Rubriky
Aktuality EDH 2021

Pozvánka na účast ve výtvarné soutěži

Při příležitosti Evropských dnů handicapu bychom Vás, respektive Vaše nadané kreslíře a malíře, rádi pozvali k účasti ve výtvarné soutěži dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami.

Téma výtvarné soutěže: MOJE NEJVĚTŠÍ ŠTĚSTÍ

Co je klíčem ke štěstí? Každý z nás usiluje o to, aby jeho život měl smysl, aby se blízkým dobře dařilo, aby byli všichni kolem zdraví… Hledání štěstí je sice základní lidská potřeba, ale pro každého z nás představuje něco jiného.

Co to vlastně je, co zažehne vnitřní jiskru, spokojenost a krásu? Co vykouzlí na tváři laskavý a vlídný úsměv? Pokud to člověk ví a zná, má vyhráno.

Soutěžní podmínky 

 • Účastnit se mohou:
  • děti a mládež do 26 let se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vzdělávací, sociální a zdravotní instituce se zaměřením na tuto cílovou skupinu.
 • Za organizaci může být zasláno nejvýše 20 výtvarných prací. Jednotlivec může přihlásit pouze jednu práci!
 • SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
  • I. kategorie                        do 6 let
  • II. kategorie                       6–11 let
  • III. kategorie                      12–15 let
  • IV. kategorie                     15–26 let
  • V. kategorie                       skupinové práce
 • Výtvarné práce musí být opatřeny iniciálami autora, názvem obrázku, věkovou kategorií a kontaktem na organizaci, za kterou se autor soutěže účastní.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje každá organizace nebo instituce souhlas s prezentací autorského díla na veřejnosti i s tím, že Asociace TRIGON může dílo použít k propagačním či jiným účelům (např. na webových stránkách, facebookovém profilu, v elektronických prezentacích a dalších tištěných materiálech souvisejících s obecně prospěšnou činností organizace), a to bez nároku na autorský honorář a jiné uplatnění autorských práv.
 • Z důvodu následné prezentace výtvarné soutěže se zaslané výtvarné práce nevracejí.
 • UZÁVĚRKA SOUTĚŽE je 30. června 2021!
 • Obálky se soutěžními pracemi posílejte na adresu: Asociace TRIGON, o. p. s., Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba. Na obálku nezapomeňte připsat heslo: VÝTVARNÁ SOUTĚŽ. Koordinátorkou výtvarné soutěže je Lucie Peterková, mobil: 770 164 382, e-mail: lpeterkova@asociacetrigon.eu.

Deset autorů nejhezčích obrázků, které vybere odborná komise, bude oceněno a jejich práce budou prezentovány v rámci chystané výstavy na podzim letošního roku. Datum a místo upřesníme během září.