Rubriky
Nezařazené

STŘEDEČNÍ WORKSHOPY

TERAPEUT MUSÍ DBÁT NA DŮSTOJNOST ČLOVĚKA DOKONCE VÍC NEŽ RODIČ, ZAZNĚLO NA WORKSHOPU

Tři workshopy tematicky navazující na konferenci XXIV. ročníku Evropských dnů handicapu mohli během 5. a 6. října navštívit speciální pedagogové i rodiče dětí s autismem. O účast byl mimořádně velký zájem, a tak se v učebnách ostravského Speciálně pedagogického centra na ulici Kpt. Vajdy sešlo na každou z akcí přes dvacet zájemců.

PROBLÉMOVÝ STUDENT V MÉ TŘÍDĚ. JAK MU MOHU POMOCI?

Na konkrétní postupy práce s dítětem s autismem, ale také důležitost stanovení diagnózy a hodnocení chování žáka se stočila diskuze na workshopu Nely Grzegorczyk-Dłuciak, speciální pedagožky z Polské asociace behaviorální terapie.

„Dětí s problémy je stále víc a 93 procent ředitelů škol, se kterými jsme v kontaktu, nám potvrdilo, že při práci s nimi mají jisté potíže,“ řekla N. Grzegorczyk-Dłuciak s tím, že pokud ve třídě existuje problémový žák a učitel nezasáhne, trpí celý kolektiv. Takový student navíc může vytvářet negativní obraz o škole a do určité míry zmenšovat její prestiž.

„Na fakultách nás učí, jak děti rozvíjet, podporovat a milovat. Ale nikdo mě nenaučil, co dělat, když mi žák strčí prst do oka nebo v hodině vyskočí na lavici a začne zpívat,“ svěřila se. Na druhou stranu podle ní učitelé sami sobě dovolují, aby snížili požadavky na efektivitu, a jsou v zajetí pocitu, že výchovou se mají zabývat výhradně rodiče.

Účastníci se zároveň během živé debaty dozvěděli, že diagnóza není alfou a omegou práce s problémovým dítětem. „Může učitele navést, ale nejdůležitější pro něj musí být najít, v jakých sférách problémové dítě funguje, kde se práce daří,“ zdůraznila speciální pedagožka. Popsala také systém hodnocení chování žáků v Polsku, přidělování bodů a možnosti odměňování.

Nácvik sociálních dovedností u dětí v mateřské škole a na 1. stupni základní školy

„Nemůže existovat dobrá práce bez součinnosti s rodinou, stojí za to poslouchat, co říká rodič i učitel. A vždy je potřeba se dohodnout,“ zdůraznila na svém workshopu Beata Ignaczewska.

Nastínila dovednosti, které by mělo dítě zvládnout před příchodem do mateřské školy – jako například krátké klidné sezení, schopnost nápodoby a podobně. Vše je vhodné zanést do terapeutického plánu. Zároveň je velmi důležité stanovit si, za co dítě s problematickým chováním bude chváleno.

Ředitelka polského Centra behaviorální terapie mluvila také o odměnách: „Ty musí být různorodé, protože když budeme v odměnách nepružní, i autista se stane nepružným.“ Speciálně vyzdvihla nutnost dbát na důstojnost osob s autismem. Maminky podle ní často zapomínají, že jejich dvacetiletý syn není pětiletý chlapeček. Je nanejvýš vhodné, aby je terapeut vedl k novému vnímání dítěte.

Možnosti ovlivnění očekávání rodin a učitelů při přijetí dítěte s autismem

Třetí workshop vedl psycholog Přemysl Mikoláš. Zaměřil se na zvládání očekávání a práci s nimi. „Co můžeme s našimi očekáváními udělat?“ – ptal se například. Společně s účastníky pak definoval, že je každý může změnit, naplnit, ponechat si nebo odložit.

Prostřednictvím několika krátkých cvičení demonstroval pocity dítěte s autismem, které mohou vyvolat nesprávně zvolené přístupy a školní metody. Doplnil je příklady z pedagogické praxe a své práce v pedagogicko-psychologické poradně.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036