Rubriky
Nezařazené

Profesionalizace neziskového sektoru je nezbytná

Mottem Asociace TRIGON je „dělat svět barevný a radostný“. V tomto duchu se nesou letošní Evropské dnyhandicapu. Týdenní program už sedmnáctého ročníku je vyústěním celoroční mezinárodní spolupráce. Do moravskoslezské metropole se sjeli odborníci z Francie, Itálie, Polska, Slovenska a České republiky v oblasti vzdělávání dětí a mládeže s poruchou autistického spektra. A jak říká ředitelka Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová, možná filmový Rain Man by se divil, co dnes autisté s pomocí lidí kolem sebe dokáží.

Na organizaci Česko-francouzských dnů se O. Rosenbergerová podílí od roku 1997. Tenkrát, jak ostatně vyplývá z názvu akce, spolupracovalo město Ostrava s francouzskou Asociací FARES, která sdružovala čtyři neziskové organizace se zaměřením na vzdělávání odborných pracovníků, sociální péči, na profesní uplatnění handicapovaných osob a zajištění jejich volnočasových aktivit. Původně se jednalo o samostatné organizace, které se z důvodu zkvalitnění svých činností rozhodly spojit do větší asociace.

„V následujících letech jsem zařízení Asociace FARES několikrát navštívila a získala jsem tři důležité poznatky. Předně mne zaujala mimořádná profesionalita, kterou provází především zajištění víceletého a vícezdrojového financování neziskových organizací. Ty tak mohou zaměstnat kvalitní pracovníky se smlouvou na dobu neurčitou. Rodiče handicapovaných dětí mají v organizacích své zastoupení ve správní radě a valné hromadě a rozhodně nejsou pracovníky přímé péče, což je, bohužel, stálá bolest některých našich občanských sdružení. Za druhý významný poznatek považuji zcela nový pohled na handicapovaného člověka, který vychází z přesvědčení, že je schopen se samostatně rozhodovat a žít a že potřebuje pouze pomocnou ruku. A to každý individuálně,“ říká ředitelka.

„Ve Francii mne rovněž velmi překvapila vybudovaná síť profesního uplatnění pro handicapovaného člověka s možností samostatného bydlení. Přetržení pupeční šňůry mezi rodiči a dětmi bylo stejné jako u zdravého člověka,“ dodává s tím, že díky přátelským osobním kontaktům oslovila organizace v Itálii a dalších zemích EU. Od tohoto okamžiku začalo hledání cesty, jak společné vize realizovat na přesně stanoveném základě. Tak vznikla Asociace TRIGON. Propojení několika občanských sdružení do stabilní profesionální organizace umožnilo Trigonu stát se plnohodnotným partnerem organizací ze zahraničí. Následovalo podepsání mezinárodní smlouvy o spolupráci a vznik seskupení ATAE. Jednou z priorit programu ATAE je každoroční pořádání EDH v Ostravě.

„EDH jsou vyvrcholením celoroční spolupráce mezi Asociací TRIGON a organizacemi Evropské unie. Témata, která projednáváme a řešíme na konferencích a workshopech, jsou definována na základě podepsané Smlouvy o spolupráci a každý rok je aktualizujeme. Prioritou je výměna zkušeností v práci s handicapovanými osobami vycházející z odlišných tradic jednotlivých zemí, která je užitečná nejen pro české odborníky, ale i pro zahraniční partnery. Díky rozdílným pohledům na skutečnost jsme všichni schopni vzájemně se inspirovat, zlepšovat, posouvat se a řešit problémy lépe,“ říká Olga Rosenbergerová.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036