Rubriky
Nezařazené

PŘEDNÁŠKY A „20 LET S NÁMI“

I HANDICAPOVANÍ SE MOHOU O SVÉ FINANCE STARAT ZODPOVĚDNĚ

Pestrý program přednášek a diskuzí s názvem Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním uspořádala 2. října v rámci Evropských dnů handicapu Asociace TRIGON, Asociace finanční a občanské gramotnosti a Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, na jejíž půdě debaty proběhly.

„Základní prevencí finančních a sociálních problémů, a to nejen handicapovaných, je finanční gramotnost. S postupující ekonomickou krizí bude toto téma stále aktuálnější,“ řekl na úvod setkání u kulatého stolu Ivan Noveský z Asociace finanční a občanské gramotnosti.

O tom, jak řeší zadluženost občanů v Třinci, hovořily Ellen Raszková z třineckého městského úřadu a Dolores Czudková z Chráněné dílny ERGON, která ve spolupráci s Třincem a na základě poptávky veřejnosti vybudovala loni poradnu. Zdarma pomáhá občanům v tíživé sociální situaci a společně s právníkem řeší jejich zadluženost. „Zaměstnanci chráněné dílny většinou velice rychle naši společnost opouštěli, protože když měli pravidelný příjem, snadno je našli exekutoři a dávné dluhy jim nechali strhávat z platu. Handicapovaní tak nabyli dojmu, že je lepší nepracovat a dluhy neřešit. Chtěli jsme, aby pochopili, že i tyto situace mají východisko, a nabídli jim poradenství,“ řekla ve svém příspěvku D. Czudková. „Situace s finanční gramotností lidí se znevýhodněním je v Ostravě úplně stejná, ne-li horší,“ potvrdila Olga Rosenbergerová s tím, že během dvou let má devět z deseti klientů Asociace TRIGON se zadlužením vážné problémy.

David Šmejkal z Poradny při finanční tísni, která provozuje pobočku i v moravskoslezské metropoli, poukázal na nejčastější příčiny zadlužování: „Důvody platové neschopnosti bývají nejčastěji ztráta zaměstnání, nemoc, nedostatečná komunikace s věřiteli a naivita. Téměř polovina našich klientů nedokáže příčiny své finanční tísně vůbec rozpoznat.“ Klienty poradny jsou z více než deseti procent také handicapovaní lidé, kteří se ve světě financí těžko orientují.

O zkušenostech z Bretaně mluvila v úvodním bloku Armelle Thomas. Přednášku zaměřila na bydlení lidí s handicapem v kontextu s jejich schopností nakládat s vydělanými penězi. „Pokud nestavíme osoby se znevýhodněním do role pouhých pasivních pacientů, ale dáme jim možnost zapojit se běžného života, dokáží být samostatnější a také, i když většinou s dopomocí, se starat o své finance. Ve valné většině pracují v chráněných dílnách a bydlí buď v domovech, vlastních rodinách nebo vlastních bytech,“ řekla A. Thomas.

Odpoledne se neslo ve znamení panelové diskuze, kterou moderoval Ivan Noveský. Na otázky z publika odpovídali hosté z Francie a Itálie a konkrétní dotazy na téma finanční gramotnosti měli také klienti Asociace TRIGON.

DVACET LET S NÁMI

Ostrava se tento týden opět stala hlavním evropským městem neziskového sektoru.

Jsou to právě neziskové organizace v celé Evropě, které vyvíjejí nové strategie a témata, tvoří projekty a akce, kterými výrazněji než kdykoli dříve oslovují veřejnost. Všechny tyto aktivity v České republice, Itálii, Francii i na Slovensku, ale také v Polsku, Maďarsku, na Ukrajině i v Albánii vycházejí z aktuálních potřeb společnosti.

Evropské dny handicapu výrazně už 20 let přispívají ke zkvalitnění služeb pro občany se znevýhodněním a jejich společenské integraci. Třicet osobností, které stály u zrodu tohoto projektu a aktivně se celou tu dobu podílely na rozvoji služeb pro handicapované jak v oblasti finanční pomoci a podpory, tak v šíření odborných zkušeností, převzalo 2. října večer v Divadle loutek Ostrava na slavnostním setkání „20 let s námi“ pamětní plakety.

„Moje první zahraniční cesta před patnácti lety vedla do Bretaně. Tam jsem si uvědomila, že máme v péči a přístupu k lidem s handicapem zpoždění několika desetiletí. A netýkalo se to například jen speciálních pomůcek, ale především vnímání znevýhodněného člověka jako rovnocenného spoluobčana, který je schopen s větší či menší podporou žít plnohodnotný a samostatný život. Vzpomínám si, jak jsem přesvědčovala maminku mentálně postiženého chlapce, že její dítě může pracovat v prádelně, jak jsem vysvětlovala rodičům postižených dětí, že nemohou být pro své děti zároveň sociálními pracovníky, že našim cílem není mít na papíře stovky klientů, ale poskytovat kvalitní služby těm, kteří to potřebují,“ řekla ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová s tím, že asociace v současné době spolupracuje s 63 státními i nestátními organizacemi a institucemi v celé Evropě.

„A v čem značný náskok vyspělých zemí zůstává? Je to zajištění důstojného chráněného bydlení pro dospělé osoby s handicapem a pracovní uplatnění. V této souvislosti je zapotřebí stále méně předsudků a více odvahy, solidarity a samostatného myšlení. Proto nás čeká ještě hodně práce,“ dodala O. Rosenbergerová.

Závěrečné taneční vystoupení Řeč duše občanského sdružení Bílá holubice umocnilo slavnostní ráz setkání. Představení vzniklo přímo na míru jednotlivým handicapovaným. Výkony všech účinkujících publikum nadchly.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036