Rubriky
Nezařazené

NEFORMÁLNÍ ROZHOVORY

V NEFORMÁLNÍCH ROZHOVORECH ZAZNĚLO MIMO JINÉ, ŽE BEZ SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ JE INTEGRACE DĚTÍ A MLÁDEŽE S HANDICAPEM NEMYSLITELNÁ

Týden Evropských dnů handicapu dal odborníkům na vzdělávání a zaměstnávání handicapovaných lidí prostor nejen pro pronášení příspěvků zpoza řečnického pultíku, ale také možnost setkat se neformálně u šálku kávy či diskutovat v rámci workshopu. Ačkoli se do Ostravy sjely osobnosti z USA, Francie, Itálie, Maďarska i Slovenska, na jednom se shodli všichni – integrovat znevýhodněné děti a mládež je možné pouze citlivě a s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Mimo zasedací sály také například zaznělo:

„Evropské dny handicapu, dříve Česko-francouzské dny, mají zásadní vliv na vnímání problematiky znevýhodněných spoluobčanů. Před dvaceti lety jsme obdivovali francouzské kolegy, stejně tak oni obdivovali entuziasmus a nadšení našich pracovníků při práci s postiženými dětmi a mládeží. Teď můžeme s klidným svědomím říci, že jsme je v komplexní péči o tyto děti dohnali. Jediné, co nám ještě schází, jsou finanční prostředky. Velmi mně vadí, že do debaty ohledně integrace handicapovaných dětí v České republice vstupují diletanti a fundamentalisté, kteří vidí pouze obrovské peníze z Evropské unie, nikoli zájmy a potřeby samotných dětí a organizací, které o ně pečují. Závěry konference, které budou výborným vodítkem pro rozhodování v parlamentu při novelizaci školského zákona, jsou přitom jednoznačné – integrace bude možná až po vytvoření podmínek, a to ještě ne u všech dětí.“ – Jaroslava Wenigerová, zakladatelka Česko-francouzských dnů, bývalá poslankyně

„Pokud se týká zaměstnávání handicapovaných, musím říct, že situace na Ostravsku není nijak růžová. Stejně, jako je málo míst obecně pro všechny zájemce, ani pro ty znevýhodněné jich není nadbytek. Úřad práce momentálně realizuje jeden projekt na podporu zaměstnávání handicapovaných, druhý je vyhlášený. Velice dobrou spolupráci máme s Asociací Trigon, a to zejména v pracovní rehabilitaci. Pozitivní také je, že nový ministr práce a sociálních věcí je velmi nakloněn větší spolupráci se zaměstnavateli. Proto byly posíleny úřady práce o specialisty, kteří budou mít na starost kontaktování zaměstnavatelů a vyhledávání možných pracovních příležitostí, a to i pro handicapované.“ – Yvona Jungová, ředitelka Úřadu práce v ČR – krajská pobočka Ostrava

„Vždy musíme brát ohled na schopnosti dítěte, jak moc rychle jde dopředu. Velice důležitá je také spolupráce s rodinami postižených dětí. Často trvají na integraci dítěte do běžné školy za každou cenu, ne vždy je to však možné nebo potřebné. S nevhodně zvolenou integrací už máme bohužel i špatné zkušenosti. Dítě, které se ze školy musí vrátit do zdravotněvýchovného ústavu, to bere jako svou prohru. Je proto nezbytné doplnit systém integrace a
jejího vyloučení o mezistupeň, integraci částečnou, přizpůsobivou…
České republice bych doporučila najít více forem a modelů zapojení dětí a mládeže do vzdělávání. Není jeden jediný a nejlepší způsob. Pro některé dítě s handicapem je důležité uznání, kterého se mu dostane prostřednictvím školního vzdělání, u někoho to bude spíš chování, někdo dá přednost praktickým zkušenostem a dovednostem. Nesmíme ale zapomenout, že v dnešní době totální inkluze máme stále nedostatek vyškolených a kompetentních vyučujících. A je to právě speciální pedagogika, která musí být doplňujícím faktorem ve vzdělávání pedagogů.“ – Martine Galliou-Jubil, vedoucí zdravotně-vzdělávacího ústavu pro děti a mládež od 6 do 20 let z Les Genêts d‘ Or, Francie

„Evropské dny handicapu vnímám jako přínosnou výměnu zkušeností a také posilování odborného názoru, že integrace dětí s handicapem nesmí být prováděna bezhlavě a neodborně. Vždy musíme dbát na to, které dítě integraci unese a které ne. O inkluzi slýcháme od lidí, kteří se speciální pedagogikou nikdy nepřišli do kontaktu, nevidí, co je podstatné a jak je potřeba získat patřičnou odbornost.
Bohužel musím říct, že vedoucí fakult českých vysokých škol stále nepochopili, že je potřeba, aby i běžní fyzikáři, matematici a češtináři byli vzděláni ve speciální pedagogice. Jen populisté tvrdí, že všechny děti lze integrovat. Nevědí, co říkají.“ – Jiří Pilař, Asociace speciálních pedagogů ČR

„V Itálii velice dobře funguje spolupráce úřadů a sociálních družstev. Obec si uvědomuje, že pokud dá zakázku nám, postaráme se o její provedení, zaměstnáme lidi s handicapem a oni pak nebudou žádat finanční podporu, protože si sami peníze vydělají.
Každá firma má podle své velikosti ze zákona povinnost zaměstnat také adekvátní počet handicapovaných osob. Pokud tak nečiní, čekají ji výrazné sankce. Má ale možnost dát zakázku sociálnímu družstvu a my už se o pracovníky postaráme. Je to výhodné pro všechny.“ – Francesco Spoto, pedagog, Cooperativa Sociale CILS, Cesena, ItáliePR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036