Rubriky
Aktuality EDH 2021

Příprava podzimních Evropských dnů handicapu vstupuje do finále

Ačkoli to ještě před pár týdny vypadalo, že se letošní Evropské dny handicapu (EDH) v Ostravě konat nebudou, lehce nepříznivá situace, včetně té pandemické, se nakonec překvapivě změnila a Asociace TRIGON spolu se svými partnery, zejména s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Základní školou Kpt. Vajdy v Zábřehu a dalšími, může oznámit, že od 5. do 7. října se uskuteční konference REFORMA PSYCHIATRIE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, ocenění autorů výtvarné soutěže MOJE NEJVĚTŠÍ ŠTĚSTÍ, neformální setkání 15 LET S NÁMI a vědomostní klání CO VÍŠ O EU?

„Třídenní projekt zahájíme 5. října speciální akcí. Konferencí s názvem Reforma psychiatrie v Moravskoslezském kraji chceme reagovat na pokračování reformy psychiatrie právě v našem kraji v návaznosti na Národní akční plán duševního zdraví. Vycházíme z předpokladu, že převážná většina zdravotně sociálních služeb je prozatím koncentrována do velkých měst, zatímco v menších obcích je v podstatě nedostupná. Do řízené panelové diskuze v kontextu reálných požadavků chceme zapojit nejen účastníky zdravotnických a sociálních služeb, ale právě i zástupce obcí,“ říká Olga Rosenbergerová, ředitelka z pořádající Asociace TRIGON. Téma reformy psychiatrie v naší společnosti rezonuje a konference tak bude ojedinělou záležitostí, která se určitě zařadí k důležitým i diskutovaným událostem druhé poloviny roku nejen v Ostravě.

Následující den 6. října dopoledne budou oceněni talentovaní výtvarníci. Letos ztvárňují své největší štěstí, a jak se nechala slyšet koordinátorka soutěže, odborná komise bude mít co dělat, aby z došlých několika desítek obrázků vybrala deset nejlepších.

V odpoledních hodinách se pak uskuteční neformální komorní setkání EDH nazvané 15 let s námi. „Celý letošní rok si připomínáme patnáct let Asociace TRIGON. Tiše a bez okázalé pompéznosti. A protože bychom se velmi rádi opět viděli s našimi přáteli, kolegy, podporovateli a příznivci, s nimiž jsme měli čest během těch let úzce spolupracovat, zvolili jsme tento způsob,“ těší se na malou společenskou událost O. Rosenbergerová.

Poslední částí EDH (7. října) je tradiční vědomostní soutěž Co víš o EU? Už čtrnáctý ročník akce se opět zaměří na porozumění a komunikaci mezi dětmi a mládeží se zdravotním postižením, na stírání rozdílů mezi handicapovanými a zdravými a hlavně na úžasnou atmosféru během jednotlivých soutěžních úkolů.

Poznámka: Kompletní program 29. ročníku EDH 2021 bude zveřejněn po potvrzení a doplnění posledních organizačních kroků nejpozději 10. září 2021.