Rubriky
Nezařazené

Rozhovor s O. Rosenbergerovou

„Neustále hledáme účinné cesty, jak pomoci lidem znevýhodněným svým handicapem,“ říká ředitelka Asociace Trigon Olga Rosenbergerová

Evropské dny handicapu budou také o životním stylu

Do zahájení XVII. ročníku Evropských dnů handicapu (EDH), které se letos konají v Ostravě od 5. do 11. října, zbývají necelé tři měsíce. „Příprava je v plném proudu. Tradičně jde totiž o vyústění celoroční mezinárodní spolupráce, zaměřené na podporu lidí s handicapem a jejich integraci do majoritní společnosti. Evropské dny handicapu jsou každý rok významným mezníkem, kdy se na chvíli zastavíme a zhodnotíme, co jsme za dvanáct měsíců udělali a kam směřujeme dál,“ říká ředitelka ostravské Asociace Trigon Olga Rosenbergerová, která se dlouhodobě podílí na organizaci této mezinárodní akce.

Sedmnáctiny jsou v lidském životě nádherný věk plný nadějí do budoucna. Jak je to se sedmnáctinami Evropských dnů handicapu?

Ohlédnutí je skutečně zajímavé. Už to není o léčbě, rehabilitaci a vzdělávání, ale o řešení problémů znevýhodněných lidí od jejich narození přes dospělost až po seniorský věk. Pochopitelně, neustále hledáme účinné cesty, jak pomáhat, aby ti, kteří mají svůj život z důvodu postižení komplikovanější, neměli pocit, že jsou někomu na obtíž nebo že jsou odsouváni na okraj společnosti. A v tom chceme pokračovat i v dalších letech. Letos je například odborná část EDH zaměřena na podporu vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra, o nichž se na veřejnosti dosud jen málo ví. Na konferenci přijedou kromě českých také odborníci z Itálie, Francie a dalších zemí.

Už víte, čím program EDH letos obohatí právě zahraniční účastníci?

Velmi se těším na celodenní workshop nazvaný „Podívejte se, co umíme“. Formou videoprojekcí a praktických ukázek představí své aktivity organizace, které se věnují předprofesní přípravě, podporovanému zaměstnávání nebo jsou chráněnými pracovišti pro lidi s handicapem. Zajímavý bude i workshop navazující na konferenci „Podpora vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra“. Bude se zabývat zejména předvedením diagnostiky a práci s dětmi. Přednášející jsme pozvali z partnerských organizací Asociace TRIGON, ale účastníky budou rovněž klienti a rodiče z centra pro podporu začlenění dospělých lidí s poruchou autistického spektra ve Francii. Věřím, že atmosféra diskusního workshopu a osobní výpověď dospělého autisty pomůže vzájemnému předávání zkušeností.

V doprovodných akcích se prolíná hlavní myšlenka letošních EDH – životní styl. Co vás na ni přivedlo?

To je jednoduché, každý z nás chce vypadat pěkně, někomu se líbit a být pro někoho důležitý. S tím se pojí i naše sebedůvěra. Každý v sobě nosíme nějaký handicap, více či méně viditelný. Proto jsme se letos rozhodli pro téma životní styl. Smyslem je ukázat, co je v nás obdivuhodné, učit se mít rád takésebe. K vyzdvihnutí naší jedinečnosti obvykle stačí opravdu maličkost. Někdo dobře kreslí, jiný zpívá,další tančí nebo hraje na hudební nástroj. K životnímu stylu patří i umění o sebe pečovat a oblékat se. Vyhlásili jsme výtvarnou soutěž, připravujeme módní přehlídku, kadeřnickou show a spoustu dalších zajímavých vystoupení.

Jenže to určitě nejde uskutečnit bez finančního zajištění. Kdo vás podporuje?

Především město Ostrava, které zahrnulo EDH do svých významných akcí. Naším významným partnerem je také Nadace OKD, s dalšími sponzory jednáme. V dnešní době je hodně těžké získat pro aktivity v neziskovém sektoru peníze, proto bych chtěla moc poděkovat všem, kteří tento už tradiční mezinárodní projekt podporují a jsou ochotni pomáhat zlepšování podmínek života našich spoluobčanů.PR a mediální zastoupení (pr.edh@seznam.cz)
Marie Václavková, +420 733 529 899 / Karolina Čiklová, +420 604 832 036