Rubriky
Nezařazené

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK – OCENĚNÍ

Večer 5. října byli vyhlášeni držitelé prestižních ocenění Křišťálový kamínek 2016. „Někdy bývají podobné tituly a ocenění poněkud nadnesené a hodně formální, ale jsem ráda, že v případě Křišťálových kamínků to v žádném případě neplatí. Ani letos neměla hodnotící komise lehkou úlohu vybrat ze dvou desítek nominací čtyři jména,“ řekla ředitelka Evropských dnů handicapu Olga Rosenbergerová.

Odborná porota rozhodla také o zvláštním poděkování dětskému a dorostovému psychologovi Přemyslu Mikoláši, který se věnuje komplexní práci s rodinami žijícími s autismem a vnitřním neklidem víc než deset let. Na otázku, proč se právě o autismu v poslední době tak hodně mluví, odpověděl: „Jedním z důvodů je nárůst počtu dětí s poruchou autistického spektra, dalším vznik silných skupin jejich rodičů sdružených ve spolcích. Autismus s námi vždycky byl, je a bude. Nicméně si myslím, že by neměl zůstat takto izolovaný, protože existují další skupiny dětí a dospívajících jako ty s poruchou aktivity a pozornosti, vývojovou dysfázií, schizofrenií, depresivními stavy, Tourettovým syndromem a dalšími vzácnými onemocněními. I těm je potřeba poskytnout péči a podporu.“

KŘIŠŤÁLOVÝ KAMÍNEK 2016 ZÍSKALI:

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.,

za dlouhodobou práci s mimořádnými výsledky ve prospěch osob s handicapem, rozsáhlou vzdělávací a osvětovou činnost a zejména za aktivity, které vedou ke zlepšení života lidí s poruchami autistického spektra v České republice i zahraničí.

– Psycholožka, která se v České republice jako první specializovala na práci s dětmi s poruchami autistického spektra je spoluzakladatelkou Národního ústavu pro autismus, kde také působí jako metodická ředitelka odborných programů. Je autorkou řady odborných článků a publikací. – Věnuje se přednáškové a supervizní činnosti ve zdravotnických, sociálních i vzdělávacích zařízeních. Podílí se na realizaci řady projektů a grantů, které zlepšují situaci lidí s pervazivními vývojovými poruchami v České republice i zahraničí. – Za nastavení modelu systémové péče o osoby s autismem, který NAUTIS úspěšně uvedl v život, a za osvětovou činnost, vzdělávací programy a partnerskou spolupráci získala Kateřina Thorová členství v mezinárodní organizaci Ashoka, která vyhledává a sdružuje po celém světě nejvýznamnější sociální inovátory.

JUDr. Dagmar Zápotočná, MBA

za odbornou pomoc a spolupráci s neziskovými organizacemi, za aktivní a průkopnickou činnost ve prospěch lidí s postižením a neocenitelnou podporu těm, kteří pomáhají osobám s autismem.

– Zakladatelka Asociace pomáhající lidem s autismem APLA – Vysočina je aktivní členkou spolku AUTISTIK.- V celorepublikovém měřítku se podílí na práci Odborné skupiny pro speciální vzdělávání při Národním ústavu pro vzdělávání a na práci Odborné skupiny při Vládním výboru zdravotně postižených občanů pro řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra. – Dagmar Zápotočná vzhledem ke své profesi doktorky práv spolupracuje na legislativních návrzích ve prospěch osob s postižením v oblasti školství a sociálních věcí. Poskytuje právní a metodickou podporu mimo jiné i rodičům dětí s postižením, kteří usilují o jejich integraci do běžných škol.- Je zakladatelkou a vůdčí osobností ojedinělého INTEGRAČNÍHO CENTRA SASOV, které podporuje smysluplné využití volného času mladých lidí s postižením, napomáhá integraci postižených do společnosti, podporuje a rozvíjí vzniklé sociální vazby.

Zdeňka Šupíková

za dlouholetou dobrovolnou a obětavou práci pro lidi s handicapem, kterým se snaží pomocí sportovních aktivit a organizováním společenských akcí ulehčovat a zpříjemňovat život.

– Velká sportovkyně tělem i duší se tělovýchovným činnostem věnuje už více než 60 let.- 10 let byla předsedkyní „Sport pro všechny“ v jednotě VOKD Poruba, za což dostala Zlatý Tyršův odznak. Dnes kondičně cvičí v Centru volného času v Porubě, v Domě pokojného stáří v Heřmanicích cvičí se seniory a od roku 2006 pravidelně dochází za parkinsoniky, pohybem a dobrou náladou do ostravského klubu PARKINSON HELP.- Paní Zdeňka Šupíková je v klubu velmi oblíbená, všichni si jí nesmírně váží pro její široké srdce, nezištnou pomoc a dar trpělivosti a lásky.- Řídí se heslem: Život je pohyb a pohyb je život! Tvrdí, že není důležité, kolik let člověk žije, ale jak dny, měsíce a roky prožívá. Není důležité být první a všude, ale podstatné je, být vždy ve správnou dobu na správném místě.

Tomáš Pětník

za profesionální práci a neúnavnou a aktivní pomoc při propojování světů zdravých a handicapovaných ve společnosti.

Tomáš Pětník do Ostravy nemohl přijet, ocenění Křišťálový kamínek za něj převzala Tereza Ivičičová, manažerka PR a marketingu z Centra Kociánka.

– Mladý muž je upoután na elektrický vozík, přesto je akčnější než někteří zdraví lidé. Původně začínal jako asistent velmi úspěšného Integračního projektu, jehož cílem je začlenění a integrace dětí a dospělých s různým postižením do společnosti pomocí široké nabídky volnočasových aktivit a pobytů mimo Centrum Kociánka.- Každý den přivádí do areálu Kociánky žáky základních, středních škol a diagnostických ústavů a seznamuje je s uživateli centra a jejich osudy. Neúnavně s plným nasazením a nadšením připravuje spoustu společenských aktivit, počínaje hraním boccia a konče terapiemi se zvířaty.- Pro Tomáše Pětníka neexistují žádné překážky a může být velkým vzorem pro ostatní lidi s handicapem.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036