřiček, jedna staniční sestra a jedna sanitářka, které ve dvanáctihodinových službách dennodenně pečují o děti s handicapem. Svým dětským pacientům se snaží poskytovat kvalitní, profesionální, ale zároveň přívětivou, laskavou a domácí péči.

www.mnof.cz

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM, Pardubický kraj

Organizace poskytuje sociální služby pro rodiny s dětmi a osoby s poruchami autistického spektra. Vedle sociálních služeb centrum zajišťuje řadu aktivizačních služeb a integračních aktivit, jako jsou příměstské tábory a pobyty, canisterapie, muzikoterapie a nejrůznější volnočasové aktivity.

Od roku 2019 realizuje kromě jiného komunitní pobytovou službu – Homesharing. S Dětmi úplňku mentoruje dalších osm organizací z celé České republiky, aby se právě Homesharing stal zavedenou pomocí a podporou pro pečující rodiny dětí s mentálním, kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.

www.ric.cz